Clicky

Молитва за прощение

Молитва за прощение

 - Бог предлага нов живот
Вие сте тук: Бог >> Молитва за прощение

Молитва за прощение: Скъпоценен дар
Молитвата за прощение е нещо, което всички ние търсим в определен етап на живота си. Прощението е ценен дар, който нито се получава, нито се дава лесно. Прошката е необходима за живота; тя ни освобождава от минали неправди и ни дава надежда за бъдещето. Именно за прощение Исус Христос дойде на земята, за да умре за човешкия род.

Молитва за прощение: Направена възможна от Исус Христос
Молитвата за прощение е молитва, която е отправена към Бог. Въпреки че ние можем пряко да се нараним един друг, всички наши съгрешения в края на краищата нараняват Бог. Вие може би се чудите как е възможно това. Как може нашите слабости да нараняват всемогъщия Създател на вселената? Дали Бог Го е грижа? В Битие 6 ние откриваме, че самият Бог тъгуваше за всички неправди, които хората си причиняваха един на друг: „И като видя ГОСПОД, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въобразяваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.” (Битие 6:5-6)

Всезнаещият Бог тъгува дори при обикновената мисъл за зло. Следователно последната прошка трябва също така да дойде от Бог. Въпреки това, поради Неговата справедливост, прошката не може да бъде свободно дадена. Всяко зло трябва да бъде зачетено, за да може Бог да бъде справедлив съдия. Исус Христос умря на кръста на Голгота на нашето място така, че нашите грехове могат да бъдат простени. Неговото страдание плати за нашите прегрешения. „Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.” (Матей 26:28)

В Своята любов Бог знаеше, че нашата съвест трябва да се освободи от вина и укоряване. Той знаеше, че прощението на греховете е нашата най-голяма нужда. В най-големият акт на любов, Бог не само понесе болката за нашите злини, но също и плати техните последици, за да може да ни предложи прощение, когато съгрешаваме. Всичко, което ние трябва да направим, е да приемем Неговия безплатен подарък на прощение.

Молитва за прощение: Помолете Бог за прошка
Може би вие сте попаднали на тази уеб страница, търсейки молитва за прощение, която да успокои измъчената ви душа. За всички, които приемат Исус Христос като техен Господ и Спасител, прощението се дава свободно. Ако ние признаем нашите неправди и помолим за прощение, Бог ще ни прости – без да зададе какъвто и да е въпрос: „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.” (1 Йоан 1:9)

Ако ние отхвърлим Исус, всъщност ние отхвърляме Божия дар на прощение. Реално ние заявяваме, че не желаем да бъдем помирени с Бог (1 Йоан 1:10). Тъй като имаме свободен избор да не приемем прощение от Бог, накрая ще бъдем държани отговорни за всички грехове, които сме извършили в края на този живот. Божието най-дълбоко желание е да бъде помирен с вас. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16). Ако желаете да бъдете наистина простени, обмислете онова, което Исус каза и искрено Го приемете като ваш Господ и Спасител. Вие ще бъдете простени и Бог ще започне да преобразява вашия живот.

Молитва за прощение: Приемете нов живот
Молитвата за прощение ни дава нова надежда и ново начало. Всички наши грехова са изтрити от Бог. „Защото ще покажа милост към неправдите им и греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече” (Евреи 8:12).

Ако вие разбирате, че сте грешник и вярвате, че Исус Христос дойде като единствен Спасител от греха, тогава разбирате молитвата за прощение. Въпросът е – готови ли сте да изпълните молитвата като приемете Божия дар Неговия Син, Исус Христос? Ако е така, вярвайте в Христос, покайте се за вашите грехове и посветете останалата част от вашия живот на Него като Господ:

    „Татко, знам, че съм нарушил/а Твоите закони и моите грехове са ме отделили от Теб. Искрено съжалявам и сега искам да се отвърна от моя минал грешен живот към Теб. Моля Те, прости ми и ми помогни да избягвам да греша отново. Вярвам, че Твоя Син, Исус Христос, умря за греховете ми, беше възкресен от смъртта, жив е и чува молитвата ми. Каня Исус да дойде и бъде Господ в живота ми, да управлява и царува в сърцето ми от този ден нататък. Моля Те, изпрати ми Твоя Святи Дух да ми помага да Ти се покорявам и върша Твоята воля през останалата част от живота си. В името на Исус се моля, Амин.”
„Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.” (Деяния 2:38).

Ако вие решихте да приемете Исус днес, добре дошли в Божието семейство. Сега, като начин да се приближавате при Него, Библията ни казва да следваме нашето посвещение.
  • Кръстете се, както заповяда Христос.
  • Кажете на някой друг за новата си вяра в Христос.
  • Прекарвайте време с Бог всеки ден. Това не трябва да бъде дълъг период от време. Просто развийте ежедневен навик да се молите и четете Неговото Слово. Молете Бог да увеличава вярата ви и разбирането ви на Библията.
  • Търсете общение с други християни. Присъединете се към група от приятели християни, които да отговарят на въпросите ви и ви подкрепят.
  • Намерете местна църква, в която можете да хвалите Бог.
Станахте ли последовател на Исус днес? Моля натиснете Да или Не. Или вече сте последовател на Исус? Моля Натиснете тук.


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Евангелизъм

Молитва за спасение
Да станеш християнин
Великото Поръчение
Как да стана християнин
Бог ми помага
Молитва на грешника
Да отидеш в Рая
Страстите Христови
Молитва за спасение
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Ученичество
Служение
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Молитва за прощение to My Google!
Add Молитва за прощение to My Yahoo!
XML Feed: Молитва за прощение
Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.