Clicky

Кой е Бог?

Кой е Бог?

 - Въпросът
Вие сте тук: Бог >> Кой е Бог?

Кой е Бог - Кой заявява Той, че е?
Кой е Бог? Той е описан като всичко от обективния живот – издигнат до милосърден, личен, всемогъщ Творец. Той е бил наричан с много имена, сред които: "Зевс", "Юпитер", "Брама", "Аллах", "Ра", "Один", "Ашур", "Изанаги", "Виракоча", "Ахура Мазда, "и" Великият Дух " са само няколко имена. Той се вижда от някои като "Майката Природа" и от други, като "Бог Отец." Но кой е Той наистина? Кой заявява Той, че е?

Кой е Бог – Бог Отец или Майка Природа?
Кой е Бог? Какво е разкрил Той за Себе Си? Да започнем с това, че когато Той се отнася към Себе Си в думи за родител, Той винаги се нарича като "Баща," никога "Майка." Нарича себе си "Отец на Израел,"1 и в един случай, когато Неговите "деца" са особено непочтителни към Него, Той им казва: „Синът почита баща си и слугата господаря си. Ако съм Баща, къде е почитта към Мен? И ако Аз съм Господаря, къде е уважението към Мен? "2

Неговите пророци Го разпознаха като Баща като казаха: "Ти си наш Отец, ние сме глината, Ти Си грънчарят ни; и всички ние сме дело на ръката Ти,"3 и "нямаме ли всички ние един Отец? Не ни ли създаде един Бог? "4 Нито веднъж Бог не се отнася към Себе Си като" Майка"и нито веднъж не е наричан така от пророците, на които Той говори. Обръщението към Бог "Майка Природа" е сравнимо с това да назовеш своя земен баща "мама."

Кой е Бог – За какво се грижи Бог?
Кой е Бог от гледна точка на морални качества? Какво Бог казва за Себе Си в това отношение? Той казва, че благоволява в правосъдие и правда: „Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали със силата си, и богатият да не се хвали с богатството си; Но който се хвали нека се хвали с това, гдето разбира и познава Мене, че съм Господ, Който извършвам милост, правосъдие и правда на земята; понеже в това благоволя,”5 „Защото Аз Господ обичам правосъдие; мразя грабителство и беззаконие ...”6

Правосъдието и справедливостта са много важни за Бога. Но също така и благодат и милост. И така, докато Бог ще държи всеки отговорен, всеки за своя си живот, Той простира Своята милост към покаяния грешник. Той обещава, че „Ако беззаконникът се обърне от всичките грехове, които е сторил, пази всичките Ми повеления и постъпва законно и право, непременно той ще живее, няма да умре. Никое от престъпленията, които е извършил, няма да се помни против него; чрез правдата, която е сторил, ще живее. Благоволя ли Аз в смъртта на нечестивия? казва Господ Иеова, а не по-добре да се обърне от пътя си и да живее? ... Понеже Аз не благоволя в смъртта на оня, който умира, казва Господ Иеова; затова върнете се и живейте.” 7

Под "смърт" Бог няма предвид физическата смърт, което ние може да си мислим. По-скоро Бог говори за нещо, което ще се случи във вечността, след нашата физическа смърт. Писанията говорят за това събитие като "втората смърт."8 Първата смърт ни отделя от нашите тела и от този свят. Втората смърт е различна. Тя също води до раздяла, но тя е разделянето на една група хора от друга: праведните и простените от една страна и нечестивите и непокаяните на друга. Двете групи ще бъдат съдени отделно.

Едната група ще бъде възнаградена според доброто, което са правили. Техните лоши дела ще бъдат пренебрегнати, простени от Бога. Другата група ще бъде съдена в зависимост от злото, което са вършили и техните добри дела няма да ги опазят от тяхното наказание. Бог казва: " когато се отвърне праведният от правдата си и извърши неправда, ще умре за нея; поради неправдата, която е извършил, той ще умре." Но „когато нечестивият се обърне от нечестието, което е извършил, и постъпи законно и право, той ще опази жива душата си. Понеже се е смислил и се е обърнал от всичките престъпления които е сторил, непременно ще живее, няма да умре... затова върнете се и живейте” 9 По този начин, Бог ще види, че справедливостта в крайна сметка надделява, но и че на смирените и покаяните се дава милост.

Бог е осигурил възможност за тези, които искат да се покаят и възможност за изкупление на греховете на тези, които искат да се помирят с Него. Той изпрати "Месия," Слуга, Който с готовност пострада и умря изкупителна смърт, за да плати за греховете на тези, които ще се покаят и ще повярват в Него. Писанията казват: „Кой е повярвал известието ни? И на кого се е открила мишцата Господна? ... Той наистина понесе печалта ни, и със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога, и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме както овце, отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни... Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде Го на печал; когато направиш душата Му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните Си, и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му. Ще види плодовете от труда на душата Си и ще се насити; праведният Ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него, и Той ще се натовари с беззаконията им. Затова ще Му определя дял между великите, и Той ще раздели корист със силните, защото изложи душата Си на смърт и към престъпници биде причислен, и защото взе на Себе Си греховете на мнозина и ходатайствува за престъпниците.” 10

Научете повече за Месия!

Бележки под линия:

  1. Еремия 31:9 (NKJV)
  2. Малахия 1:6 (NIV)
  3. Исая 64:8 (NKJV)
  4. Малахия 2:10 (NASB); Псалом 89:26; Еремия 31:9; Исаия 9:6; 63:16
  5. Еремия 9:23-24 (NIV)
  6. Исая 61:8 (NIV)
  7. Езекиил 18:21-23, 32 (NASB)
  8. Откровение 2:11; 20:6, 14; 21:8
  9. Езекиил 18:26-28, 32 (NASB)
  10. Исая 53:1, 4-6, 10-12 (NIV); Исая 52:13-53:12; Псалом 22; Даниил 9:24-27


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Бог?

Кой е Бог?
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Исус?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Кой е Бог? to My Google!
Add Кой е Бог? to My Yahoo!
XML Feed: Кой е Бог?
Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.