Wat zegt de Bijbel over vergeving?
https://www.allaboutgod.com/dutch/wat-zegt-de-bijbel-over-vergeving-faq.htm

God >> Anderen vergeven - Leer meer! >> Wat zegt de Bijbel over vergeving? >> Printer Vriendelijk

Wat zegt de Bijbel over vergeving?

Vergeving van God:

“Vergeef ons wat we verkeerd doen, net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen” (Matteüs 6:12).

“Wie merkt het altijd als hij iets fout doet? Vergeef me wat ik verkeerd doe zonder dat ik het weet” (Psalm 19:13).

“Jezus zei: ‘Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen!’ En de soldaten dobbelden erom hoe ze zijn kleren zouden verdelen” (Lukas 23:34).

“Maar als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons. Dan wast Hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid, zoals Hij heeft beloofd. Want Hij doet altijd wat Hij heeft gezegd” (1 Johannes 1:9).

“Alle profeten hebben over Hem gesproken. Ze zeiden dat iedereen die in Hem gelooft, door Hem vergeving krijgt voor zijn ongehoorzaamheid aan God” (Handelingen 10:43).

“Jij zal hun laten zien hoe ze uit het donker naar het licht kunnen gaan. Hoe ze zich kunnen losmaken uit de macht van de duivel en naar Mij toe kunnen komen. Want dan krijgen ze vergeving voor hun ongehoorzaamheid aan Mij. En door hun geloof in Mij zullen ze samen met de andere gelovigen krijgen wat Ik heb beloofd” (Handelingen 26:18).

“En bijna alles wordt onder de wet van Mozes met bloed gereinigd. Zonder bloed is er geen vergeving” (Hebreeën 9:22).

Anderen vergeven:

“Wees verdraagzaam. Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt. Net zoals Christus jullie vergeven heeft, moeten jullie ook elkaar vergeven” (Kolossenzen 3:13).

“Petrus kwam naar Jezus toe en vroeg: ‘Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij iets verkeerds tegen mij doet? Zeven keer?’ Jezus zei tegen hem: ‘Ik zeg je: niet zeven keer, maar 70 keer zeven keer’” (Matteüs 18:21-22).

“Wees vriendelijk en behulpzaam voor elkaar. Vergeef elkaar, net zoals God jullie in Christus heeft vergeven” (Efeziërs 4:32).

“Als jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen, zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven wat jullie verkeerd doen” (Matteüs 6:14).

“Dat zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen als jullie andere mensen niet met je hele hart willen vergeven” (Matteüs 18:35).


Copyright © 2002 - 2019 AllAboutGOD.com, Alle rechten voorbehouden.