Clicky

Как да бъда спасен

Как да бъда спасен

 - Приемете дарът
Вие сте тук: Бог >> Как да бъда спасен

Как да бъдеш спасен – Защо човек се нуждае да бъде спасен?
Въпросът как да бъда спасен е най-важното търсене в живота на всеки човек. Това търсене започва, когато един мъж или жена осъзнае за първи път истинското си положение пред святия Бог.

Близкото и сладко взаимоотношение, за което Бащата копнееше с човека, короната на Неговото творение, беше изгубено, когато Адам и Ева не се покориха на Божията заповед в райската градина. Когато Адам и Ева съгрешиха, те изгубиха правото си да ядат от дървото на живота, което би им дало способност да живеят завинаги. Те бяха изгонени от градината и така се лишиха от любящата връзка, която Бог желаеше да има с тях. Тяхното греховно положение ги направи неспособни да стоят в присъствието на Бог. Като събитие не беше никак маловажно падението и изгонването на човека и стана преломна точка на обръщане на историята, поставяйки човечеството в положение на упадък, който продължава и днес.

Човекът без Бог си прави свои собствени планове, следва своите си собствени съветници и живее по свои си собствени правила. Въпреки това, тъй като човекът беше създаден за общение с Бог, в него остава недоволство и копнеж, които могат да бъдат изпълнени от самия Бог. Тъй като човекът сега е безнадеждно упаднал и Бог е съвършено свят, е налице нуждата Бог и човека да бъдат помирени, така че връзката да може да бъде възстановена.

Как да бъда спасен – Какво промисли Бог за спасението на човека?
Въпросът как да бъда спасен е отговорен за всеки човек в проповядването на Евангелието. Евангелието е добрата новина за Исус Христос. „Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им...” (2 Коринтяни 5:19) Бог, абсолютно знаейки, че човека ще съгреши, промисли средство за помиряване с човека; Той знаеше, че човека не можеше да направи нищо, за да направи човешкия род приет от Бог.

Бог изпрати Исус Христос, Който осигури възстановяването на човека пред Бога, като даде живота Си, проливайки собствената Си кръв. Нямаше никакъв друг начин за унищожаване влиянието на греха, освен чрез кръв. „...без проливането на кръв няма прощение”(Евреи 9:22). Това проливане на кръв показваше, че наказанието за греха беше платено; един живот беше пожертван за живота на всички онези, които бяха съгрешили. Волевото предаване на Исус Христос на разпъване на кръст плати цената за нашите грехове и послужи като средство за помиряване. „Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни.” (Римляни 5:19).

Как да бъда спасен – Какво трябва да направи човек, за да бъде спасен?
Въпросът как да бъда спасен обхваща всяко човешко същество по лицето на земята. Когато Исус Христос умря на кръста, Той осигури спасение за всички. „И когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си. А като казваше това, Той означаваше от каква смърт щеше да умре.” (Йоан 12:32-33). Спасението беше осигурено, сега то трябва да бъде прието. Веднъж, след като един мъж или жена разпознае нуждата си от спасение и осъзнае, че Бог е осигурил спасение чрез Исус Христос, той или тя трябва да го приеме.

Спасението просто е процес на изповядване и вярване. Човек трябва да изповяда, че Исус е Господ, което показва неговото осъзнаване, че Христос трябва да има пълна власт над живота му с всичките Си праведни изисквания. Това изповядване на Христос като Господ също предполага, че Христос ще работи и изпълни Неговата собствена праведност в човека.

След това той трябва да вярва, че Бог е възкресил Исус Христос от смъртта. Тази вяра в смъртта и възкресението на Исус носи със себе си осъзнаването, че наказанието за греха е било платено и човек има сила да живее свободно от греха. По този начин връзката на човека с Бог е възстановена. „Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Защото писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще се посрами".” (Римляни 10:9-11). Чувствате ли се недостойни да отидете в рая? Вие можете да имате мир с Бога.

Разбирате ли, че сте грешник и вярвате ли, че Исус Христос дойде като единствен Спасител от греха? Готови ли сте да приемете Божия дар Неговия Син, Исус Христос? Ако е така, вярвайте в Христос, покайте се за вашите грехове и посветете останалата част от вашия живот на Него като Господ:

    „Татко, знам, че съм нарушил/а Твоите закони и моите грехове са ме отделили от Теб. Искрено съжалявам и сега искам да се отвърна от моя минал грешен живот към Теб. Моля Те, прости ми и ми помогни да избягвам да греша отново. Вярвам, че Твоя Син, Исус Христос, умря за греховете ми, беше възкресен от смъртта, жив е и чува молитвата ми. Каня Исус да дойде и бъде Господ в живота ми, да управлява и царува в сърцето ми от този ден нататък. Моля Те, изпрати ми Твоя Святи Дух да ми помага да Ти се покорявам и върша Твоята воля през останалата част от живота си. В името на Исус се моля, Амин.”
„Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.” (Деяния 2:38).

Ако вие решихте да приемете Исус днес, добре дошли в Божието семейство. Сега, като начин да се приближавате при Него, Библията ни казва да следваме нашето посвещение.
  • Кръстете се, както заповяда Христос.
  • Кажете на някой друг за новата си вяра в Христос.
  • Прекарвайте време с Бог всеки ден. Това не трябва да бъде дълъг период от време. Просто развийте ежедневен навик да се молите и четете Неговото Слово. Молете Бог да увеличава вярата ви и разбирането ви на Библията.
  • Търсете общение с други християни. Присъединете се към група от приятели християни, които да отговарят на въпросите ви и ви подкрепят.
  • Намерете местна църква, в която можете да хвалите Бог.
Станахте ли последовател на Исус днес? Моля натиснете Да или Не. Или вече сте последовател на Исус? Моля Натиснете тук.


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Евангелизъм

Римският път към спасение
Молитва за прощение
Молитва на грешника
Римски път
Как да стигнем до Рая
Молитва за спасение
Да станеш християнин
Страстите Христови
Как да бъда спасен
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Ученичество
Служение
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Как да бъда спасен to My Google!
Add Как да бъда спасен to My Yahoo!
XML Feed: Как да бъда спасен
Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.