Clicky

Римският път към спасение

Римският път към спасение

 - Чисто нова перспектива
Вие сте тук: Бог >> Римският път към спасение

Римски път към спасение: Послание на благовестието
Римският път към спасение обобщава благовестието за Исус Христос. Той е колекция от стихове в писмото на Павел до римляните, която ясно представя произхода и основата на християнската вяра.

Римски път към спасение: Нова перспектива
Римският път към спасение може да бъде представен по много начини. Ние се натъкнахме на уникално дълбоко и проникващо писмо от ученик, завършващ средно си образование, което беше написано в годишника на гимназията. Отчасти, той изследва сърцето си и неговата цел, минавайки през живота си. Той също използва писание от римляните да подчертае посланието си:

    Към какво ще се обърнеш за помощ, ако не потърсиш онова, което е по-силно от теб? (КС Люис)
„Невероятната реалност е, че има съвършена Личност, която е по-силна от теб и че тази Личност е Самия Бог. Това е Исус Христос. И точно тук аз противоречах на себе си. Защото аз съм егоистичен човек, а Исус ме обича. Аз съм страшно вързан към себе си, към греха и все пак Той все още уважава всеки мой опит да бъда като Него, безкористен. „Но Бог препоръчва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.” (Римляни 5:8).

Не съществува изискване за Неговото одобрение, за Неговата вечна любов - защото Той знае, че в нас не съществува нито капацитета, нито способността да постигнем това, да постъпим правилно. „Няма праведен нито един” (Римляни 3:10). „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога” (Римляни 3:23).

Нашата ненаситна природа е измамливо приемлива, може би дори разумна, но всъщност е алчна и разрушителна, търсеща своето си докато не открием себе си стоящи пред Бога, прегърбени в страстите си, покрити с непростими недостатъци, в светлината на Неговото славно съвършенство. „Защото заплатата на греха е смърт” (Римляни 6:23а).

Вие казвате: ‘Колко жесток и неблагосклонен е този Бог, осъждайки ни без изход за нас, изобличавайки ни още от рождението ни.’ Това не е така, защото има Път. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16). „Защото Аз съм Пътят, и Истината, и Животът. Никой не дохожда при Отца освен чрез Мене.” (Йоан 14:6)

Римски път към спасението: Пътят е много ясен
Римският път към спасението е много ясно представен в Библията. Повярвай в Исус като Онзи, Който взе греховете ти, умря на твое място, беше погребан и Когото Бог възкреси. Кръвта на Христос и възкресението Му ни свидетелстват за вечен живот, когато Го призовем като наш Господ и Спасител. „И всеки, който призовава Господнето име, ще се спаси” (Римляни 10:13). „Всеки” включва всеки един от нас.

Ето защо, ако разберете, че сте грешник и вярвате, че Исус Христос дойде като един единствен Изкупител от греха, тогава сте разбрали Римския път към спасението. Въпросът е - готови ли сте да изпълите плана, получавайки Божия дар на Неговия Син, Исус Христос? Ако е така, повярвайте в Христа, покайте се за греховете си и предайте остатъка от живота си на Него като Господ:

    „Татко, знам, че съм нарушил/а Твоите закони и моите грехове са ме отделили от Теб. Искрено съжалявам и сега искам да се отвърна от моя минал грешен живот към Теб. Моля Те, прости ми и ми помогни да избягвам да греша отново. Вярвам, че Твоя Син, Исус Христос, умря за греховете ми, беше възкресен от смъртта, жив е и чува молитвата ми. Каня Исус да дойде и бъде Господ в живота ми, да управлява и царува в сърцето ми от този ден нататък. Моля Те, изпрати ми Твоя Святи Дух да ми помага да Ти се покорявам и върша Твоята воля през останалата част от живота си. В името на Исус се моля, Амин.”
„Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.” (Деяния 2:38).

Ако вие решихте да приемете Исус днес, добре дошли в Божието семейство. Сега, като начин да се приближавате при Него, Библията ни казва да следваме нашето посвещение.
  • Кръстете се, както заповяда Христос.
  • Кажете на някой друг за новата си вяра в Христос.
  • Прекарвайте време с Бог всеки ден. Това не трябва да бъде дълъг период от време. Просто развийте ежедневен навик да се молите и четете Неговото Слово. Молете Бог да увеличава вярата ви и разбирането ви на Библията.
  • Търсете общение с други християни. Присъединете се към група от приятели християни, които да отговарят на въпросите ви и ви подкрепят.
  • Намерете местна църква, в която можете да хвалите Бог.
Станахте ли последовател на Исус днес? Моля натиснете Да или Не. Или вече сте последовател на Исус? Моля Натиснете тук.


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Евангелизъм

Как да бъда спасен
Молитва за спасение
Молитва за спасение
Римски път
Как да стигнем до Рая
Да станеш християнин
Молитва на грешника
Сигурност в спасението
Страстите Христови
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Ученичество
Служение
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Римският път към спасение to My Google!
Add Римският път към спасение to My Yahoo!
XML Feed: Римският път към спасение
Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.