De aseïteit van God

VRAAG: De aseïteit van God - Wat zegt de Bijbel?

ANTWOORD:

“'Aseïteit' is afkomstig van het Latijnse aseite, wat letterlijk betekent: “van zichzelf”. Wanneer dit van God gezegd wordt, bedoelt men dat Hij in en van Zichzelf bestaat, onafhankelijk van enig ander iets. Hij is ongeschapen... De Bijbelse basis voor Gods aseïteit kan gevonden worden in de feiten (1) dat Hij al bestond vóór en onafhankelijk van de schepping, en (2) dat Hij alle andere dingen die bestaan tot ontstaan heeft gebracht en in stand houdt.”1 - Geisler

De aseïteit van God - Wat zegt het Oude Testament?
Toen zei God tegen Mozes: “Mijn naam is IK BEN. Zeg tegen de Israëlieten: 'IK BEN heeft mij gestuurd” (Exodus 3:14).

Nee, u bent juist trots geworden tegen de Heer van de hemel. U heeft de voorwerpen uit zijn tempel hier laten brengen. U, uw ministers, uw bestuurders en uw vrouwen hebben daaruit wijn gedronken. U heeft samen de goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen geprezen , terwijl die niet eens kunnen horen of zien of denken. Maar voor de God die u het leven geeft en die uw hele leven leidt, heeft u geen ontzag gehad (Daniël 5:23).

In het begin maakte God de hemel en de aarde (Genesis 1:1).

Nog vóórdat de bergen ontstonden, nog vóórdat U de aarde had gemaakt, was U al God. Voor eeuwig bent U God (Psalm 90:2).

De aseïteit van God - Wat zegt het Nieuwe Testament?
In het begin was het Woord er. Het Woord was bij God, en het Woord was God Zelf... Alle dingen zijn door het Woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het Woord het heeft gemaakt (Johannes 1:1, 3).

Want net zoals de Vader het leven zelf is, is ook de Zoon het leven zelf (Johannes 5:26).

Hij laat zich ook niet door mensen dienen omdat Hij Zelf iets nodig heeft. Want Hijzelf geeft aan iedereen leven en adem en alles (Handelingen 17:25).

Maar alle dingen komen van God, bestaan door God en zijn voor God. Voor Hem is alle eer voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het! (Romeinen 11:36).

Want wij leven, bewegen en bestaan dankzij Hem. Dat hebben ook jullie eigen dichters gezegd: “Wij lijken ook op hem” (Handelingen 17:28).

Maar nu, aan het eind van de tijd, heeft Hij tegen óns gesproken door zijn Zoon. Door zijn Zoon heeft Hij de wereld gemaakt. En Hij heeft Hem ook alles gegeven wat bestaat (Hebreeën 1:1-2).

Het was juist en goed dat God (die alle dingen voor Zichzelf en door Zichzelf heeft gemaakt) Jezus heeft laten lijden. Want alleen zó zou Jezus helemaal gelijk zijn aan de mensen. En Jezus is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Zo kon God daarna zijn eigen hemelse macht en majesteit aan heel veel zonen [en dochters] uitdelen (Hebreeën 2:10).

Heer, alle macht en eer en kracht is voor U. Dat bent U waard. Want U heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn er omdat U wilde dat ze er waren en omdat U ze heeft gemaakt (Openbaring 4:11).

Voetnoot:
1 Norman Geisler, Systematic Theology (Bloomington, MN: Bethany House, 2003), 58.

God is onveroorzaakt - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen