Clicky 

Psalmen 32


Psalm 32
1 Een lied van David, om iets van te leren. Het is heerlijk als de Heer je heeft vergeven wat je verkeerd hebt gedaan. Het is heerlijk als God je heeft vergeven dat je Hem ongehoorzaam bent geweest.
2 Het is heerlijk als de Heer zegt dat je niet meer schuldig bent. Het is heerlijk als Hij je alles heeft vergeven.
3 Eerst zweeg ik tegen God over de dingen die ik verkeerd had gedaan. Maar ik kon er niet meer tegen. De hele dag schreeuwde ik het uit.
4 Want dag en nacht voelde ik dat U boos op mij was. Ik voelde me zo uitgedroogd als een plant in een hete, droge zomer.
5 Maar tenslotte vertelde ik U dat ik U ongehoorzaam was geweest. Ik verborg niets voor U. Ik vertelde U alles wat ik verkeerd had gedaan. Toen vergaf U het mij en U deed mijn schuld weg.
6 Iedereen die van U houdt, moet naar U toe gaan zolang U Zich nog wil laten vinden. Zelfs als rampen als een golf over hen heen slaan, zal hun niets gebeuren.
7 Bij U kan ik me verbergen. U beschermt me in gevaar. Ik ben z� blij, dat ik voor U wil zingen. Want U heeft mij bevrijd.
8 De Heer zegt: "Ik leer je hoe je moet leven. Ik geef je raad en Ik ben altijd bij je.
9 Wees niet zo koppig en eigenwijs als paarden of ezels. Zij kunnen niet zelf denken. Zij komen alleen met je mee als je hen dwingt met een bit en teugels."
10 Mensen die zich niets van God aantrekken, hebben heel veel moeilijkheden. Maar God zorgt voor de mensen die op Hem vertrouwen.
11 Mensen die leven zoals God het wil, kunnen juichen over de Heer. Ze kunnen jubelen en juichen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands