Clicky

Modlitwa grzesznika

Modlitwa grzesznika

 - Pewność życia wiecznego
Jesteś tutaj: Boga >> Modlitwa grzesznika

Pewność zbawienia: Czy to jest możliwe?
Człowiek może mieć pewność swojego zbawienia. Rozważ 1 Jana 5:11-13: ”A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne” (BT). Bóg chce abyśmy wiedzieli, że mamy życie wieczne. Powyższe wersety jasno mówią, że ci, którzy wierzą w Syna Bożego i przyjęli Go jako osobistego zbawiciela mają życie wieczne. Życie wieczne, które się nie kończy.

Rzymian 8:38-39 stwierdza, „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (BT).

Pewność zbawienia: Dlaczego mam wątpliwości?
Wielu chrześcijan poddaje w wątpliwość pewność swojego zbawienia. Może przechodzą w swoim życiu czas jakiejś emocjonalnej niepewności, a może pozwolili, aby te wątpliwości zaczęły wdzierać się do ich serca i poddali się tym uczuciom. Być może doświadczają duchowej stagnacji i nie czerpią radości w życiu duchowym. Zmaganie się z grzechem może również prowadzić do tego, ze szatan będzie próbował zwodzić i podsuwać takie myśli, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, aby otrzymać Boże przebaczenie i wieczną nagrodę.

Pamiętaj, że wiele osób zmaga się od czasu do czasu z jedną lub z wieloma takimi myślami. Pomocne będą ci poniższe wskazówki:

  • Proś Boga, aby objawił ci niewyznany grzech. Odwróć się od popełniania tego grzechu, zwróć się do Boga i zacznij ponownie go naśladować.

  • Czytaj codziennie Biblię. Studiuj wersety dotyczące zbawienia.

  • Módl się regularnie. Rozmawiaj z Bogiem i proś go o pomoc.

  • Ufaj Panu. Pamiętaj, że On bardzo cię kocha.

  • Porzuć zwątpienie.

  • Chwal Pana i dziękuj Mu. Nie pozwól, aby uczucia zwątpienia okradały cię z przeżywania radości.

Pewność zbawienia: Podstawy biblijne
Jezus mówi, że daje nam życie wieczne i nikt nie może nam go zabrać. “Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Ew. Jana 10: 27-30).

Zbawienie jest darem laski. W Efezjan 2:8 czytamy: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga.”

Rzymian 10:13 „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.”

Świadomość tych prawd sprawia, że mamy nadzieję. Wiemy, że Jezus zawsze się do nas przyzna. „Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem” (1 Tesaloniczan 4:16-17).

Jeśli zmagasz się z podobnymi wątpliwościami, pomódl się tymi słowami: „Panie Boże, nie jestem pewien/ pewna czy jestem twoim dzieckiem. Wierzę, że Ty posłałeś Jezusa Chrystusa na ziemię, aby umarł za moje grzechy. Wierzę, że On powstał z martwych i że oferuje mi życie wieczne. Przyjmuję Go jako Pana i Zbawiciela. Dziękuję, że przebaczyłeś mi moje grzechy i ofiarujesz mi życie wieczne. Pomóż mi uchwycić się pewności Twojego zbawienia i tego, że odpowiedziałeś na moją modlitwę. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen.”

Czy zdecydowałeś/ zdecydowałaś się dzisiaj zostać naśladowcą Jezusa? Kliknij TAK! Lub NIE.

Czy jesteś już uczniem Jezusa? Proszę kliknij tutaj.


Czy podoba Ci się to, co przeczytałeś/przeczytałaś na naszej stronie? Jeśli tak, to podziel się tym z innymi, używając poniższych portali: Czym są portale społecznościowe?
Znajdź nas na:
English  
Social Media
Znajdz nas na:

Podziel sie:

-->

Ewangelizacja

Modlitwa grzesznika
Jak zostać zbawionym
Modlitwa grzesznika
Jak dostać się do nieba
Jak stać się chrześcijaninem
Modlitwa Zbawienia
Rzymska Droga
Jak stać się chrześcijaninem
Cechy dobrej osoby
Additional Content To Explore...

Uwielbienie
Wspólnota
Uczniostwo
Służba
 
 
Czy nauka może udowodnić istnienie Boga?
Czy filozofia może udowodnić istnienie Boga?
Czy Biblia jest prawdziwa?
Kim jest Bóg?
Czy Jezus jest Bogiem?
Dlaczego chrześcijaństwo?
Wzrastaj z Bogiem
Popularne tematy
Życiowe wyzwania
Uzdrowienie
 
Szukaj
 
Add Modlitwa grzesznika to My Google!
Add Modlitwa grzesznika to My Yahoo!
XML Feed: Modlitwa grzesznika
Boga Strona glówna | O nas | Nawigacja strony
Copyright © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Wszelkie prawa zastrzezone.