Clicky

Римски път

Римски път

 - Към Бог
Вие сте тук: Бог >> Римски път

Римския път: Главният път на взаимоотношение с Бога
Римски път – той не е просто един систематичен начин за изграждане на пътища, наследен от римската империя през 1 век. Той също е Божия план за спасение, заложен в писмото на Павел до римляните. Известно още като римски път, следващото е колекция от пасажи, изграждащи красив и систематичен подход за благовестието на благодатта от и чрез Исус Христос.

Римски път: Евангелието на благодатта
Следвайте ме:
Римляни 1:20-21: „Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи.” Ние трябва да признаем Бог като Създател на всичко и да приемем нашата смирена позиция като Божии творения.

Римляни 3:23: „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.” Ние всички трябва да осъзнаем, че сме грешници и се нуждаем от прошка. Ние не сме достойни за Божията милост.

Римляни 5:8: „Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.” Чрез Исус Бог осигури начин, по който да бъдем спасени от нашите грехове. Бог ни показа любовта Си като ни даде потенциал за живот чрез смъртта на Неговия Син, Исус Христос.

Римляни 6:23: „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.” Ако ние останем грешници, ще умрем. Обаче, ако приемем Исус като наш Господ и Спасител и се покаем от греховете си, ще имаме вечен живот.

Римляни 10:9-10: „Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.” Само изповядайте, че Исус Христос е Господ и повярвайте в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, и ще бъдете спасени!

Римляни 10:13: „Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".” Няма религиозни формули или ритуали – Призовете името на Господа и ще бъдете спасени!

Римляни 11:36: „Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. Нему да бъде слава до векове. Амин.” Изберете в сърцето си да направите Исус Христос Господар на живота ви днес.

Римски път: Готови ли сте да приемете Божия дар на спасение?
Ако наистина вярвате в посланието на Римския път и желаете да приемете Божия дар на спасение точно сега, трябва да се покаете за вашите грехове и да насочите останалата част от живота си към Исус Христос. Отново, това не е ритуал на основата на конкретни думи или молитви, а по-скоро волево решение и искрена стъпка на вяра.

  „Татко, знам, че съм нарушил/а Твоите закони и моите грехове са ме отделили от Теб. Искрено съжалявам и сега искам да се отвърна от моя минал грешен живот към Теб. Моля Те, прости ми и ми помогни да избягвам да греша отново. Вярвам, че Твоя Син, Исус Христос, умря за греховете ми, беше възкресен от смъртта, жив е и чува молитвата ми. Каня Исус да дойде и бъде Господ в живота ми, да управлява и царува в сърцето ми от този ден нататък. Моля Те, изпрати ми Твоя Святи Дух да ми помага да Ти се покорявам и върша Твоята воля през останалата част от живота си. В името на Исус се моля, Амин.”
„Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.” (Деяния 2:38).

Ако вие решихте да приемете Исус днес, добре дошли в Божието семейство. Сега, като начин да се приближавате при Него, Библията ни казва да следваме нашето посвещение. Кръстете се, както заповяда Христос.
 • Кажете на някой друг за новата си вяра в Христос.
 • Прекарвайте време с Бог всеки ден. Това не трябва да бъде дълъг период от време. Просто развийте ежедневен навик да се молите и четете Неговото Слово. Молете Бог да увеличава вярата ви и разбирането ви на Библията.
 • Търсете общение с други християни. Присъединете се към група от приятели християни, които да отговарят на въпросите ви и ви подкрепят.
 • Намерете местна църква, в която можете да хвалите Бог.
 • Станахте ли последовател на Исус днес? Моля натиснете Да или Не. Или вече сте последовател на Исус? Моля Натиснете тук.


  Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
  Следвайте ни на:
  English  
  Social Media
  Следвайте ни на:

  Споделете ни:


  Евангелизъм

  Великото Поръчение
  Римски път
  Молитва за спасение
  Молитва на грешника
  Страстите Христови
  Римски път
  Бог ми помага
  Молитва за спасение
  Как да стана християнин
  Additional Content To Explore...

  Хваление
  Общуване
  Ученичество
  Служение
   
   
  Бог съществува ли научно доказано?
  Бог съществува ли според философите?
  Библията истинна ли е?
  Кой е Бог?
  Кой е Исус?
  Защо християнството?
  Да израснеш с Бог
  Популярни теми
  Предизвикателства на живота
  Възстановяване
   
  ТЪРСЕНЕ
   
  Add Римски път to My Google!
  Add Римски път to My Yahoo!
  XML Feed: Римски път
  Бог Home | За нас | Карта на сайта
  Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.