Clicky 

Psalmen 6


Psalm 6
1 Een lied van David, op de wijs van 'De achtste.' Voor de leider van het koor. Begeleiden met een snaarinstrument.
2 Heer, wees niet langer boos op mij! Straf me alstublieft niet langer.
3 Heb medelijden met me, Heer, want ik ben z� zwak geworden. Genees mij, Heer, ik ben z� ziek!
4 Zelfs mijn hart voelt zich ziek en gebroken. Zeg mij, Heer: hoelang duurt het nog?
5 Kom bij mij terug, Heer! Heb medelijden en red me, want U bent goed.
6 Want de doden denken niet meer aan U. Wie van de doden zal U nog prijzen?
7 Ik ben helemaal moe van verdriet. Elke nacht wordt mijn kussen nat, wordt mijn bed nat van mijn tranen.
8 Mijn ogen staan dof van verdriet. Ik zie nog maar slecht. Dat is omdat ik zoveel vijanden heb.
9 Verdwijn, schurken! De Heer heeft mij gehoord toen ik huilde.
10 De Heer heeft mij gehoord toen ik Hem smeekte om me te helpen. Hij zal doen wat ik Hem heb gevraagd.
11 Al mijn vijanden zullen voor schut staan. Ze zullen weggaan, want plotseling zullen ze vol schaamte terugdeinzen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands