Clicky

Страстите Христови

Страстите Христови

 - Любовта на нашия Бог
Вие сте тук: Бог >> Страстите Христови

Страстите Христови – Мощният филм на Мел Гибсън
Страстта и истината за Христос са показани! Защо беше необходимо Той да умре на кръста?

Страстите Христови е филм за последните дванадесет часа от живота на Исус Христос преди около 2000 години. Филмът започва в Гетсиманската градина, където Исус отиде да се моли след Последната вечеря с Неговите ученици. Исус скоро е арестуван в градината, след като е бил предаден от Юда Искариотски и върнат в Ерусалим, където фарисейските водачи се изправят пред Него с обвинения за богохулство. Той е осъден на смърт от религиозните водачи.

След това Исус Христос е заведен при Пилат, римския управител на Палестина. Пилат имаше право на последното решение дали да разпъне Исус на кръст или да Го освободи. Политическата кариера на Пилат е в опасност през това време и той не желае конфликти повече. Отказът да позволи на религиозните водачи да разпънат Христос би му причинил огромен проблем. Пилат прехвърля решението на цар Ирод. Обаче, Ирод връща Исус на Пилат, който дава право на тълпата да избере да освободи Исус или престъпника Варава. Тълпата избира да освободи Варава и осъжда Исус на смърт.

Страстите Христови – Забележителен къс история
Страстите Христови продължава като Исус е предаден на римските войници, които ожесточено Го бият. След това е върнат на Пилат, който Го представя на тълпата, надявайки се, че това е било достатъчно за наказание, но не. Пилат измива ръцете си от дилемата и нарежда на хората си да направят с Исус онова, което тълпата иска.

Дават кръста на Исус и му нареждат да го носи по улиците на Ерусалим към хълма Голгота. Там, Той е прикован с пирони за кръста и осъзнава, че Неговия Небесен Баща се е отвърнал от Него поради греха на света, който взе на Себе Си. След часове на мъки, Христос заявява, „Свърши се” и след това „В Твоите ръце предавам духа Си.”

В момента на смъртта на Исус се случва голямо земетресение, дебелата завеса на храма се раздира от горе до долу и се появява тъмнина на земята за три часа.

Три дни по-късно Исус Христос възкръсва от смъртта, побеждавайки греха и смъртта и прокарвайки единствения път, по който човечеството може да бъде помирено с Бог Отец.

Страстите Христови - Защо Исус трябваше да умре на кръста?
Страстите Христови е невероятно въздействащ. Но защо Исус трябва да умре по този начин? Божието Слово към човечеството - Библията - казва, че всички хора са съгрешили против Бог, нарушавайки Неговите заповеди (т.е. лъжа, кражба, желание за притежаване на това, което друг има, секс извън брака и т.н.). Дори един грях срещу Бог е достатъчен, за да ни отдели от Него за вечността. Библията казва в Римляни 3:23, „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.”

Бог знаеше, че има само един начин да откупи човечеството за Себе Си - веднъж и завинаги. Това можеше да бъде направено само чрез изпращане на Сина Му, Исус Христос на земята, за да живее безгрешен живот и да умре на кръста като вседостатъчна жертва за всички грехове на човечеството. Римляни 5:8 гласи: „Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.”

Страстите Христови – Невероятна любовна история
Страстите Христови наистина е любовна история - любовта, която Христос има към теб и мен. Той беше готов да отиде на кръста, да поеме всички унижения, невероятна болка и страдание и най-вече греха на цялата човешка раса - минал, настоящ и бъдещ – върху Себе Си. Той беше готов Сам да бъде отделен от Баща Си, Бог, когато понесе моите грехове и твоите. Той го направи, защото ни обича и силно иска ти и аз да прекараме цялата вечност с Него в небето. Обаче, това не би било възможно, ако ние откажем да приемем жертвата, която Той направи за нас. Отказът да повярваме в Исус Христос като Господ и да Го приемем в сърцето си, ще ни направи отговорни за всички грехове, които някога сме извършили срещу Бог. Когато умрем ще бъдем съдени за тези грехове и ще ни бъде дадена присъдата. Присъдата ще бъде смърт и вечно отделяне от Исус Христос и Бог Отец. Това не трябва да се случи с вас. Последвайте линка по-долу, за да откриете какво означава да бъдеш спасен!

Как мога да бъда спасен?


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Евангелизъм

Римски път
Страстите Христови
Сигурност в спасението
План за спасение
Римският път към спасение
Да отидеш в Рая
Качества на добрия човек
Как да стигнем до Рая
Как да стана християнин
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Ученичество
Служение
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Страстите Христови to My Google!
Add Страстите Христови to My Yahoo!
XML Feed: Страстите Христови
Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.