Clicky

Cechy dobrej osoby

Cechy dobrej osoby

 
Jesteś tutaj: Boga >> Cechy dobrej osoby

Cechy dobrej osoby – źródło
Uprzejma, pomocna, troskliwa, wyrozumiała, cierpliwa, pełna miłości – to niektóre określenia jakie przychodzą do głowy, gdy myślimy o cechach dobrej osoby. To czy dana osoba jest dobra świadczą jej czyny. Jednak dobrym miejscem, aby sprawdzić cechy dobrej osoby jest Słowo Boże, Biblia.

Pismo Święte mówi wiele na temat dobroczynności – to jedna z cech dobrej osoby.

„Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami” (Hebrajczyków 13:16).

„Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się innymi” (1 Tymoteusza 6:18).

Łatwo jest okazywać miłosierdzie ludziom, których lubimy i którzy są w potrzebie. Jednak ktoś, kto posiada cechy dobrej osoby powinien także okazywać miłosierdzie i uprzejmość wobec swoich nieprzyjaciół.

„Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Ew. Łukasza 6:34-36).

Cechy dobrej osoby – posłuszeństwo względem Prawa
Jedną z ważniejszych cech dobrej osoby jest jej posłuszeństwo władzy zwierzchniej.

„Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu” (Tytusa 3:1).

„Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga” (Rzymian 13:1).

Cechy dobrej osoby– czy to wystarczy aby dostać się do nieba?
Ktoś może posiadać wszystkie te cechy dobrej osoby, ale mimo to nie dostać się do nieba. Biblia mówi, że dobre cechy nie ratują ludzi od grzechu. Zbawienie jest możliwe jedynie przez Bożą łaskawość i miłosierdzie.

Wszyscy zgrzeszyli (Rzymian 3:23) i żadna ilość dobrych uczynków nie jest w stanie uwolnić nas od grzechu (Efezjan 2:8-9). Pismo Święte stwierdza, że jesteśmy grzeszni i dalecy od Bożych wymogów doskonałości. Zasługujemy na śmierć i wieczne potępienie z powodu naszych grzechów (Rzymian 6:23).

Bóg otworzył drogę do przebaczenia naszych grzechów przez swojego bezgrzesznego Syna, Jezusa Chrystusa. On posłał swojego Syna na ziemię, aby umarł za nasze grzechy i w ten sposób otworzył drogę dla nas, abyśmy mogli spędzić wieczność z Nim w niebie (2 Koryntian 5:21). On oferuje ci swój dar życia wiecznego. Czy przyjmiesz dar jego łaski?

Jeśli chciałbyś/ chciałabyś przyjąć teraz Jezusa Chrystusa zawołaj do Boga słowami modlitwy podobnej do tej: „Boże zdaję sobie sprawę, że jestem grzesznikiem i nie mogę uczynić nic o własnych siłach, aby dostać się do nieba starając się być dobrą osobą. Wyznaję, że jestem grzeszny/ grzeszna i proszę o Twoje przebaczenie. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy i że zmartwychwstał. Przyjmuję Twój dar zbawienia i dziękuję Ci za niego. Pomóż mi, abym był Tobie posłuszny/ była Tobie posłuszna i wzrastał/a w poznaniu Ciebie. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen.”

Biblia potwierdza, że jeśli przyjąłeś/ przyjęłaś Boży dar w postaci ofiary Jezusa, to spędzisz wieczność z Nim w niebie. „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie” (Rzymian10:9).

Witaj w Bożej rodzinie! Zachęcamy cię do znalezienia lokalnego kościoła, w którym będziesz mógł/ mogła przyjąć chrzest i wzrastać duchowo w Bogu poprzez znajomość jego Słowa, Biblii.

Czy zdecydowałeś/ zdecydowałaś się dzisiaj zostać naśladowcą Jezusa? Kliknij TAK! Lub NIE.

Czy jesteś już uczniem Jezusa? Proszę kliknij tutaj.


Czy podoba Ci się to, co przeczytałeś/przeczytałaś na naszej stronie? Jeśli tak, to podziel się tym z innymi, używając poniższych portali: Czym są portale społecznościowe?
Znajdź nas na:
English  
Social Media
Znajdz nas na:

Podziel sie:

-->

Ewangelizacja

Modlitwa o zbawienie
Droga do nieba
Pasja Chrystusa
Rzymska Droga
Modlitwa Zbawienia
Jak zostać zbawionym
Modlitwa grzesznika
Cechy dobrej osoby
Jak dostać się do nieba
Additional Content To Explore...

Uwielbienie
Wspólnota
Uczniostwo
Służba
 
 
Czy nauka może udowodnić istnienie Boga?
Czy filozofia może udowodnić istnienie Boga?
Czy Biblia jest prawdziwa?
Kim jest Bóg?
Czy Jezus jest Bogiem?
Dlaczego chrześcijaństwo?
Wzrastaj z Bogiem
Popularne tematy
Życiowe wyzwania
Uzdrowienie
 
Szukaj
 
Add Cechy dobrej osoby to My Google!
Add Cechy dobrej osoby to My Yahoo!
XML Feed: Cechy dobrej osoby
Boga Strona glówna | O nas | Nawigacja strony
Copyright © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Wszelkie prawa zastrzezone.