Clicky

Plan Zbawienia

Plan Zbawienia

 - Najważniejsze pytanie życia
Jesteś tutaj: Boga >> Plan Zbawienia

Plan zbawienia: powtórne narodzenie (nowonarodzenie z Ducha Świętego)
Plan zbawienia– uważamy, że najważniejsze życiowe pytanie brzmi: „Czy pójdę do nieba gdy umrę?”. Pytanie to nie dotyczy tego, jak dobry byłeś/ byłaś w swoim życiu, czy chodziłeś/ chodziłaś do kościoła, ani też ile pieniędzy dawałeś/ dawałaś na cele charytatywne. Bóg mówi, że aby znaleźć się w niebie musisz narodzić się na nowo- doświadczyć nowonarodzenia (Ew. Jana 3:3).

Plan zbawienia: Jak mogę narodzić się na nowo?
Plan zbawienia znajduje się w Piśmie Świętym. Bóg udziela nam wskazówek w jaki sposób doświadczamy “narodzenia na nowo.”

Po pierwsze, musimy uznać, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego i jako jego stworzenie przyjmujemy w pokorze swoją pozycję w Bożym planie stworzenia. „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone” (Księga Objawienia 4:11).

Następnie musimy uświadomić sobie, że jesteśmy grzesznikami. “Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rzymian 3:23).

Ponieważ jesteśmy grzesznikami, jesteśmy skazani na śmierć. “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23). Śmierć ta oznacza nasze wieczne oddzielenie od Boga.

Ale Bóg tak bardzo ukochał każdego z nas, że dał swojego jedynego Syna Jezusa, aby wziął na siebie nasze grzechy i umarł zamiast nas. „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rzymian 5:8). Mimo, iż w pełni nie jesteśmy w stanie pojąć z jakiego powodu Bóg złożył na Jezusa nasze grzechy i pozwolił mu umrzeć, to jednak Jezus stał się naszym zastępcą.

W jednej z historii biblijnej czytamy, o strażniku, który pyta więźniów Pawła i Sylasa: „Panowie, co mam czynić, aby być zbawionym?” „Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom” (Dzieje Apostolskie 16:30-31, BT).

To krew Jezusa i Jego zmartwychwstanie- gdy uznajemy go naszym Panem i Zbawicielem- daje nam zapewnienie życia wiecznego. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Rzymian 10:13). Każdy, oznacza wszystkich nas bez wyjątku.

Jeśli więc rozumiesz, że jesteś grzesznikiem i wierzysz, że Jezus Chrystus przyszedł aby odkupić nas z grzechów, to rozumiesz plan zbawienia. Pytanie brzmi: czy jesteś gotowy/ gotowa zastosować ten plan przyjmując dar Bożej łaski, w postaci Jego Syna, Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, zaufaj Jezusowi, odwróć się od swoich grzechów i powierz resztę swojego życia jemu jako swojemu Panu.

    „Ojcze , wiem, że nie byłem posłuszny/ nie byłam posłuszna Twemu Prawu i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się ku Tobie. Proszę o przebaczenie moich grzechów i pomoc w prowadzeniu życia, które będzie się Tobie podobać. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że powstał z martwych, że żyje i słyszy moją modlitwę. Otwieram ci drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa, aby stal się Panem mojego życia i panował w moim sercu od teraz na zawsze. Proszę ześlij swojego Ducha Świętego, aby pomagał mi być posłusznym/ posłuszną Tobie i pełnić Twoją wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen."
„Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dzieje Apostolskie 2:38).

Jeśli podjąłeś/ podjęłaś dzisiaj decyzję pójścia za Jezusem, witaj w Bożej rodzinie! Teraz, aby wzrastać w Bogu i poznawać go bardziej ważne jest, abyś wypełniał/ wypełniała zalecenia zawarte w Piśmie Świętym:
  • Przyjmij chrzest, tak jak nakazał Jezus.
  • Powiedz komuś o swojej decyzji powierzenia życia Jezusowi
  • Spędzaj codziennie czas z Bogiem. Nie musi to być długi czas. Po prostu rozwiń w sobie nawyk modlenia się do Niego i czytania Jego Słowa. Proś Boga, aby pogłębiał Twoją wiarę i zrozumienie Pisma.
  • Szukaj wspólnoty z innymi wierzącymi. Staraj się nawiązać relacje z dojrzalszymi chrześcijanami, którzy będą potrafili odpowiadać na Twoje pytania i zachęcać Cię do dalszego wzrostu duchowego. Znajdź kościół lokalny, w którym będziesz mógł/ mogła uwielbiać Boga.
Czy zdecydowałeś/ zdecydowałaś się dzisiaj zostać naśladowcą Jezusa? Kliknij TAK! Lub NIE.

Czy jesteś już uczniem Jezusa? Proszę kliknij tutaj.


Czy podoba Ci się to, co przeczytałeś/przeczytałaś na naszej stronie? Jeśli tak, to podziel się tym z innymi, używając poniższych portali: Czym są portale społecznościowe?
Znajdź nas na:
English  
Social Media
Znajdz nas na:

Podziel sie:

-->

Ewangelizacja

Droga do nieba
Pasja Chrystusa
Rzymska Droga
Rzymska droga
Jak stać się chrześcijaninem
Modlitwa Zbawienia
Rzymska droga do zbawienia
Cechy dobrej osoby
Jak stać się chrześcijaninem
Additional Content To Explore...

Uwielbienie
Wspólnota
Uczniostwo
Służba
 
 
Czy nauka może udowodnić istnienie Boga?
Czy filozofia może udowodnić istnienie Boga?
Czy Biblia jest prawdziwa?
Kim jest Bóg?
Czy Jezus jest Bogiem?
Dlaczego chrześcijaństwo?
Wzrastaj z Bogiem
Popularne tematy
Życiowe wyzwania
Uzdrowienie
 
Szukaj
 
Add Plan Zbawienia to My Google!
Add Plan Zbawienia to My Yahoo!
XML Feed: Plan Zbawienia
Boga Strona glówna | O nas | Nawigacja strony
Copyright © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Wszelkie prawa zastrzezone.