Clicky

Jak stać się chrześcijaninem

Jak stać się chrześcijaninem

 
Jesteś tutaj: Boga >> Jak stać się chrześcijaninem

Zostań chrześcijaninem już teraz!
Jak mogę zostać chrześcijaninem? Gdy rozwiałeś/ rozwiałaś już wszystkie swoje wątpliwości, zbadałeś/ zbadałaś różne dowody i przemyślałeś/ przemyślałaś wszystkie sprawy, pozostała wciąż jedna z najważniejszych kwestii o jaką zapytał Jezus swojego ucznia w Ew. Mateusza 16.15:

„A wy za kogo mnie uważacie?”

Szymon Piotr rzekł:

„Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.”

A jak brzmiałaby Twoja odpowiedź?

Jeśli doszedłeś/ doszłaś do tego samego przekonania co Szymon Piotr, to jesteś już kilka kroków od nawiązania osobistej relacji z kochającym Bogiem. Mamy nadzieję i modlimy się o to, aby każdy czytelnik naszych artykułów doszedł do tego przekonania, bo wiemy, że prawdziwe szczęście, radość i pokój stają się naszym udziałem tylko wtedy, gdy poznamy cel naszej egzystencji i poddamy naszą wolę Stwórcy. Sam/ sama się przekonasz, że chrześcijaństwo nie jest oparte na religijnych formułach czy rytuałach, a dotyczy tego w co prawdziwie wierzysz.

Zostań chrześcijaninem: Droga przez Ewangelię
Zostań chrześcijaninem: Przegląd Ewangelii. Po pierwsze, możesz być pewien/ pewna, że Bóg kocha cię bezwarunkowo i pragnie nawiązać z Tobą osobistą wieź.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ew. Jana 3:16).

Po drugie musisz uznać swoją grzeszną naturę przed Bogiem, ponieważ grzech jest tym co oddziela nas od Boga.

„Ponieważ wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rzymian 3:23).

Po trzecie, powinieneś/ powinnaś uświadomić sobie, że nie możesz podobać się Bogu poprzez własne uczynki i zrozum, że zbawienie przez krew Jezusa Chrystusa jest darem, na który nikt z nas nie zasługuje.

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rzymian 5:8).

I w końcu powinieneś/ powinnaś podjąć decyzję i szczerze przyjąć Boży dar – Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (Ew. Jana 1:12)

Zatem znasz już podstawowe kroki aby stać się chrześcijaninem. Jeżeli pragniesz przyjąć Boży dar życia wiecznego i mieć z Nim prawdziwą więź, jesteś blisko szczerego aktu wiary.

Jezus także powiedział:

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie” (Jana 14:6)

Jezus także powiedział:

„Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” Księga Objawienia 3:20)

Przyjęcie Jezusa jest kwestią szczerego zaproszenia Jezusa do swojego życia, aby przebaczył Twoje grzechy i stał się Twoim Panem i Zbawicielem. Nie jest to jedynie kwestia intelektualnego zrozumienia tej prawdy, a raczej wyrazem szczerej wiary i potrzeby wypływającej z serca.

Jeśli pragniesz teraz przyjąć Jezusa i Jego dar zbawienia, zaufaj Jezusowi Chrystusowi, wyznaj mu przedtem popełnione grzechy, żałuj za nie i poproś, aby poprowadził dalsze Twoje życia. Możesz to teraz wyrazić w modlitwie. Modlitwa ta nie jest jakimś rytuałem, który wypełni się poprzez wypowiedzenie jakichś szczególnych słów, a raczej podpowiedzią w jaki sposób szczerze wyznać pragnienie wzrostu w wierze.

    Ojcze, wiem, że nie byłem posłuszny/ nie byłam posłuszna Twojemu Prawu i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się ku Tobie. Proszę przebacz mi moje grzechy i pomóż mi unikać go w moim życiu. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że powstał z martwych, że żyje i słyszy moją modlitwę. Otwieram moje serce i proszę, aby Jezus stal się Panem mojego życia, aby panował w moim sercu od teraz na zawsze. Proszę ześlij swojego Ducha Świętego, aby pomagał mi być Tobie posłusznym/ posłuszną i wypełniać Twoją wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen.
„Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dzieje Apostolskie 2:38).

Jeśli podjąłeś/podjęłaś dzisiaj decyzję pójścia za Jezusem, witaj w Bożej rodzinie. Teraz, aby wzrastać w Nim i poznawać Go bliżej wypełniaj wskazówki zawarte w Piśmie Świętym:
  • Przyjmij chrzest tak, jak nakazał Jezus.
  • Opowiedz komuś o swojej decyzji powierzenia życia Jezusowi
  • Spędzaj codziennie czas z Bogiem. Nie musi to być długi czas. Po prostu rozwiń w sobie nawyk modlenia się do Niego i czytania Jego Słowa. Proś Boga, aby pogłębiał Twoją wiarę i zrozumienie Pisma.
  • Szukaj wspólnoty z innymi wierzącymi. Staraj się nawiązać relacje z dojrzalszymi chrześcijanami, którzy będą potrafili odpowiadać na Twoje pytania i zachęcać Cię do dalszego wzrostu duchowego. Znajdź kościół lokalny, w którym będziesz mógł/ mogła uwielbiać Boga.
Czy zdecydowałeś/ zdecydowałaś się dzisiaj zostać naśladowcą Jezusa? Kliknij TAK! Lub NIE.

Czy jesteś już uczniem Jezusa? Proszę kliknij tutaj.


Czy podoba Ci się to, co przeczytałeś/przeczytałaś na naszej stronie? Jeśli tak, to podziel się tym z innymi, używając poniższych portali: Czym są portale społecznościowe?
Znajdź nas na:
English  
Social Media
Znajdz nas na:

Podziel sie:

-->

Ewangelizacja

Modlitwa przebaczenia
Modlitwa grzesznika
Boża pomoc
Droga do nieba
Jak stać się chrześcijaninem
Rzymska Droga
Jak stać się chrześcijaninem
Cechy dobrej osoby
Pasja Chrystusa
Additional Content To Explore...

Uwielbienie
Wspólnota
Uczniostwo
Służba
 
 
Czy nauka może udowodnić istnienie Boga?
Czy filozofia może udowodnić istnienie Boga?
Czy Biblia jest prawdziwa?
Kim jest Bóg?
Czy Jezus jest Bogiem?
Dlaczego chrześcijaństwo?
Wzrastaj z Bogiem
Popularne tematy
Życiowe wyzwania
Uzdrowienie
 
Szukaj
 
Add Jak stać się chrześcijaninem to My Google!
Add Jak stać się chrześcijaninem to My Yahoo!
XML Feed: Jak stać się chrześcijaninem
Boga Strona glówna | O nas | Nawigacja strony
Copyright © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Wszelkie prawa zastrzezone.