Co o tym sądzisz - Wszyscy zgrzeszyliśmy i zasługujemy na Boży sąd. Bóg Ojciec posłał swojego jedynego Syna, aby zapłacił karę za grzech tych, którzy w niego uwierzą. Jezus, Stworzyciel i wieczny Syn Boży, który nie popełnił grzechu, tak bardzo nas umiłował, że wziął na siebie winę i karę na jaką my zasługiwaliśmy, umarł, został pochowany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak podaje Biblia. Jeśli szczerze w to wierzysz i zaufasz całym swoim sercem, przyjmując Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela wyznając, że „Jezus jest moim Panem”, zostaniesz zbawiony (uratowany) od sądu i spędzisz wieczność z Bogiem w niebie.

Jaka jest twoja odpowiedź?
Tak, dzisiaj podejmuję decyzję, aby pójść za Jezusem

Tak, jestem juz nasladowca Jezusa.

Ciagle jeszcze mam watpliwosci.