Wie is Satan?
https://www.allaboutgod.com/dutch/wie-is-satan-faq.htm

God >> De geschiedenis van Satan - Leer meer! >> Wie is Satan? >> Printer Vriendelijk

Wie is Satan? Wat is zijn strategie?

Een van Satans favoriete strategieën is het uitbuiten van menselijke zwakheden (1 Petrus 5:8; Efeziërs 6:11). Eerst moet hij de kwetsbaarheden van mensen observeren. Dan maakt hij zijn bevindingen kenbaar aan anderen die deze zwakheid vervolgens uitbuiten. “Einzelgängers” zijn een gemakkelijke prooi voor Satan, omdat hij hen kan vervreemden van sterke gelovigen en van God.

Wie is Satan? - Zijn beperkingen
Satan wordt door God beperkt en beteugeld. Hij is niet almachtig, alwetend of alomtegenwoordig. Hij kan niets doen buiten Gods oppermachtige gezag. Het Bijbelboek Job is niet alleen een voorbeeld van Satans terreur, maar ook van zijn beperkingen en zijn nederlaag.

Hoewel Satan een mens kan verleiden tot zondigen, kan hij hem of haar niet dwingen. In tegenstelling tot de alwetende God kan Satan niet alles weten over de toekomst of over de gedachten van een mens.

Hoewel Satan mensen kan aanzetten tot zondigen en ziekten kan veroorzaken, wordt zijn macht ingeperkt door de almachtige God. De Heer beheerst (d.w.z. Hij geeft toestemming of beteugelt) elke handeling van de duivel. Al wordt Satan de “heerser over het machtsgebied van de lucht” genoemd, toch kan hij nooit de onafhankelijke heerser over het machtsgebied van de aarde zijn.

Satan is een geduchte tegenstander, maar is al verslagen door de zegevierende Koning, Jezus Christus (Kolossenzen 2:10, 15 Openbaring 20:2-3, 10).


Copyright © 2002 - 2019 AllAboutGOD.com, Alle rechten voorbehouden.