De God van wijsheid
https://www.allaboutgod.com/dutch/de-god-van-wijsheid-faq.htm

God >> De wijsheid van God - Leer meer! >> De God van wijsheid >> Printer Vriendelijk

De God van wijsheid - Welke Bijbelverzen spreken over Gods wijsheid?

God is wijs

  “Ezra, u moet met de wijsheid van God bestuurders en rechters aanwijzen. Zij moeten leiding geven aan het hele volk dat in de provincie ten zuiden van de Rivier woont. Ze moeten rechtspreken over alle mensen die de wetten van uw God kennen. En aan de mensen die de wet van uw God nog niet kennen, moet u hem leren” (Ezra 7:25).

  “Maar alleen God is wijs en machtig. Alleen Hij weet alles en begrijpt alles” (Job 12:13).

  “Ik prijs onze Heer God! Hij is het waard om voor eeuwig geprezen te worden. Want Hij heeft alle wijsheid en alle macht” (Daniël 2:20).

  “God wil jullie sterk maken in het geloof, door het goede nieuws van Jezus Christus dat ik aan de mensen heb verteld. God heeft dat goede nieuws eerst eeuwenlang geheim gehouden. Wel hadden de profeten er op bevel van de eeuwige God in de Boeken al over geschreven. Maar nu wordt het overal bekend gemaakt, zodat alle volken gehoorzaam kunnen worden aan het geloof in God. Alle lof en eer is voor Hem, de enige, wijze God, door Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het!” (Romeinen 16:25-27).

  “Amen! Zo is het! De lofprijs en de majesteit, de wijsheid en de dank, de eer en de macht en de kracht zijn voor eeuwig voor onze God! Amen! Zo is het!” (Openbaring 7:12).
Gods woorden zijn wijs
  “De wet van de Heer is volmaakt en richt de mensen op God. De woorden van de Heer zijn te vertrouwen en geven de mensen wijsheid” (Psalm 19:8).
Gods handelingen zijn wijs
  “Wat heeft U alles toch mooi gemaakt, Heer! Alles zit zo knap en zo wijs in elkaar! De aarde is vol met de prachtige dingen die U heeft gemaakt” (Psalm 104:24).

  “God maakte de aarde door zijn kracht. Hij maakte de wereld met wijsheid. Hij plaatste de hemel met verstand” (Jeremia 10:12).

De God van wijsheid - Wat Zijn wijsheid betekent voor gelovigen

God is de bron van alle wijsheid

  “Want de Heer geeft wijsheid. Alles wat Hij zegt, is wijs en verstandig” (Spreuken 2:6).

  “Want ik wil dat ze bemoedigd zullen worden. En ik wil graag dat ze één zullen zijn door van elkaar te houden. Alleen dán zullen ze ten volle kunnen genieten van het kennen van Christus. Christus is het verborgen plan van God. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn in Hem verborgen” (Kolossenzen 2:2-3).
Wij kunnen God om wijsheid vragen
  “En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet” (Jakobus 1:5).

Voetnoot:
Titels van de diverse secties in dit artikel uit Systematic Theology van Dr. Norman Geisler.


Copyright © 2002 - 2019 AllAboutGOD.com, Alle rechten voorbehouden.