Clicky

Droga Rzymska do zbawienia

Droga Rzymska do zbawienia

 - Nowa perspektywa
Jesteś tutaj: Boga >> Droga Rzymska do zbawienia

Droga Rzymska do zbawienia: List z Dobrą Nowiną
Droga Rzymska do zbawienia jest podsumowaniem Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa. Jest to zestaw wersetów z listu apostola Pawła do Rzymian, które jasno przedstawiają pochodzenie i podstawy wiary chrześcijańskiej.

Droga Rzymska do zbawienia: Nowa perspektywa
Droga Rzymska do zbawienia może być przedstawiana na różne sposoby. Natrafiliśmy na niezwykle głęboki i osobisty list absolwenta szkoły średniej, który został opublikowany w biuletynie szkolnym. Poniekąd bada swoje serce i swoje cele życiowe. Odnosi się przy tym do wersetów z Listu do Rzymian, aby podkreślić swoje przesłanie:

    „Gdzie będziesz szukał pomocy, jeśli nie w tym kto jest silniejszy od ciebie samego?” (C.S.Lewis)
“Niesamowite jest to, że istnieje doskonała Osoba, która jest silniejsza od ciebie i tą osobą jest sam Bóg. To Jezus Chrystus. I pomimo, że jestem egoistą, Jezus mnie kocha. Pomimo tego, że ciągle skupiam się na sobie, popadając w grzech, On ciągle docenia to, że chcę być jak On, przejęty innymi, a nie samym sobą. „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rzymian 5:8).

Nie ma żadnego pragnienia, aby Go uwielbiać za Jego nieskończoną miłość – On wie, że nie ma w nas zdolności by tak czynić. „Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego” (Rzymian 3:10). „Ponieważ wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rzymian 3:23).

Nasza natura jest na zewnątrz akceptowalna, ale tak naprawdę jest chciwa i destrukcyjna, szukająca swego dopóki nie znajdzie się przed Bogiem uniżona, w świetle Jego chwalebnej doskonałości. „Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23a).

Możesz powiedzieć: “Jakże złośliwy i niesprawiedliwy jest ten Bóg, że potępia nas od narodzin, nie dając sposobu uwolnienia się samemu od tego.” Ale to nie jest tak, ponieważ istnieje sposób- Droga. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jana 3:16). „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (Jana 14:6).

Droga Rzymska do zbawienia: Prosta droga
Droga Rzymska do zbawienia jest w bardzo prosty sposób przedstawiona w Biblii. Uwierz w Jezusa jako tego, który wziął na siebie twoje grzechy, umarł za ciebie, został pogrzebany i wzbudzony z martwych. To krew Jezusa i jego zmartwychwstanie są zapewnieniem życia wiecznego dla nas, gdy zawierzymy mu jako naszemu Panu i Zbawicielowi. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Rzymian 10:13). Słowo „każdy” odnosi się do każdego z nas.

Dlatego, jeśli rozumiesz, że jesteś grzesznikiem i że Jezus przyszedł jako jedyny Odkupiciel grzechu, to rozumiesz czym jest Rzymska Droga Zbawienia. Pytanie brzmi: czy jesteś gotowy/ gotowa, aby zastosować ten plan i przyjąć Boży dar miłości okazany w postaci Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, zaufaj Jezusowi, odwróć się od swoich grzechów i powierz resztę swojego życia Jemu jako Panu.

    „Ojcze, wiem, że nie byłem posłuszny/ posłuszna Twojemu Prawu i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się ku Tobie. Proszę o przebaczenie moich grzechów i pomoc w prowadzeniu życia, które będzie się Tobie podobało. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że powstał z martwych, że żyje i słyszy moja modlitwę. Otwieram ci drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa, aby stal się Panem mojego życia i panował w moim sercu od teraz na zawsze. Proszę ześlij swojego Ducha Świętego, aby pomagał mi być Tobie posłusznym/ posłuszną i pełnić Twoją wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen."
„Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dzieje Apostolskie 2:38).

Jeśli podjąłeś/ podjęłaś dzisiaj decyzję pójścia za Jezusem, witaj w Bożej rodzinie! Teraz, aby wzrastać w Bogu i poznawać go bardziej ważne jest, abyś wypełniał/ wypełniała zalecenia zawarte w Piśmie Świętym:
  • Przyjmij chrzest, tak jak nakazał Jezus.
  • Powiedz komuś o swojej decyzji powierzenia życia Jezusowi
  • Spędzaj codziennie czas z Bogiem. Nie musi to być długi czas. Po prostu rozwiń w sobie nawyk modlenia się do Niego i czytania Jego Słowa. Proś Boga, aby pogłębiał Twoją wiarę i zrozumienie Pisma.
  • Szukaj wspólnoty z innymi wierzącymi. Staraj się nawiązać relacje z dojrzalszymi chrześcijanami, którzy będą potrafili odpowiadać na Twoje pytania i zachęcać Cię do dalszego wzrostu duchowego. Znajdź kościół lokalny, w którym będziesz mógł/ mogła uwielbiać Boga.
Czy zdecydowałeś/ zdecydowałaś się dzisiaj zostać naśladowcą Jezusa? Kliknij TAK! Lub NIE.

Czy jesteś już uczniem Jezusa? Proszę kliknij tutaj.


Czy podoba Ci się to, co przeczytałeś/przeczytałaś na naszej stronie? Jeśli tak, to podziel się tym z innymi, używając poniższych portali: Czym są portale społecznościowe?
Znajdź nas na:
English  
Social Media
Znajdz nas na:

Podziel sie:

-->

Ewangelizacja

Plan Zbawienia
Rzymska droga
Modlitwa przebaczenia
Jak dostać się do nieba
Rzymska Droga
Jak zostać zbawionym
Pasja Chrystusa
Rzymska droga do zbawienia
Boża pomoc
Additional Content To Explore...

Uwielbienie
Wspólnota
Uczniostwo
Służba
 
 
Czy nauka może udowodnić istnienie Boga?
Czy filozofia może udowodnić istnienie Boga?
Czy Biblia jest prawdziwa?
Kim jest Bóg?
Czy Jezus jest Bogiem?
Dlaczego chrześcijaństwo?
Wzrastaj z Bogiem
Popularne tematy
Życiowe wyzwania
Uzdrowienie
 
Szukaj
 
Add Droga Rzymska do zbawienia to My Google!
Add Droga Rzymska do zbawienia to My Yahoo!
XML Feed: Droga Rzymska do zbawienia
Boga Strona glówna | O nas | Nawigacja strony
Copyright © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Wszelkie prawa zastrzezone.