Clicky

Да отидеш в Рая

Да отидеш в Рая

 - Къде отиваш?
Вие сте тук: Бог >> Да отидеш в Рая

Да отидеш в Рая – Раят истинско място ли е?
Да отидеш в Рая може единствено, ако раят е реално място. Думата рай често се използва за описване на невероятно приятен вкус, усещане или преживяване. Но дали това е истинско място? Библията казва, че има реално място, наречено рай. То има местоположение и има Един, Който управлява. Исая 6:1-2а гласи, „В годината, когато умря цар Озия видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите Му изпълниха храма. Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по шест крила...” 3 Царе 22:19 казва, „Михей рече: Чуй, прочее, ГОСПОДНОТО слово. Видях ГОСПОДА седящ на престола Си, и цялото небесно множество стоящо около него отдясно и отляво.” Раят е мястото, където Бог обитава; то също е населено с небесни и ангелски множества. Тези множества са Божиите посланици, които донасят заповедите Му специално към Неговите собствени деца. Псалом 91:11 гласи, „Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища.”

Раят съществува отвъд завесата, която разделя видимото царство от невидимото царство. Човек не може да види микроорганизмите с невъоръжено око, въпреки че знаем, че те съществуват между нас и имат свойства и характеристики. По същия начин ние знаем, чрез вяра, че рая съществува и че е мястото, от където Бог царува.

Да отидеш в Рая – Кой може да отиде там?
Да отидеш в Рая е обещанието за всички, които са повярвали в Исус Христос като Господ и Спасител. Но много хора, които не изповядват вярата в Христос, също мечтаят да отидат в рая. Това е естествената мисъл на човека, докато той живее на тази земя.

Йов правилно го е казал, „Човекът роден от жена е кратковременен и пълен със смущение.” (Йов 14:1) Като резултат на това във всички живи същества има копнеж за едно по-добро място, където има мир и почивка. Но Бог е определил рая за онези, които Го обичат, които са посветили живота си на Него, докато живеят тук на земята.

1 Петрово 1:3-5 гласи, „Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, за наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време.”

Такава надежда няма за невярващия. Последната участ на онези, които не обичат Бог, е адът. Лука 16:22б-23 казва, „...Умря и богаташът и бе погребан. И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия.”

Да отидеш в Рая – Как човек може да стигне до там?
Отиването в рая е пътуване, което ще се случи в бъдещето за всички, които имат връзка с Бог. Вярващият влиза в присъствието на Бог при смъртта си. 2 Коринтяни 5:1 казва, „Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен.”

Вярващият получава тази надежда от момента, в който приеме Христос. Вярващите осъзнават, че земното пребиваване е нищо друго освен един момент в светлината на вечността, прекарана с Бог в Рая; това е причината, поради която ние понасяме страдания и трудности, знаейки, че денят, в който Бог ще ни повика вкъщи, ще дойде.

1 Солунци 4:14-18 казва, „Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.”

Ако вие осъзнавате, че сте грешник и вярвате, че Исус Христос дойде като един единствен Спасител от греха, тогава вие разбирате как да отидете в рая. Въпросът е – готови ли сте да получите Божия дар Неговия син, Исус Христос? Ако е така, вярвайте в Христос, покайте се за вашите грехове и посветете останалата част от вашия живот на Него като Господ:

    „Татко, знам, че съм нарушил/а Твоите закони и моите грехове са ме отделили от Теб. Искрено съжалявам и сега искам да се отвърна от моя минал грешен живот към Теб. Моля Те, прости ми и ми помогни да избягвам да греша отново. Вярвам, че Твоя Син, Исус Христос, умря за греховете ми, беше възкресен от смъртта, жив е и чува молитвата ми. Каня Исус да дойде и бъде Господ в живота ми, да управлява и царува в сърцето ми от този ден нататък. Моля Те, изпрати ми Твоя Святи Дух да ми помага да Ти се покорявам и върша Твоята воля през останалата част от живота си. В името на Исус се моля, Амин.”
„Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.” (Деяния 2:38).

Ако вие решихте да приемете Христос днес, добре дошли в Божието семейство. Сега, като начин да се приближавате при Него, Библията ни казва да следваме нашето посвещение.
  • Кръстете се, както заповяда Христос.
  • Кажете на някой друг за новата си вяра в Христос.
  • Прекарвайте време с Бог всеки ден. Това не трябва да бъде дълъг период от време. Просто развийте ежедневен навик да се молите и четете Неговото Слово. Молете Бог да увеличава вярата ви и разбирането ви на Библията.
  • Търсете общение с други християни. Присъединете се към група от приятели християни, които да отговарят на въпросите ви и ви подкрепят.
  • Намерете местна църква, в която можете да хвалите Бог.
Станахте ли последовател на Исус днес? Моля натиснете Да или Не. Или вече сте последовател на Исус? Моля Натиснете тук.


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Евангелизъм

Страстите Христови
Да станеш християнин
Как да бъда спасен
Как да стигнем до Рая
Молитва за прощение
Страстите Христови
Великото Поръчение
Сигурност в спасението
Молитва за спасение
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Ученичество
Служение
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Да отидеш в Рая to My Google!
Add Да отидеш в Рая to My Yahoo!
XML Feed: Да отидеш в Рая
Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.