Clicky 

Numeri 7


De geschenken van de leiders van het volk voor de tent van ontmoeting
1 Toen Mozes klaar was met het opbouwen van de tent van ontmoeting, zalfde hij de tent voor de Heer, samen met alle dingen die erbij hoorden. Ook zalfde hij het altaar met alles wat erbij hoorde. Zo werd alles van de Heer.
2 Daarna brachten de leiders van het volk Isra�l hun geschenken bij de Heer. (Zij waren de familiehoofden, de aanvoerders over de getelde mannen.)
3 Ze brachten hun geschenk bij de Heer: zes overdekte wagens met twaalf ossen. Twee leiders gaven dus samen ��n wagen en elke leider gaf ��n os. Ze brachten die bij de tent van ontmoeting.
4 De Heer zei tegen Mozes:
5 "Neem ze van hen aan en gebruik ze voor de dienst van de tent van ontmoeting. Geef ze aan de Levieten, net zoveel als iedereen voor zijn werk nodig heeft."
6 Toen nam Mozes de wagens en de ossen aan en gaf ze aan de Levieten.
7 Hij gaf twee wagens en vier ossen aan de Gersonieten, omdat ze die nodig hadden voor hun werk.
8 En vier wagens en acht ossen aan de Merarieten, omdat ze die nodig hadden voor hun werk onder leiding van Itamar, de zoon van A�ron.
9 Maar aan de Kehatieten gaf hij niets, omdat zij de heilige voorwerpen op hun schouders moesten dragen.
10 Toen het altaar was gezalfd, brachten alle leiders ook een geschenk voor het altaar. Ze brachten het naar het altaar.
11 De Heer zei tegen Mozes: "Laat elke dag ��n leider zijn geschenk brengen wanneer het altaar plechtig in gebruik genomen gaat worden."
12 Op de eerste dag bracht de leider van de stam van Juda zijn geschenk. Dat was Nahesson, de zoon van Amminadab.
13 Hij bracht ��n zilveren schaal die 130 sikkels (1� kilo) woog en ��n zilveren offerschaal die 70 sikkels (770 gram) woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met fijn meel, gemengd met olijf-olie, als meel-offer.
14 Verder bracht hij ��n gouden schaal die 10 sikkels (110 gram) woog, gevuld met wierook.
15 Ook ��n jonge stier, ��n mannetjes-geit en ��n vrouwtjes-schaap van ��n jaar als brand-offer.
16 Verder ��n mannetjes-geit als vergevings-offer.
17 Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes-schapen, vijf mannetjes-geiten, en vijf vrouwtjes-schapen van ��n jaar als dank-offer. Dit was het geschenk van Nahesson, de zoon van Amminadab.
18 Op de tweede dag bracht de leider van de stam van Issaschar zijn geschenk. Dat was Netane�l, de zoon van Zuar.
19 Hij bracht ��n zilveren schaal die 130 sikkels (1� kilo) woog en ��n zilveren offerschaal die 70 sikkels (770 gram) woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijf-olie, als meel-offer.
20 Verder bracht hij ��n gouden schaal die 10 sikkels (110 gram) woog, gevuld met wierook.
21 Verder ��n jonge stier, ��n mannetjes-geit en ��n vrouwtjes-schaap van ��n jaar als brand-offer.
22 Verder ��n mannetjes-geit als vergevings-offer.
23 Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes-schapen, vijf mannetjes-geiten, en vijf vrouwtjes-schapen van ��n jaar als dank-offer. Dat was het geschenk van Netane�l, de zoon van Zuar.
24 Op de derde dag bracht de leider van de stam van Zebulon zijn geschenk. Dat was Eliab, de zoon van Helon.
25 Hij bracht ��n zilveren schaal die 130 sikkels (1� kilo) woog, en ��n zilveren offerschaal die 70 sikkels (770 gram) woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijf-olie, als meel-offer.
26 Verder bracht hij ��n gouden schaal die 10 sikkels (110 gram) woog, gevuld met wierook.
27 Ook ��n jonge stier, ��n mannetjes-geit en ��n vrouwtjes-schaap van ��n jaar als brand-offer.
28 Verder ��n mannetjes-geit als vergevings-offer.
29 Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes-schapen, vijf mannetjes-geiten, en vijf vrouwtjes-schapen van ��n jaar als dank-offer. Dat was het geschenk van Eliab, de zoon van Helon.
30 Op de vierde dag bracht de leider van de stam van Ruben zijn geschenk. Dat was Elizur, de zoon van Sede�r.
31 Hij bracht ��n zilveren schaal die 130 sikkels (1� kilo) woog en ��n zilveren schaal die 70 sikkels (770 gram) woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijf-olie, als meel-offer.
32 Verder bracht hij ��n gouden schaal die 10 sikkels (110 gram) woog, gevuld met wierook.
33 Ook ��n jonge stier, ��n mannetjes-geit en ��n vrouwtjes-schaap van ��n jaar als brand-offer.
34 Verder ��n mannetjes-geit als vergevings-offer.
35 Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes-schapen, vijf mannetjes-geiten, en vijf vrouwtjes-schapen van ��n jaar als dank-offer. Dat was het geschenk van Elizur, de zoon van Sede�r.
36 Op de vijfde dag bracht de leider van de stam van Simeon zijn geschenk. Dat was Selumi�l, de zoon van Zurisaddai.
37 Hij bracht ��n zilveren schaal die 130 sikkels (1� kilo) woog, en ��n zilveren offerschaal die 70 sikkels (770 gram) woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijf-olie, als meel-offer.
38 Verder bracht hij ��n gouden schaal die 10 sikkels (110 gram) woog, gevuld met wierook.
39 Ook ��n jonge stier, ��n mannetjes-geit en ��n vrouwtjes-schaap van ��n jaar als brand-offer.
40 Verder ��n mannetjes-geit als vergevings-offer.
41 Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes-schapen, vijf mannetjes-geiten, en vijf vrouwtjes-schapen van ��n jaar als dank-offer. Dat was het geschenk van Selumi�l, de zoon van Zurisaddai.
42 Op de zesde dag bracht de leider van de stam van Gad zijn geschenk. Dat was Eljasaf, de zoon van Rehu�l.
43 Hij bracht ��n zilveren schaal die 130 sikkels (1� kilo) woog, en ��n zilveren offerschaal die 70 sikkels (770 gram) woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijf-olie, als meel-offer.
44 Verder bracht hij ��n gouden schaal die 10 sikkels (110 gram) woog, gevuld met wierook.
45 Ook ��n jonge stier, ��n mannetjes-geit en ��n vrouwtjes-schaap van ��n jaar als brand-offer.
46 Verder ��n mannetjes-geit als vergevings-offer.
47 Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes-schapen, vijf mannetjes-geiten, en vijf vrouwtjes-schapen van ��n jaar als dank-offer. Dat was het geschenk van Eljasaf, de zoon van Rehu�l.
48 Op de zevende dag bracht de leider van de stam van Efra�m zijn geschenk. Dat was Elisama, de zoon van Ammihud.
49 Hij bracht ��n zilveren schaal die 130 sikkels (1� kilo) woog, en ��n zilveren offerschaal die 70 sikkels (770 gram) woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijf-olie, als meel-offer.
50 Verder bracht hij ��n gouden schaal die 10 sikkels (110 gram) woog, gevuld met wierook.
51 Ook ��n jonge stier, ��n mannetjes-geit en ��n vrouwtjes-schaap van ��n jaar als brand-offer.
52 Verder ��n mannetjes-geit als vergevings-offer.
53 Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes-schapen, vijf mannetjes-geiten, en vijf vrouwtjes-schapen van ��n jaar als dank-offer. Dat was het geschenk van Elisama, de zoon van Ammihud.
54 Op de achtste dag bracht de leider van de stam van Manasse zijn geschenk. Dat was Gamali�l, de zoon van Pedazur.
55 Hij bracht ��n zilveren schaal die 130 sikkels (1� kilo) woog, en ��n zilveren offerschaal die 70 sikkels (770 gram) woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijf-olie, als meel-offer.
56 Verder bracht hij ��n gouden schaal die 10 sikkels (110 gram) woog, gevuld met wierook.
57 Ook ��n jonge stier, ��n mannetjes-geit en ��n vrouwtjes-schaap van ��n jaar als brand-offer.
58 Verder ��n mannetjes-geit als vergevings-offer.
59 Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes-schapen, vijf mannetjes-geiten, en vijf vrouwtjes-schapen van ��n jaar als dank-offer. Dat was het geschenk van Gamali�l, de zoon van Pedazur.
60 Op de negende dag bracht de leider van de stam van Benjamin zijn geschenk. Dat was Abidan, de zoon van Gideoni.
61 Hij bracht ��n zilveren schaal die 130 sikkels (1� kilo) woog, en ��n zilveren offerschaal die 70 sikkels (770 gram) woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijf-olie, als meel-offer.
62 Verder bracht hij ��n gouden schaal die 10 sikkels (110 gram) woog, gevuld met wierook.
63 Ook ��n jonge stier, ��n mannetjes-geit en ��n vrouwtjes-schaap van ��n jaar als brand-offer.
64 Verder ��n mannetjes-geit als vergevings-offer.
65 Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes-schapen, vijf mannetjes-geiten, en vijf vrouwtjes-schapen van ��n jaar als dank-offer. Dat was het geschenk van Abidan, de zoon van Gideoni.
66 Op de tiende dag bracht de leider van de stam van Dan zijn geschenk. Dat was Ahi�zer, de zoon van Ammisaddai.
67 Hij bracht ��n zilveren schaal die 130 sikkels (1� kilo) woog, en ��n zilveren offerschaal die 70 sikkels (770 gram) woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijf-olie, als meel-offer.
68 Verder bracht hij ��n gouden schaal die 10 sikkels (110 gram) woog, gevuld met wierook.
69 Ook ��n jonge stier, ��n mannetjes-geit en ��n vrouwtjes-schaap van ��n jaar als brand-offer.
70 Verder ��n mannetjes-geit als vergevings-offer.
71 Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes-schapen, vijf mannetjes-geiten, en vijf vrouwtjes-schapen van ��n jaar als dank-offer. Dat was het geschenk van Ahi�zer, de zoon van Ammisaddai.
72 Op de elfde dag bracht de leider van de stam van Aser zijn geschenk. Dat was Pagi�l, de zoon van Ochran.
73 Hij bracht ��n zilveren schaal die 130 sikkels (1� kilo) woog, en ��n zilveren offerschaal die 70 sikkels (770 gram) woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijf-olie, als meel-offer.
74 Verder bracht hij ��n gouden schaal die 10 sikkels (110 gram) woog, gevuld met wierook.
75 Ook ��n jonge stier, ��n mannetjes-geit en ��n vrouwtjes-schaap van ��n jaar als brand-offer.
76 Verder ��n mannetjes-geit als vergevings-offer.
77 Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes-schapen, vijf mannetjes-geiten, en vijf vrouwtjes-schapen van ��n jaar als dank-offer. Dat was het geschenk van Pagi�l, de zoon van Ochran.
78 Op de twaalfde dag bracht de leider van de stam van Naftali zijn geschenk. Dat was Ahira, de zoon van Enan.
79 Hij bracht ��n zilveren schaal die 130 sikkels (1� kilo) woog, en ��n zilveren offerschaal die 70 sikkels (770 gram) woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijf-olie, als meel-offer.
80 Verder bracht hij ��n gouden schaal die 10 sikkels (110 gram) woog, gevuld met wierook.
81 Ook ��n jonge stier, ��n mannetjes-geit en ��n vrouwtjes-schaap van ��n jaar als brand-offer.
82 Verder ��n mannetjes-geit als vergevings-offer.
83 Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes-schapen, vijf mannetjes-geiten, en vijf vrouwtjes-schapen van ��n jaar als dank-offer. Dat was het geschenk van Ahira, de zoon van Enan.
84 Dit was het geschenk van de leiders van Isra�l, toen het altaar plechtig in gebruik zou worden genomen en het gezalfd werd: twaalf zilveren schalen, twaalf zilveren offerschalen,
85 twaalf gouden schalen, waarbij elke zilveren schaal 130 sikkels (1� kilo) woog en elke zilveren offerschaal 70 sikkels (770 gram) woog. Al het zilver van de schalen woog bij elkaar 2400 sikkels (26 kilo), gemeten met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt.
86 De twaalf gouden schalen waren gevuld met wierook. Elke schaal woog 10 sikkels (110 gram), gemeten met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. Al het goud van de schalen woog bij elkaar 120 sikkels (bijna 1� kilo).
87 Voor het brand-offer waren er twaalf jonge stieren, twaalf mannetjes-schapen, twaalf vrouwtjes-schapen van ��n jaar, met de meel-offers die daarbij horen. Verder twaalf mannetjes-geiten als vergevings-offer.
88 Voor het dank-offer waren er 24 jonge stieren, 60 mannetjes-schapen, 60 mannetjes-geiten en 60 vrouwtjes-schapen van ��n jaar. Dit was hun geschenk toen het altaar plechtig in gebruik genomen werd, nadat het gezalfd was.
89 Als Mozes de tent van ontmoeting binnenging om met de Heer te spreken, hoorde hij Gods stem. De stem sprak met hem van boven het vergevings-deksel dat op de kist van het verbond lag, tussen de twee engelen. Daar sprak Hij met hem.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands