Clicky

Droga do nieba

Droga do nieba

 - Czy tam zmierzasz?
Jesteś tutaj: Boga >> Droga do nieba

Droga do nieba – Czy niebo jest czymś realnym?
Dostanie się do nieba jest realne tylko wtedy, gdy niebo rzeczywiście istnieje. Słowo niebo jest często używane do opisania przyjemnego smaku, uczucia lub doświadczenia. Ale czy istnieje takie miejsce? Biblia mówi, że jest takie miejsce, zwane niebem. Jest to konkretne miejsce, w którym Jedyny Bóg rządzi. W Księdze Izajasza 6:1-2a czytamy: ”W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł...” W 1 Księdze Królewskiej 22:19 „Tamten zaś dalej mówił: Dlatego słuchaj wyroku PAŃSKIEGO! Ujrzałem PANA siedzącego na swym tronie, a stały przy Nim po Jego prawej i po lewej stronie wszystkie zastępy niebieskie.” Niebo jest miejscem, w którym przebywa Bóg. Jest również wypełnione zastępami anielskimi. Zastępy te stanowią Boży posłańcy, którzy troszczą się szczególnie o Boże dzieci. W Psalmie 91:11 czytamy: „Aniołom swoim polecił aby cię strzegli na wszystkich twych drogach”

Niebo istnieje „ponad zasłoną”, która oddziela królestwo widzialne od niewidzialnego. Człowiek nie widzi gołym okiem mikroorganizmów, co nie zmienia faktu, że uznajemy ich istnienie oraz to, że mają określone właściwości i budowę. W ten sam sposób przez wiarę wiemy, że niebo istnieje i że jest to miejsce w którym rządzi Bóg.

Droga do nieba – Kto może się tam dostać?
Dostanie się do nieba jest zapewnione dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Ale wielu z tych, którzy nie wyznali swojej wiary w Chrystusa również marzy o tym, aby się tam dostać. Jest to myśl, która w naturalny sposób pojawia się w człowieku w trakcie jego życia na ziemi.

Job dobrze to opisał: „Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju” (Księga Joba 14:1). Dlatego też, w każdym człowieku jest to naturalne, nieustanne pragnienie przebywania w lepszym miejscu, gdzie będzie pokój i wytchnienie. Ale Bóg przeznaczył niebo tylko dla tych, którzy go kochają i którzy oddali swoje życie jemu, gdy żyli jeszcze na ziemi.

W 1 Piotra 1:3-5 czytamy: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.” Niewierzący nie może mieć takiej nadziei! Ostatecznym przeznaczeniem tych, którzy nie kochają Boga jest piekło. W Ew. Łukasza 16:22b-23 czytamy: „..umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł swoje oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.”

Droga do nieba– jak można się tam dostać?
Do nieba dostaną się tylko ci, którzy mają osobistą więź z Jezusem Chrystusem. Wierzący spotka się z Bogiem w niebie w chwili swojej śmierci. 2 Koryntian 5:1 stwierdza: „Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.”

Wierzący ma tą nadzieję od momentu podjęcia decyzji pójścia za Jezusem. Chrześcijanin wie, że to życie tutaj na ziemi jest tylko chwilą w świetle wieczności spędzonej z Bogiem. Dlatego też przechodzimy przez różne doświadczenia i trudności z nadzieją, że nadejdzie dzień, kiedy Bóg weźmie nas do siebie.

1 Tesaloniczan 4: 14-18 mówi: ”Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!”

Jeśli przyznajesz, że jesteś grzesznikiem i wierzysz, że Jezus Chrystus przyszedł jako jedyny Odkupiciel twoich grzechów, to rozumiesz w jaki sposób dostać się do nieba. Pytanie brzmi: czy jesteś gotowy/ gotowa przyjąć Boży dar w postaci Jego Syna, Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, zaufaj Jezusowi Chrystusowi, odwróć się od swoich grzechów, wyznaj je Bogu i poproś, aby prowadził Twoje dalsze życie.

    Ojcze, wiem, że nie byłem posłuszny/ nie byłam posłuszna Twojemu Prawu i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się ku Tobie. Proszę przebacz mi moje grzechy i pomóż mi unikać go w moim życiu. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że powstał z martwych, że żyje i słyszy moją modlitwę. Otwieram moje serce i proszę, aby Jezus stal się Panem mojego życia, aby panował w moim sercu od teraz na zawsze. Proszę ześlij swojego Ducha Świętego, aby pomagał mi być Tobie posłusznym/ posłuszną i wypełniać Twoją wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen.
„Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dzieje Apostolskie 2:38).

Jeśli podjąłeś/ podjęłaś dzisiaj decyzję pójścia za Jezusem, witaj w Bożej rodzinie! Teraz, aby wzrastać w Bogu i poznawać go bardziej ważne jest, abyś wypełniał/ wypełniała zalecenia zawarte w Piśmie Świętym:
  • Przyjmij chrzest, tak jak nakazał Jezus.
  • Powiedz komuś o swojej decyzji powierzenia życia Jezusowi
  • Spędzaj codziennie czas z Bogiem. Nie musi to być długi czas. Po prostu rozwiń w sobie nawyk modlenia się do Niego i czytania Jego Słowa. Proś Boga, aby pogłębiał Twoją wiarę i zrozumienie Pisma.
  • Szukaj wspólnoty z innymi wierzącymi. Staraj się nawiązać relacje z dojrzalszymi chrześcijanami, którzy będą potrafili odpowiadać na Twoje pytania i zachęcać Cię do dalszego wzrostu duchowego. Znajdź kościół lokalny, w którym będziesz mógł/ mogła uwielbiać Boga.
Czy zdecydowałeś/ zdecydowałaś się dzisiaj zostać naśladowcą Jezusa? Kliknij TAK! Lub NIE.

Czy jesteś już uczniem Jezusa? Proszę kliknij tutaj.


Czy podoba Ci się to, co przeczytałeś/przeczytałaś na naszej stronie? Jeśli tak, to podziel się tym z innymi, używając poniższych portali: Czym są portale społecznościowe?
Znajdź nas na:
English  
Social Media
Znajdz nas na:

Podziel sie:

-->

Ewangelizacja

Rzymska droga
Modlitwa o zbawienie
Modlitwa Zbawienia
Jak dostać się do nieba
Jak stać się chrześcijaninem
Modlitwa grzesznika
Rzymska Droga
Jak zostać zbawionym
Rzymska droga do zbawienia
Additional Content To Explore...

Uwielbienie
Wspólnota
Uczniostwo
Służba
 
 
Czy nauka może udowodnić istnienie Boga?
Czy filozofia może udowodnić istnienie Boga?
Czy Biblia jest prawdziwa?
Kim jest Bóg?
Czy Jezus jest Bogiem?
Dlaczego chrześcijaństwo?
Wzrastaj z Bogiem
Popularne tematy
Życiowe wyzwania
Uzdrowienie
 
Szukaj
 
Add Droga do nieba to My Google!
Add Droga do nieba to My Yahoo!
XML Feed: Droga do nieba
Boga Strona glówna | O nas | Nawigacja strony
Copyright © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Wszelkie prawa zastrzezone.