Clicky

Какво е грях

Какво е грях

 - Определение
Вие сте тук: Бог >> Какво е грях

Какво е грях – големият въпрос
Ние живеем в една култура, в която концепцията за греха се е заплела в легалистки спорове за правилно и грешно. Когато много от нас мислят по въпроса "Какво е грях?", ние се сещаме за нарушение на Десетте Божии заповеди. Дори тогава, ние сме склонни да мислим за убийството и прелюбодеянието като за "големи" грехове в сравнение с лъжата, ругаенето или идолопоклонничеството.

Истината е, че грях, както е определен в първоначалните преводи на Библията, означава "да пропуснеш целта." Целта, в този случай, е стандарта на съвършенство, установен от Бога и видян в Исус. Погледнато в тази светлина става ясно, че всички ние сме грешници.

Апостол Павел казва в Римляни 3:23: "Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бог."

В светлината на това, няма полза да се сравняваме с другите. Ние не можем да избягаме от неспособността си да бъдем праведни чрез собствените си сили. Така е предопределил Бог, защото само когато ние разберем нашата слабост, ще започнем да разчитаме на изкупителната жертва на Исус.

Какво е грях – библейска перспектива
Грехът се споменава стотици пъти в Библията, като се започне с "първия" грях, когато Адам и Ева ядоха от дървото на познанието. Често изглежда, че грехът е просто нарушение на някой от законите на Бога, включително и на Десетте Божии заповеди.

Павел, обаче, ясно разяснява това в Римляни 3:20, когато казва: „Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.”

Бог иска да признаем греховете си. Дори онези, които не са убивали или прелюбодействали, ще намерят себе си виновни за лъжа или за поклонение на фалшиви идоли като богатство или сила пред Бога.

За нещастие, грехът, голям или малък и във всякакви количества, ще ни отдели от Бога.

”Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси, Нито ухото Му отъпяло та да не може да чува;” казва Исая 59: 1-2. „Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува.”

Ние трябва да устоим на изкушението да действаме като праведни, особено опирайки се на нашите добри дела.

”Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.” (1 Йоан 1:8-10).

Какво е грях – призив за покаяние
Добрата новина за всичко това е, че след като ние самите признаем, че сме грешници, трябва само да се покаем и приемем Исус, за да ни бъде простено. Исус може да ни прости, защото Той умря и възкръсна след три дни, побеждавайки греха и смъртта.

Апостол Павел се обръща към процеса на признаване на греха и поемане на отговорността за него като " скръб по Бога."

”Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт.” пише Павел в 2 Коринтяни 7:10-11. „Защото, ето, това гдето се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодувание, какъв страх, какво ожидане, каква ревност, какво мъздовъздаване! Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо.”

Научете повече за прошката!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Ученичество

Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Служение
Евангелизъм
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Какво е грях to My Google!
Add Какво е грях to My Yahoo!
XML Feed: Какво е грях
Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.