Всичко за БОГ

Всичко за БОГ

 - Християнското общество

Евангелизъм • Сигурност в спасението: Някой може ли да бъде сигурен за вечното си предназначение? След като веднъж приемеш Исус Христос, можеш ли да изгубиш това взаимоотношение?
 • Молитва за спасение: Описание: Разговор с Бог, в който ние изповядваме нашия грях и заявяваме вярата си в Исус Христос като Спасител и Господ.
 • Да станеш християнин: Научете как да станете християнин днес – Просто кажете тази молитва и наистина я кажете от сърцето си.
 • Как да бъда спасен: Какво казва Библията за това да знаеш със сигурност, че ще отидеш в рая, когато умреш? Какво означава да бъдеш спасен?
 • Римски път: Готови ли сте да приемете Божия подарък? Ето една основна молитва за вас като ръководство за вашата искрена стъпка на вяра.
 • План за спасение: 100% сигурни ли сте, че ако умрете днес, ще отидете в рая? Разберете със сигурност!
 • Молитва за прощение: Свържете се отново с Бог. Един безценен дар направи това възможно чрез Исус Христос. Началото на един нов живот и нова надежда.
 • Страстите Христови: Страстта и истината за Христос са показани! Защо беше необходимо Той да умре на кръста?
 • Римски път: Открийте духовната основа на това да бъдеш спасен и научете молитвата за спасение, дадена ни чрез милостта на Исус Христос.
 • Как да стигнем до Рая: Искате ли да научите как да имате вечен живот? Искате ли да сте уверени, че ще отидете в рая?
 • Молитва за спасение: Обратно към основата за новорождение в Исус Христос. Повярвайте, приемете, покайте се и бъдете кръстени. Крайъгълният камък е Христос.
 • Бог ми помага: Викате ли към Бог да ви спаси от сегашното ви положение? Научете как да откриете трайна помощ и надежда.
 • Как да стана християнин: Лесно ли е да се присъединиш към църква, да бъдеш кръстен или да бъдеш религиозен? Открийте какво казва Бог за това.
 • Страстите Христови: Страстта и истината за Христос са изявени! Защо трябваше Той да умре на кръста?
 • Великото Поръчение: Лична насока от Исус Христос към всички Негови последователи. Предвечно и чудесно приключение на вяра за всички християни.
 • Да отидеш в Рая: За къде си се запътил-към рая или ада? Открийте как да разберете със сигурност. Кой отива там?
 • Римският път към спасение: Послание на благовестието. Уникално представяне на християнското благовестие през очите на един завършващ образованието си ученик.
 • Молитва на грешника: Описание: Ние всички сме грешници и трябва да разпознаем нашия грях и се покаем за него. Станете грешник, спасен по благодат!
 • Качества на добрия човек: Кое прави един човек наистина страхотен? Достатъчно ли е то, за да заслужите място в небето?

Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.