Всичко за БОГ

Всичко за БОГ

 - Християнското общество

Ученичество  • Божият Агнец: Божият Агнец, който понесе греховете на света. Библейската основа на Месията, Исус Христос.
  • Съществува ли Ада: Мястото на мъчение и страдание, за което се говори в Библията, реално ли е? То истинско място ли е?
  • Какво е грях: Прочетете определението за грях и открийте как това се свързва с вашия живот. Какво представлява и какво говори Библията по въпроса?
  • Исус плати всичко: Научете повече за този химн и за духовното значение зад думите. Каква духовна подкрепа има там?
  • Защо трябва да се молим: Чува ли ни Бог, когато се молим? Как да се молим и за какво?
  • Молитва за изповядване на грях: Аз съм добър човек. Не убивам, не мамя или лъжа. Какви грехове имам да изповядвам? Прочетете защо е важна изповедта.
  • Неотговорена молитва: Бог наистина ли отговаря на молитвите? Открийте дали Бог слуша и действа според нашите молитви.
  • Начини да се молим: Научете различните видове молитва и открийте как да ги включите в ежедневния си молитвен живот и връзка с Бог.
  • Да слушаш Божия глас: Открийте начини да приготвите сърцето си за слушане чрез Библията, молитва, поученията на Исус Христос и Светия Дух.

Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2019 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.