Clicky

Сигурност в спасението

Сигурност в спасението

 - Сигурност в спасението
Вие сте тук: Бог >> Сигурност в спасението

Сигурност в спасението: Възможно ли е?
Увереността в спасението е възможна. Разгледайте 1 Йоан 5:11-13: „И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.” Бог иска ние да знаем, че имаме вечен живот. Тези стихове ясно казват, че онези, които са повярвали в Исус Христос и са Го приели като техен личен спасител, имат вече живот. Вечният живот е точно това – вечен.

Римляни 8:38-39 гласи, „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.” Нищо не може да раздели едно Божие дете от неговия Баща.

Сигурност в спасението: Защо се съмнявам?
Много християни поставят под въпрос увереността в спасението. Те могат да минават през време на емоционална нестабилност. Може би са позволили да се промъкне съмнение или са водени от емоциите си. Те могат да минават през време на духовна пресъхналост и може да не изпитват радост в духовното си вървене. Проблемът може да е и живот в грях и Сатана може би се опитва да ги примами да мислят, че не са достатъчно добри, за да получат Божията прошка и вечна награда.

Бъдете сигурни, че много хора се борят с едно или всички тези от време на време. Обмислете тези полезни предложения:

 • Помолете Господ да ви изяви неизповядан грях. След това непременно се покайте.

 • Четете Библията си всеки ден. Изучавайте специфични стихове за спасението.

 • Молете се редовно. Разговаряйте с Бог и Го помолете да ви помага.

 • Доверете се на Господ. Помнете, че Той много ви обича .

 • Отхвърлете съмнението.

 • Принесете в жертва хвала и благодарност на Бог. Не позволявайте на чувствата да ви ограбят радостта.

  Сигурност в спасението: Разбиране на библейската гледна точка
  Исус лично ни казва, че Той ни дава вечен живот и нищо не може да отнеме това: „Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Аз и Отец едно сме.” (Йоан 10:27-30).

  Спасението е дар на милост. Ефесяни 2:8 гласи, „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога.”

  Римляни 10:13 също ни уверява да знаем, че „Всеки, който призове Господното име, ще се спаси.”

  Имайки това знание ни дава надежда. Ние знаем, че Христос ще ни изиска като Негови завинаги. „Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.” (1 Солунци 4:16-17)

  Ако се борите с въпроси на съмнение, помолете се с подобна молитва: „Скъпи Боже, не съм сигурен/а дали съм Твое дете. Вярвам, че Ти изпрати Своя Син Исус на земята, за да умре за моите грехове. Вярвам, че Той възкръсна от смъртта и ми предлага вечен живот. Приемам Го като мой Спасител. Благодаря Ти, че ми прощаваш и ми даваш живот с Теб завинаги. Помогни ми да имам увереност, че Ти отговаряш на молитвата ми. В името на Исус, амин.”

  Станахте ли последовател на Исус днес? Моля натиснете Да или Не. Или вече сте последовател на Исус? Моля Натиснете тук.


  Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
  Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Евангелизъм

Да отидеш в Рая
Римски път
Страстите Христови
Молитва за прощение
Молитва на грешника
Римският път към спасение
Сигурност в спасението
Качества на добрия човек
Да станеш християнин
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Ученичество
Служение
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Сигурност в спасението to My Google!
Add Сигурност в спасението to My Yahoo!
XML Feed: Сигурност в спасението
Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.