Clicky

Modlitwa o przebaczenie

Modlitwa o przebaczenie

 - Bóg oferuje nowe życie
Jesteś tutaj: Boga >> Modlitwa o przebaczenie

Modlitwa o przebaczenie: cenny dar
Modlitwa o przebaczenie jest czymś czego szukamy przez cale życie. Przebaczenie jest cennym darem, który nie przychodzi bez wysiłku ani też nie jest czymś czym łatwo obdarzamy innych. Przebaczenie jest bardzo istotne w życiu, uwalnia nas od problemów przeszłości i daje nadzieję na przyszłość. To, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię aby umrzeć za ludzi jest sednem przebaczenia.

Modlitwa o przebaczenie: możliwa jedynie dzięki Jezusowi
Modlitwa o przebaczenie jest prośbą skierowaną do Boga. Pomimo, że ranimy siebie nawzajem, to jednak wszystkie nasze przewinienia dotykają i ranią przede wszystkim Boga. Możesz się zastanawiać jak to jest możliwe? W jaki sposób nasze przewinienia mogą ranić wszechmogącego Stwórcę wszechświata? Czy Jego to w ogóle dotyczy? W 1 Księdze Mojżeszowej 6 czytamy, że Bóg ubolewał nad wszelkim złem, które ludzie popełniali wobec siebie: „Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się” (1 Księga Mojżeszowa 6:5-6).

Wszechwiedzący Bóg cierpi nawet z powodu złej myśli. Całkowite przebaczenie musi także pochodzić od Boga. Jednak ze względu na Jego sprawiedliwość, przebaczenie nie może się dokonać ot tak sobie. Każde zło musi być rozliczone ze względu na to, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią. Jezus Chrystus umarł na krzyżu na Golgocie zamiast nas, aby nasze grzechy mogły być przebaczone. Jego cierpienie jest zapłatą za nasze przewinienia. „Bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mateusza 26:28).

Bóg wiedział, że nasze sumienie musi być uwolnione od winy i potępienia. On wiedział, że przebaczenie grzechów jest naszą największą potrzebą. W swoim doskonałym akcie miłości Bóg nie tylko był gotowy cierpieć ból z powodu naszych win, ale również był gotowy zapłacić za ich konsekwencje po to, abyśmy mogli doświadczyć przebaczenia grzechów. Potrzebujemy przyjąć dar Jego przebaczenia.

Modlitwa o przebaczenie: Proś o przebaczenie
Być może natknąłeś/ natknęłaś się na tę stronę internetową szukając modlitwy o przebaczenie, aby doświadczyć ukojenia duszy. Albo może zmagasz się z przebaczeniem komuś kto głęboko cię zranił. Przebaczenie jest dostępne i dane za darmo wszystkim, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Jeśli przyznamy się do naszych błędów i poprosimy o przebaczenie, Bóg nam z pewnością przebaczy. „Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 Jana 1:9).

Jeśli odrzucimy Jezusa, to tym samym odrzucimy Boży dar przebaczenia. To tak jakbyśmy mówili, że nie życzymy sobie pojednania z Bogiem (1Jana 1:10). I dlatego mimo, iż jest to nasz wolny wybór, aby nie przyjąć przebaczenia od Boga, to na koniec życia będziemy odpowiedzialni za wszystkie popełnione przez nas grzechy. Bóg pragnie pojednać się z nami. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jana 3:16). Jeśli pragniesz doświadczyć prawdziwego przebaczenia, rozważ co Jezus powiedział i szczerze przyjmij Go jako Pana i Zbawiciela. Twoje grzechy zostaną przebaczone i Bóg rozpocznie dzieło przemiany w Tobie.

Modlitwa o przebaczenie: Przyjmij nowe życie
Modlitwa o przebaczenie daje nam nową nadzieję i nowy początek. Wszystkie nasze grzechy są wymazane przez Boga. „Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy” (Hebrajczyków 8:12).

Jeśli zdajesz sobie sprawę ze swojej grzeszności i wierzysz, że Jezus Chrystus jest jedynym Odkupicielem grzechów, to rozumiesz też znaczenie modlitwy o przebaczenie. Pojawia się tylko pytanie: czy jesteś gotowy/ gotowa modlić się o przyjęcie Bożego daru jego Syna, Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, zaufaj Chrystusowi, odwróć się od swoich grzechów i poddaj resztę swojego życia Jego panowaniu.

    „Ojcze , wiem, że nie byłem posłuszny/ nie byłam posłuszna Twojemu Prawu i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się ku Tobie. Proszę o przebaczenie moich grzechów i pomoc w prowadzeniu życia, które będzie się Tobie podobało. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że powstał z martwych, że żyje i słyszy moją modlitwę. Otwieram ci drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa, aby stal się Panem mojego życia i panował w moim sercu od teraz na zawsze. Proszę ześlij swojego Ducha Świętego, aby pomagał mi być posłusznym/ posłuszną Tobie i pełnić Twoją wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen."
„Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dzieje Apostolskie 2:38).

Jeśli podjąłeś/ podjęłaś dzisiaj decyzję pójścia za Jezusem, witaj w Bożej rodzinie! Teraz, aby wzrastać w Bogu i poznawać go bardziej ważne jest, abyś wypełniał/ wypełniała zalecenia zawarte w Piśmie Świętym:
  • Przyjmij chrzest, tak jak nakazał Jezus.
  • Powiedz komuś o swojej decyzji powierzenia życia Jezusowi
  • Spędzaj codziennie czas z Bogiem. Nie musi to być długi czas. Po prostu rozwiń w sobie nawyk modlenia się do Niego i czytania Jego Słowa. Proś Boga, aby pogłębiał Twoją wiarę i zrozumienie Pisma.
  • Szukaj wspólnoty z innymi wierzącymi. Staraj się nawiązać relacje z dojrzalszymi chrześcijanami, którzy będą potrafili odpowiadać na Twoje pytania i zachęcać Cię do dalszego wzrostu duchowego. Znajdź kościół lokalny, w którym będziesz mógł/ mogła uwielbiać Boga.
Czy zdecydowałeś/ zdecydowałaś się dzisiaj zostać naśladowcą Jezusa? Kliknij TAK! Lub NIE.

Czy jesteś już uczniem Jezusa? Proszę kliknij tutaj.


Czy podoba Ci się to, co przeczytałeś/przeczytałaś na naszej stronie? Jeśli tak, to podziel się tym z innymi, używając poniższych portali: Czym są portale społecznościowe?
Znajdź nas na:
English  
Social Media
Znajdz nas na:

Podziel sie:

-->

Ewangelizacja

Modlitwa grzesznika
Modlitwa Zbawienia
Modlitwa grzesznika
Rzymska droga
Pasja Chrystusa
Plan Zbawienia
Droga do nieba
Jak zostać zbawionym
Modlitwa o zbawienie
Additional Content To Explore...

Uwielbienie
Wspólnota
Uczniostwo
Służba
 
 
Czy nauka może udowodnić istnienie Boga?
Czy filozofia może udowodnić istnienie Boga?
Czy Biblia jest prawdziwa?
Kim jest Bóg?
Czy Jezus jest Bogiem?
Dlaczego chrześcijaństwo?
Wzrastaj z Bogiem
Popularne tematy
Życiowe wyzwania
Uzdrowienie
 
Szukaj
 
Add Modlitwa o przebaczenie to My Google!
Add Modlitwa o przebaczenie to My Yahoo!
XML Feed: Modlitwa o przebaczenie
Boga Strona glówna | O nas | Nawigacja strony
Copyright © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Wszelkie prawa zastrzezone.