Wat is barmhartigheid?
https://www.allaboutgod.com/dutch/wat-is-barmhartigheid-faq.htm

God >> God is barmhartig - Leer meer! >> Wat is barmhartigheid? >> Printer Vriendelijk

Wat is barmhartigheid?

Wat is barmhartigheid? Er zijn verschillende Hebreeuwse woorden die gebruikt worden voor Gods barmhartigheid:

    Kapporet - betekent “losgeld”, “verzoenend” of “genadetroon”.

    Racham - betekent “liefhebben”, “medelijden hebben” of “erbarmen tonen”.

    Chesed - betekent “goedheid”, “vriendelijkheid” of " liefdevolle goedheid”.1
De volgende Griekse woorden worden in het Nieuwe Testament gebruikt voor barmhartigheid:
    Eleemon - betekent “erbarmen tonen”, “beklagen”, “mededogen hebben” of “genadig zijn”.

    Oiktirmos - draagt de betekenis van “mededogen” of “medelijden”.1

Wat is barmhartigheid? - Beschrijvingen van de theologen
Wat is barmhartigheid? Theologen hebben barmhartigheid als volgt beschreven:

“Gods barmhartigheid is Zijn zachtmoedige, liefdevolle mededogen voor Zijn mensen. Het is Zijn zachtmoedige hart voor de behoeftigen. Als genade mensen beschouwt als zondig, schuldig en veroordeeld, dan ziet barmhartigheid hen als miserabel en hulpbehoevend.” - Millard Erickson2

“Dit is het eerste werk van God - dat Hij barmhartig is voor alle mensen die er klaar voor zijn om zonder hun eigen mening, rechten, wijsheid en alle eigen, niet-Bijbelse geestelijke inzichten verder te gaan en bereid zijn om arm van geest te zijn.” - Maarten Luther3

“Het behaagt God om Zijn barmhartigheid te tonen aan Zijn vijanden, overeenkomstig Zijn eigen soevereine welbehagen. Ook al staat Hij oneindig ver boven allen en heeft Hij niets van Zijn schepselen nodig, toch behaagt het Hem - in Zijn genade - om barmhartig acht te slaan op de arme wormen in het stof.” - Jonathan Edwards4

“Barmhartigheid is vriendelijkheid die wordt getoond aan de miserabelen, en omvat de ontferming, het mededogen, de verdraagzaamheid en de zachtmoedigheid, die de Schriftteksten zo overvloedig toeschrijven aan God.” - Charles Hodge5

Voetnoten:
1 Griekse en Hebreeuwse definities uit Systematic Theology van Geisler, Dr. Norman, 385.
2 Erickson, Millard. Christian Theology. 322.
3 Luther, Maarten. What Luther Says. 3.176.
4 Edwards, Jonathan. The Works of Jonathan Edwards. 2.110
5 Hodge, Charles. Systematic Theology. 471.


Copyright © 2002 - 2019 AllAboutGOD.com, Alle rechten voorbehouden.