Clicky

Kim jest Bóg?

Kim jest Bóg?

 - Pytanie
Jesteś tutaj: Boga >> Kim jest Bóg?

Kim jest Bóg?– Za kogo się podawał?
Kim jest Bóg? Był opisywany w różny sposób, od niematerialnej życiowej siły do życzliwego, osobistego, wszechmogącego Stworzyciela. Określany był różnymi nazwami, takimi jak: Zeus, Jupiter, Brahma, Allah, Ra, Odyn, Aszur, Izanagi, Viracocha, Ahura Mazda i Wielki Duch, chociaż nie tylko. Przez niektórych postrzegany jest jako „Matka Natura”, a przez innych jako „Bóg Ojciec”. Ale kim On jest naprawdę? Co mówi sam o sobie?

Kim jest Bóg – Bóg Ojciec czy Matka Natura?
Kim jest Bóg? Co powiedział o sobie samym? Zacznijmy od tego, że gdy Bóg odnosił się do siebie jako rodzica, zawsze przedstawiał się jako „Ojciec”, nigdy jako „Matka”. Nazywał siebie “Ojcem Izraela,”1 a raz, gdy Jego “dzieci” (Jego lud) nie okazały mu należytego szacunku, powiedział do nich: „Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną?”2

Jego prorocy rozpoznali Go jako Ojca mówiąc: „Lecz teraz Panie, ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną; wszyscyśmy dziełem Twoich rak”3i “czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył?”4 Bóg nigdy nie mówi o sobie jako o “Matce” i nigdy też nie jest tak nazwany przez swoich proroków do których przemawiał. Nazywanie Boga „Matka Naturą” można by (poniekąd) przyrównać do nazywania swojego ziemskiego ojca „mamą”.

Kim jest Bóg– Na czym Bogu zależy?
Kim jest Bóg, jeśli chodzi o jego wartości moralne? Co sam Bóg ma do powiedzenia o sobie? Mówi, że ma upodobanie w prawdzie i sprawiedliwości: “Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie.”5 ”Bo Ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa…”6

Prawo i sprawiedliwość są bardzo ważne dla Boga, tak samo jak łaska i miłosierdzie. I tak jak Bóg czyni nas odpowiedzialnymi przed Nim za nasze własne życie, w tym samym czasie rozciąga On swoja łaskę na tych, którzy wyznają że są grzesznikami i proszą o jego przebaczenie. On obiecuje, że “... gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie się mu przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Gdyż nie mam upodobania w śmierci grzesznika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się wiec, a żyć będziecie.”7

Mówiąc o “śmierci” Bóg nie odnosi się do śmierci fizycznej, która raczej nam przychodzi na myśl. Odnosi się On raczej do czegoś co wydarzy się w wieczności, po naszej śmierci fizycznej. Pismo Święte mówi o tym wydarzeniu jako o “drugiej śmierci”.8 Pierwsza śmierć oddziela nas od naszego ciała i zabiera nas z tego świata. Druga śmierć jest inna. Zawiera w sobie również oddzielenie, ale jest to oddzielenie jednej grupy ludzi od drugiej: usprawiedliwionych, którzy dostąpili przebaczenia od tych, którzy się nie upamiętali i nie przyjęli przebaczenia. Każda z tych grup będzie sądzona osobno.

Jedna grupa będzie nagrodzona za dobro, które wypełniła. Ich złe uczynki nie będą brane pod uwagę, gdyż zostały przebaczone przez Boga. Druga grupa będzie osądzona na podstawie zła, które wyrządziła a ich dobre uczynki nie powstrzymają Bożej kary. Bóg mówi: ”Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze; z powodu swojego bezprawia, które popełnił umrze. A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu duszę swoją. Spostrzegł się i odwrócił od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił; na pewno wiec będzie żył, nie umrze.”9 W ten sposób Boże prawo zostaje utrzymane a miłosierdzie jest okazane pokornemu, który się upamiętał.

Bóg zapewnił zadośćuczynienie dla tych, którzy chcą się upamiętać, zadośćuczynienie za grzechy tych, którzy chcą być usprawiedliwieni przed nim. On posłał „Mesjasza”, Sługę, który dobrowolnie cierpiał i umarł straszną śmiercią, aby zapłacić za grzechy tych, którzy upamiętają się i zaufają Jemu. Pismo Święte mówi: ”Kto uwierzy wieści naszej, a ramie PANA komu się objawiło? Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a PAN Jego dotknął karą za winę nas wszystkich... Ale to PANU upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola PANA się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie.” 10

Dowiedz się więcej o Mesjaszu!

Cytowane fragmenty:

  1. Księga Jeremiasza 31:9 (BB)
  2. Księga Malachiasza 1:6 (BB)
  3. Księga Izajasza 64:8 (BB)
  4. Księga Malachiasza 2:10 (BB); por. Psalm 89:26, Księga Jeremiasza 31:9, Księga Izajasza 9:6, 63:16
  5. Księga Jeremiasza 9:23-24 (BB)
  6. Księga Izajasza 61:8 (BB)
  7. Księga Ezechiela 18:21-23, 32 (BB)
  8. Księga Objawienia 2:11; 20:6; 14; 21:8
  9. Księga Ezechiela 18:26-28, 32 (BB)
  10. Księga Izajasza 53:1, 4-6, 10-12 (BB), por. Księga Izajasza 52:13-53:12; Psalm 22; Księga Daniela 9:6, 63:16


Czy podoba Ci się to, co przeczytałeś/przeczytałaś na naszej stronie? Jeśli tak, to podziel się tym z innymi, używając poniższych portali: Czym są portale społecznościowe?
Znajdź nas na:
English  
Social Media
Znajdz nas na:

Podziel sie:

-->

Kim jest Bóg?

Kim jest Bóg?
Bóg jest miłością
Additional Content To Explore...

Czy nauka może udowodnić istnienie Boga?
Czy filozofia może udowodnić istnienie Boga?
Czy Biblia jest prawdziwa?
Kim jest Jezus?
Która religia?
Jak mogę wzrastać w Bogu?
Popularne tematy
Życiowe wyzwania
Uzdrowienie
 
 
 
Szukaj
 
Add Kim jest Bóg? to My Google!
Add Kim jest Bóg? to My Yahoo!
XML Feed: Kim jest Bóg?
Boga Strona glówna | O nas | Nawigacja strony
Copyright © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Wszelkie prawa zastrzezone.