Clicky

Modlitwa grzesznika

Modlitwa grzesznika

 - Odwróć się od grzechu
Jesteś tutaj: Boga >> Modlitwa grzesznika

Modlitwa grzesznika? To nie dla mnie – nie jestem grzesznikiem!
„Grzesznik” jest słowem, które ma dzisiaj negatywne znaczenie- i cóż powinno takie być. Niestety te złe skojarzenia wypływają z niezrozumienia pewnych spraw. Gdy jesteśmy skonfrontowani ze swoimi brakami, szybko staramy się siebie bronić mówiąc np.: „Nie jestem grzesznikiem! Nie spędzam swojego czasu na popełnianiu grzechów! Nigdy nikogo nie zamordowałem/ nie zamordowałam, ani nie dopuściłam się czegoś podobnego!” Problem jednak polega na tym, że tak naprawdę nie wiemy czym jest grzech. Myślimy, że to słowo odnosi się tylko do podłych czynów, które obrażają „kościółkowych ludzi”, którzy na znak sprzeciwu będą pokazywać grzesznika palcem. Lecz grzechem jest chybienie celu, nie trafienie we właściwe miejsce. Faktem jest, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, nie ma nikogo, oprócz Chrystusa, kto prowadziłby doskonałe życie i trafił w (spełnił) Boże wymogi doskonałości. Wszyscy zasługujemy na karę za grzech, którą jest spędzenie wieczności w piekle- wiecznym oddzieleniu od Boga.

Modlitwa grzesznika– co Pismo Święte mówi na temat grzechu
Grzech, według Biblii, to wszelkie działanie, które narusza Boże Prawo dane w Dziesięciu Przykazaniach. Prawo zostało nadane przez Boga po to, abyśmy zobaczyli czym jest życie w Bożej miłości. Przykazania zostały nam nadane po to, abyśmy zobaczyli, że nie jesteśmy w stanie prowadzić takiego życia. Bóg wiedział o tym wcześniej i dlatego posłał swojego Syna Jezusa, aby był tym doskonałym życiem dla nas. Jezus, Bóg w ludzkim ciele, dobrowolnie zrezygnował ze swojej boskości aby upodobnić się do nas i pokazać, że nas rozumie i chce być drogą pojednania z Ojcem, bo przecież nikt z nas nie potrafi doskonale wypełniać Prawa. „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rzymian 3:23).

Mamy tendencję do wywyższania się ponad innych, zresztą żyjemy w czasach gdzie taka postawa staje się bardzo modna. Grzech jest czymś, od czego nie potrafimy się uwolnić, ale dobra nowina polega na tym, że możemy uwolnić się od kary za grzech. „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzymian 6:23).

Modlitwa grzesznika– bądź grzesznikiem, który został zbawiony (uratowany) dzięki Bożej łasce!
Co jest kluczem do modlitwy grzesznika? Według Biblii, jesteśmy oddzieleni od Boga jeśli wybieramy życie w grzechu. Taka sytuacja może się wydawać w porządku na jakiś czas, ale to prowadzi do niezadowolenia i później do wiecznego oddzielenia od Boga. „Jest droga, co komuś zdaje się słuszna, a w końcu prowadzi do zguby” (Księga Przypowieści Salomona 16:25). Dobrą nowiną jest to, że sam Bóg utorował drogę pojednania człowieka z Nim i uczynił to przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. (Rzymian 5:6-15).

A jak to wygląda u Ciebie? Czy jesteś zadowolony/zadowolona, że żyjesz dla siebie, zdobywania różnych gadżetów w życiu, a później pozostawienia wszystkiego na ziemi gdy umrzesz? A może pragniesz prowadzić życie, które ma znaczenie i przepełnione jest nadzieją? Bóg, Ten, który cię stworzył, ma cel dla Twojego życia i chce abyś mógł zacząć od nowa. Jeśli jesteś gotowy/ gotowa przyznać, że potrzebujesz oczyszczenia, Bóg - który pełen jest łaski, czeka aby ofiarować Tobie drugą szansę. Jeśli pragniesz przyjąć ten dar, możesz rozpocząć od szczerej modlitwy.

Modlitwa grzesznika – świadomość potrzeby Bożej pomocy
„Modlitwa grzesznika” jest określeniem, które opisuje treść rozmowy (modlitwy) człowieka z Bogiem. Gdy dana osoba uświadamia sobie, że jest grzesznikiem i potrzebuje nawiązać osobistą więź z Bogiem przez jego umiłowanego Syna- Jezusa Chrystusa. Słowa tej modlitwy mogą brzmieć mniej więcej tak:

    Ojcze, wiem, że złamałem/ złamałam Twoje Prawo i moje grzechy oddzielają mnie od ciebie. Bardzo tego żałuję, pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i poddać moje życie Tobie. Proszę przebacz mi i pomóż mi żyć w sposób, który będzie się Tobie podobał. Wierzę, że Twój Syn- Jezus Chrystus umarł za moje grzechy na krzyżu, powstał z martwych, żyje i słyszy moją modlitwę. Otwieram ci drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa, aby stal się Panem mojego życia i panował w moim sercu od teraz na zawsze. Proszę ześlij swojego Ducha Świętego, aby pomagał mi być Tobie posłusznym/ posłuszną i pełnić Twoją wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen.
Jeśli podjąłeś/ podjęłaś dzisiaj decyzję pójścia za Jezusem, witaj w Bożej rodzinie. Teraz, abyś mógł/ mogła wzrastać duchowo, Biblia podaje kilka ważnych wskazówek:
  • Przyjmij chrzest, jak nakazał Jezus.
  • Powiedz komuś o swojej decyzji powierzenia życia Jezusowi
  • Codziennie spędzaj czas z Bogiem. Nie musi to być długi czas. Po prostu rozwiń w sobie nawyk modlenia się do niego i czytania jego Słowa. Proś Boga, aby wzmacniał Twoją wiarę i zrozumienie Pisma.
  • Szukaj wspólnoty z innymi wierzącymi. Postaraj się znaleźć przyjaciół, dojrzalszych chrześcijan, którzy będą dla Ciebie wsparciem i zachęceniem w duchowym wzroście.
  • Znajdź kościół, w którym będziesz mógł/ mogła wspólnie uczyć się o Bogu i jego Słowie.
Czy zdecydowałeś/ zdecydowałaś się dzisiaj zostać naśladowcą Jezusa? Kliknij TAK! Lub NIE.

Czy jesteś już uczniem Jezusa? Proszę kliknij tutaj.


Czy podoba Ci się to, co przeczytałeś/przeczytałaś na naszej stronie? Jeśli tak, to podziel się tym z innymi, używając poniższych portali: Czym są portale społecznościowe?
Znajdź nas na:
English  
Social Media
Znajdz nas na:

Podziel sie:

-->

Ewangelizacja

Modlitwa przebaczenia
Jak dostać się do nieba
Rzymska droga do zbawienia
Rzymska Droga
Jak stać się chrześcijaninem
Droga do nieba
Jak zostać zbawionym
Rzymska droga
Modlitwa grzesznika
Additional Content To Explore...

Uwielbienie
Wspólnota
Uczniostwo
Służba
 
 
Czy nauka może udowodnić istnienie Boga?
Czy filozofia może udowodnić istnienie Boga?
Czy Biblia jest prawdziwa?
Kim jest Bóg?
Czy Jezus jest Bogiem?
Dlaczego chrześcijaństwo?
Wzrastaj z Bogiem
Popularne tematy
Życiowe wyzwania
Uzdrowienie
 
Szukaj
 
Add Modlitwa grzesznika to My Google!
Add Modlitwa grzesznika to My Yahoo!
XML Feed: Modlitwa grzesznika
Boga Strona glówna | O nas | Nawigacja strony
Copyright © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Wszelkie prawa zastrzezone.