Clicky

Римски път

Римски път

 - Път към спасение
Вие сте тук: Бог >> Римски път

Римският път: Добре построен път към спасението
Римският път е колекция от стихове в посланието на Павел до римляните, която предлага ясен и структуриран път към Исус Христос. Въпреки че много хора вярват, че ще отидат в рая, защото са живели добър живот, занимавали са се с благотворителна дейност, били са кръстени като дете, ходели са на църква или са се отнасяли към другите справедливо, Библията заявява, че никой от нас не може да живее по Божиите стандарти на праведност. Следователно, ние се нуждаем от път към Бог, който не разчита на нищо, което правим, а по-скоро разчита единствено на подаръка на Неговата милост.

Римският път: Следвайте тази карта
Римският път предоставя подробна карта за нашето спасение и вечно общение с Бог. Просто следвайте тези стъпки:

1. Ние трябва да признаем Бог като Творец на всичко, приемайки нашата скромна позиция в Божия създаден ред и цел. Римляни 1:20-21:

„Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи.”

2. Ние трябва да разберем, че сме грешни и че имаме нужда от прошка. Никой от нас не е достоен за Божиите стандарти. Римляни 3:23:

„Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.”

3. Бог ни е дал начин да ни се простят нашите грехове. Той ни показа любовта Си, като ни даде потенциал за живот чрез смъртта на Неговия Син, Исус Христос. Римляни 5:8:

„Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.”

4. Ако останем грешници, ние ще умрем. Обаче, ако се покаем за греховете си и приемем Исус Христос като наш Господ и Спасител, ние ще имаме вечен живот. Римляни 6:23:

„Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.”

5. Изповядайте, че Исус Христос е Господ и повярвайте в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите и ще се спасите. Римляни 10:9-10:

„Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.”

6. Няма други формули или религиозни ритуали. Просто призовете името на Господа и ще бъдете спасени! Римляни 10:13:

„Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".”

7. Решете в сърцето си да направите Исус Христос Господар на живота си днес. Римляни 11:36:

„Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. Нему да бъде слава до векове. Амин.”

Римският път: Готови ли сте?
Римският път ви показва пътя – готови ли сте да приемете Божия дар на спасение сега? Ако е така, повярвайте в това, което Исус Христос е направил за вас на кръста, покайте се за греховете си и посветете останалата част от живота си на Него. Това не е ритуал, просто насока за молитва за вашата искрена стъпка на вяра:

    „Татко, знам, че съм нарушил/а Твоите закони и моите грехове са ме отделили от Теб. Искрено съжалявам и сега искам да се отвърна от моя минал грешен живот към Теб. Моля Те, прости ми и ми помогни да избягвам да греша отново. Вярвам, че Твоя Син, Исус Христос, умря за греховете ми, беше възкресен от смъртта, жив е и чува молитвата ми. Каня Исус да дойде и бъде Господ в живота ми, да управлява и царува в сърцето ми от този ден нататък. Моля Те, изпрати ми Твоя Святи Дух да ми помага да Ти се покорявам и върша Твоята воля през останалата част от живота си. В името на Исус се моля, Амин.”
„Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.” (Деяния 2:38).

Ако вие решихте да приемете Исус днес, добре дошли в Божието семейство. Сега, като начин да се приближавате при Него, Библията ни казва да следваме нашето посвещение.
  • Кръстете се, както заповяда Христос.
  • Кажете на някой друг за новата си вяра в Христос.
  • Прекарвайте време с Бог всеки ден. Това не трябва да бъде дълъг период от време. Просто развийте ежедневен навик да се молите и четете Неговото Слово. Молете Бог да увеличава вярата ви и разбирането ви на Библията.
  • Търсете общение с други християни. Присъединете се към група от приятели християни, които да отговарят на въпросите ви и ви подкрепят.
  • Намерете местна църква, в която можете да хвалите Бог.
Станахте ли последовател на Исус днес? Моля натиснете Да или Не. Или вече сте последовател на Исус? Моля Натиснете тук.


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Евангелизъм

Римският път към спасение
Молитва за спасение
Бог ми помага
Римски път
Как да стана християнин
План за спасение
Страстите Христови
Как да бъда спасен
Сигурност в спасението
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Ученичество
Служение
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Римски път to My Google!
Add Римски път to My Yahoo!
XML Feed: Римски път
Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.