Clicky

План за спасение

План за спасение

 - Отговор за живота
Вие сте тук: Бог >> План за спасение

План за спасение: Новорождението е отговорът на най-важния въпрос в живота
План за спасение – Ние мислим, че най-важния въпрос в живота е „Ще отидете ли в рая, когато умрете?” Това не е въпрос за това колко сте добри, дали ходите на църква или колко пари давате за благотворителност. Бог казва, че за да отидете в рая, вие трябва да бъдете родени отново (Йоан 3:3).

План за спасение: Как ние можем да бъдем родени отново?
Планът за спасение е точно в Библията. Бог ни дава Своя ясен план за това да бъдем „родени отново”. Първо, ние трябва да признаем Бог за Творец на всичко и да приемем нашето скромно положение в Божието творение. „Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш, слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко, и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.” (Откровение 4:11)

След това ние трябва да осъзнаем, че сме грешници. „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога” (Римляни 3:23).

Тъй като сме грешници, ние сме осъдени на смърт. „Защото заплатата на греха е смърт.” (Римляни 6:23) Това включва вечно отделяне от Бог.

Но Бог обича всеки един от нас толкова много, че даде Своя единствен Син, Исус, да понесе нашия грях и умре заради нас. „Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас” (Римляни 5:8). Въпреки че ние не можем да разберем как, Бог каза, че нашите грехове са били наложени на Исус и Той умря на наше място. Исус стана наш заместник.

В Библията, тъмничарят попита затворниците си, Павел и Сила: „Господа, що трябва да сторя, за да се спася? А те казаха: Повярвай в Господа, Исуса Христа и ще се спасиш, ти и домът ти.” (Деяния 16:30-31)

Ясно е казано в Библията, повярвайте в Исус като Онзи, Който понесе греховете ви, умря на ваше място, беше погребан и възкресен от Бог. Христовата кръв и разпъване ни гарантират вечен живот, когато Го призовем като наш Господ и Спасител. „Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".” (Римляни 10:13) Думата „всеки” включва всеки един от нас.

Затова, ако разбирате, че сте грешник и вярвате, че Исус Христос дойде като единствен Спасител от греха, тогава разбирате плана за спасение. Въпросът е – готови ли сте да изпълните плана като приемете Божия дар Неговия Син, Исус Христос? Ако е така, вярвайте в Христос, покайте се за вашите грехове и посветете останалата част от вашия живот на Него като Господ:

    „Татко, знам, че съм нарушил/а Твоите закони и моите грехове са ме отделили от Теб. Искрено съжалявам и сега искам да се отвърна от моя минал грешен живот към Теб. Моля Те, прости ми и ми помогни да избягвам да греша отново. Вярвам, че Твоя Син, Исус Христос, умря за греховете ми, беше възкресен от смъртта, жив е и чува молитвата ми. Каня Исус да дойде и бъде Господ в живота ми, да управлява и царува в сърцето ми от този ден нататък. Моля Те, изпрати ми Твоя Святи Дух да ми помага да Ти се покорявам и върша Твоята воля през останалата част от живота си. В името на Исус се моля, Амин.”
„Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.” (Деяния 2:38).

Ако вие решихте да приемете Исус днес, добре дошли в Божието семейство. Сега, като начин да се приближавате при Него, Библията ни казва да следваме нашето посвещение.
  • Кръстете се, както заповяда Христос.
  • Кажете на някой друг за новата си вяра в Христос.
  • Прекарвайте време с Бог всеки ден. Това не трябва да бъде дълъг период от време. Просто развийте ежедневен навик да се молите и четете Неговото Слово. Молете Бог да увеличава вярата ви и разбирането ви на Библията.
  • Търсете общение с други християни. Присъединете се към група от приятели християни, които да отговарят на въпросите ви и ви подкрепят.
  • Намерете местна църква, в която можете да хвалите Бог.
Станахте ли последовател на Исус днес? Моля натиснете Да или Не. Или вече сте последовател на Исус? Моля Натиснете тук.


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Евангелизъм

Да станеш християнин
Молитва на грешника
Сигурност в спасението
Молитва за спасение
Великото Поръчение
План за спасение
Качества на добрия човек
Страстите Христови
Да отидеш в Рая
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Ученичество
Служение
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add План за спасение to My Google!
Add План за спасение to My Yahoo!
XML Feed: План за спасение
Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.