De definitie van almacht
https://www.allaboutgod.com/dutch/de-definitie-van-almacht-faq.htm

God >> De almachtige God - Leer meer! >> De definitie van almacht >> Printer Vriendelijk

De definitie van almacht - Wat hebben theologen over deze eigenschap gezegd?

“God is almachtig en in staat om te doen wat Hij ook maar wil. Omdat Zijn wil beperkt wordt door Zijn natuur, kan God alles doen wat in harmonie is met Zijn volmaaktheden.”1 - Thiessen

“Omdat Hij de volledige kracht in het universum tot Zijn beschikking heeft, kan de almachtige Heer God alle dingen even gemakkelijk doen. Al Zijn handelingen zijn moeiteloos. Hij gebruikt geen energie die weer aangevuld zou moeten worden. Zijn Zelfvoorzienigheid maakt het voor Hem overbodig om buiten Zichzelf op zoek te gaan naar een vernieuwing van Zijn krachten. De volledige kracht om alles te doen wat Hij wil zit in onverminderde volkomenheid in Zijn eigen oneindige Wezen.”2 - Tozer

“Een dergelijke macht lijkt misschien wel angstaanjagend, maar we mogen niet vergeten dat God goed is. Hij kan met Zijn oneindige vermogens alle dingen doen, maar zal alleen die dingen doen die overeenstemmen met Zijn natuur. Dat is de reden waarom Hij niet kan liegen, zonde niet kan tolereren en onberouwvolle zondaars niet kan redden.”3 - MacArthur

De definitie van almacht - Wat heeft dat met mij te maken?
“De heilige kan zo’n God zeker vertrouwen! Hij is ons impliciet vertrouwen waardig. Niets is te moeilijk voor Hem. Als Gods macht beperkt zou zijn en Zijn kracht grenzen zou hebben, dan zouden we zeker moeten wanhopen. Maar omdat Hij bekleed is met almacht, is geen gebed te moeilijk om door Hem verhoord te worden, geen behoefte te groot om door Hem bevredigd te worden, geen hartstocht te vurig om door Hem gematigd te worden, geen verleiding te krachtig om door Hem overwonnen te worden, geen ellende te diep om door Hem verlicht te worden.”4 - Pink

Voetnoten:
1 Thiessen, Henry, Lectures in Systematic Theology. (Wm. B. Eerdmans Publishing Company), p. 82.
2 Tozer, A.W., The Knowledge of the Holy. (New York: Harper and Row, 1978) 62-63.
3 MacArthur, John Jr., God: Coming Face to Face with His Majesty. (Wheaton, IL: Victor Books, 1993), 77.
4 Pink, Arthur, The Attributes of God. (Grand Rapids: Baker), p. 51.


Copyright © 2002 - 2019 AllAboutGOD.com, Alle rechten voorbehouden.