Clicky

Качества на добрия човек

Качества на добрия човек

 Добър за Рая?
Вие сте тук: Бог >> Качества на добрия човек

Качества на добрия човек – Източника
Мил, полезен, грижовен, разбиращ, търпелив и обичащ са някои от думите, които идват на ум, когато ни помолят да изброим качествата на добрия човек. Човек обикновено разбира дали един човек е добър по това, което върши, като да прави добри дела. Добро място да търсите вникване в качествата на добрия човек е Божието Слово, Библията.

Качества на добър човек - Показване доброта към всички хора
Библията ни дава указания да даваме на хората в нужда - това е едно от качествата на добрия човек.

„Не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си; защото такива жертви са угодни на Бога.” (Евреи 13:16)

„Кажи им да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни.” (1 Тимотей 6:18)

Лесно е да се покаже милост към хората, които харесваме както и към тези в нужда. Обаче човекът, който притежава качествата на добър човек, трябва да показва милост и доброта към своите неприятели.

„И ако заемате само на тия, от които се надявате да вземете, каква благодарност ви се пада? Защото и грешни на грешни заемат, за да вземат назад равното. Но вие обичайте неприятелите си, правете добро, и заемайте, без да очаквате да приемете назад; и наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на Всевишния; защото Той е благ към неблагодарните и злите. Бъдете [прочее], милосърдни, както и Отец ваш е милосърден.” (Лука 6:34-36)

Качества на добър човек - Покорство на Закона
Едно от най-важните качества на добрия човек е покорство на властите.

„Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да бъдат готови за всяко добро дело.” (Тит 3:1)

„Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога.” (Римляни 13:1)

Качества на добрия човек - Дали е достатъчно за Рая?
Някой може да има всички тези качества на добър човек, но все още да не е достигнал до небето! Библията казва, че добрите дела не спасяват хората от греха. Спасението е възможно само чрез Божията милост и благодат.

Ние всички съгрешихме (Римляни 3:23) и никакви добри дела не могат да ни спасят от греха (Ефесяни 2:8-9). Библията казва, че ние всички сме грешни и не сме достойни за Божия стандарт за съвършенство. Вместо това, ние заслужаваме смърт, като наказание за нашия грях (Римляни 6:23).

Бог направи път за нас, за да ни се прости нашия грях и това е чрез Неговия безгрешен Син, Исус Христос. Той изпрати Своя Син Исус на земята да умре за нашите грехове и да осигури начин, по който можем да прекараме вечността с Него в небето (2 Коринтяни 5:21). Той ви предлага Своя безплатен дар на вечен живот, ще приемете ли Неговия подарък?

Ако искате да приемете Исус Христос сега се помолете с молитва, подобна на тази: “Господи, разбирам, че съм грешник и не мога по свой начин да достигна до небето, стараейки се да бъда добър човек. Покайвам се за греха си и се моля за Твоята прошка. Вярвам, че Твоя син Исус умря на кръста за моите грехове и възкръсна от мъртвите. Доверявам Ти се, че ще ме спасиш. Приемам Твоя безплатен дар сега. Помоги ми да Ти се покорявам и да започна да израствам в в пътя си. В Исусовото име, Амин. "

Библията ни казва, че ако сте приели Исус Христовия дар на вечно спасение, тогава ще прекарате вечността с Бог в рая. „Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.” (Римляни 10:9)

Добре дошли в семейството на Бога! Съветваме ви сега да намерите местна църква, където ще можете да научите повече за Библията.

Станахте ли последовател на Исус днес? Моля натиснете Да или Не. Или вече сте последовател на Исус? Моля Натиснете тук.


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Евангелизъм

Как да стана християнин
Страстите Христови
Страстите Христови
Качества на добрия човек
Молитва за прощение
Римският път към спасение
Да отидеш в Рая
Как да стигнем до Рая
Молитва на грешника
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Ученичество
Служение
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Качества на добрия човек to My Google!
Add Качества на добрия човек to My Yahoo!
XML Feed: Качества на добрия човек
Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.