Clicky

Droga Rzymska

Droga Rzymska

 - Droga do Zbawienia
Jesteś tutaj: Boga >> Droga Rzymska

Droga Rzymska - dobrze zaplanowana droga do zbawienia
Droga Rzymska jest zbiorem wersetów zaczerpniętych z Listu apostola Pawła do Rzymian, które w uporządkowany sposób przedstawiają drogę zbawienia (ratunku) w Jezusie Chrystusie. Mimo, iż wielu ludzi wierzy, że pójdzie do nieba ponieważ prowadzili dobre życie, byli zaangażowani w pracę charytatywną, zostali ochrzczeni w wieku niemowlęcym, uczęszczali do kościoła, czy tez dobrze traktowali innych, Biblia mówi, że nikt z nas nie wypełnia należycie Bożych wymogów sprawiedliwości. Dlatego też potrzebujemy poznać drogę do Boga, która nie wynika z tego co my możemy uczynić, ale opiera się na Bożym darze łaski.

Droga Rzymska: podążaj za wskazówkami w mapie
Rzymska droga dostarcza nam szczegółowych wskazówek w jaki sposób uzyskać zbawienie i nawiązać relację z Bogiem. Przeczytaj poniższy tekst:

 1. Musimy uznać Boga jako Stworzyciela wszystkiego i przyjąć pokornie swoją pozycję w porządku stworzenia. Rzymian 1:20-21:

  „Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.”
 2. Musimy uznać, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy przebaczenia. Nie jesteśmy godni Bożej łaski. Rzymian 3:23

  “Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”
 3. Bóg utorował nam drogę przebaczenia naszych grzechów. Okazał nam swoją miłość przez to, że obdarzył nas życiem w śmierci swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Rzymian 5:8:

  „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.”

 4. Jeśli pozostaniemy w grzechu z pewnością umrzemy. Jeśli jednak przyjmiemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, odwrócimy się od swoich grzechów, będziemy mieć życie wieczne. Rzymian 6:23:

  „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

 5. Wyznaj, że Jezus Chrystus jest Panem i uwierz całym swoim sercem, że Bóg wskrzesił Go z martwych, a będziesz zbawiony! Rzymian 10:9-10:

  „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.”

 6. Nie ma żadnych religijnych formuł czy rytuałów, które zapewnią nam zbawienie– wezwij imienia Pana a będziesz zbawiony! Rzymian 10:13:

  „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.”
 7. Podejmij już dzisiaj decyzję w swoim sercu, że chcesz uczynić Jezusa swoim Panem.Rzymian 11:36:

  „Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.”

Droga Rzymska: Czy jesteś gotowy/ gotowa aby przyjąć Boży dar zbawienia?
Jeśli prawdziwie wierzysz w przesłanie Drogi Rzymskiej i chciałbyś/ chciałabyś teraz przyjąć Boży dar zbawienia, możesz to uczynić. Jeśli jesteś gotowy/ gotowa, uwierz całym sercem w to co uczynił Jezus Chrystus dla Ciebie na krzyżu, upamiętaj się i odwróć od swoich grzechów oraz powierz resztę swojego życia Jezusowi. Pamiętaj, że nie jest to rytuał, który zapewnia zbawienie ze względu na to jakie wypowiedziałeś/ wypowiedziałaś słowa, ale jest to wskazówka by podjąć krok wiary i powierzyć swoje życie Jezusowi.

  „Ojcze, wiem, że nie byłem posłuszny/ nie byłam posłuszna Twojemu Prawu i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się ku Tobie. Proszę o przebaczenie moich grzechów i pomoc w prowadzeniu życia, które będzie się Tobie podobało. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, powstał z martwych, żyje i słyszy moją modlitwę. Otwieram ci drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa, aby stal się Panem mojego życia, panował w moim sercu od teraz na zawsze. Proszę ześlij swojego Ducha Świętego, aby pomagał mi być posłusznym/ posłuszną Tobie i pełnić Twoją wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen."
„Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dzieje Apostolskie 2:38).

Jeśli podjąłeś/ podjęłaś dzisiaj decyzję pójścia za Jezusem, witaj w Bożej rodzinie! Teraz, aby wzrastać w Bogu i poznawać go bardziej ważne jest, abyś wypełniał/ wypełniała zalecenia zawarte w Piśmie Świętym:
 • Przyjmij chrzest, tak jak nakazał Jezus.
 • Powiedz komuś o swojej decyzji powierzenia życia Jezusowi
 • Spędzaj codziennie czas z Bogiem. Nie musi to być długi czas. Po prostu rozwiń w sobie nawyk modlenia się do Niego i czytania Jego Słowa. Proś Boga, aby pogłębiał Twoją wiarę i twoje zrozumienie Pisma.
 • Szukaj wspólnoty z innymi wierzącymi. Staraj się nawiązać relacje z dojrzalszymi chrześcijanami, którzy będą potrafili odpowiadać na Twoje pytania i zachęcać Cię do dalszego wzrostu duchowego. Znajdź kościół lokalny, w którym będziesz mógł/ mogła uwielbiać Boga.
Czy zdecydowałeś/ zdecydowałaś się dzisiaj zostać naśladowcą Jezusa? Kliknij TAK! Lub NIE.

Czy jesteś już uczniem Jezusa? Proszę kliknij tutaj.


Czy podoba Ci się to, co przeczytałeś/przeczytałaś na naszej stronie? Jeśli tak, to podziel się tym z innymi, używając poniższych portali: Czym są portale społecznościowe?
Znajdź nas na:
English  
Social Media
Znajdz nas na:

Podziel sie:

-->

Ewangelizacja

Pasja Chrystusa
Rzymska droga do zbawienia
Jak dostać się do nieba
Jak zostać zbawionym
Modlitwa grzesznika
Modlitwa Zbawienia
Rzymska droga
Boża pomoc
Modlitwa przebaczenia
Additional Content To Explore...

Uwielbienie
Wspólnota
Uczniostwo
Służba
 
 
Czy nauka może udowodnić istnienie Boga?
Czy filozofia może udowodnić istnienie Boga?
Czy Biblia jest prawdziwa?
Kim jest Bóg?
Czy Jezus jest Bogiem?
Dlaczego chrześcijaństwo?
Wzrastaj z Bogiem
Popularne tematy
Życiowe wyzwania
Uzdrowienie
 
Szukaj
 
Add Droga Rzymska to My Google!
Add Droga Rzymska to My Yahoo!
XML Feed: Droga Rzymska
Boga Strona glówna | O nas | Nawigacja strony
Copyright © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Wszelkie prawa zastrzezone.