Alles over GOD - Ontdek de waarheid
https://www.allaboutgod.com/dutch/gered2.htm

Clicky

Bedankt voor het verdergaan!

Als jouw antwoord op Gods vraag iets anders is dan: "Ik ben gered door de onverdiende genade van Uw Zoon, Jezus Christus, en wat Hij voor mij aan het kruis heeft gedaan", dan moet je misschien je hart en je motieven nog eens opnieuw bekijken. Als jij nog steeds probeert om toegang tot de hemel te verkrijgen met je eigen inspanningen, in plaats van te berusten in de reinigende kracht van het bloed van Christus, dan zou jij jezelf vandaag opnieuw moeten toewijden aan de bevrijdende waarheid van het Evangelie!

Vergeet niet dat verlossing een geschenk van God aan de mensheid is. We kunnen onze zonden nooit goedmaken door onszelf te beteren of door goede werken. We kunnen alleen gered worden door te vertrouwen op Jezus Christus als Gods offergave voor onze vergeving. Het eeuwige leven begint op het moment dat wij Jezus Christus werkelijk in geloof in onze levens ontvangen.

"Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 6:23)

"Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan." (Efeziƫrs 2:8-9)

"En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest." (Titus 3:5)

"Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus." (Romeinen 5:1)

"Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God." (Galaten 3:26)

Ik heb mijn hart onder de loep genomen, en ik berust in de genade van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Ga hier verder!

God heeft mijn hart geraakt en vandaag wijd ik oprecht mijn leven opnieuw aan Jezus Christus! Ga hier verder!


Copyright © 2002 - 2019 AllAboutGOD.com, Alle rechten voorbehouden.