Saved

Всичко за БОГ - Християнското общество

Благодарим ви, че споделихте вашето посвещение към нашия Спасител и Господ, Исус Христос. Ние сме обединени от една прекрасна истина!

Днес ние приканваме всички вярващи да прегледат сърцата си! Защо сме спасени? Ще прекараме ли вечността в рая с нашия Господ?

Когато умрете, Бог ще ви посрещне с един основен въпрос, „Защо трябва да те пусна в моя рай?” Докато Той проверява сърцето ви, какъв ще бъде вашия отговор?

Моля спрете и в молитва обмислете отговора си. „Изпитвайте себе си, дали сте във вярата; опитвайте себе си. Или за себе си не познавате ли че Христос е във вас, освен ако сте порицани?” (2 Коринтяни 13:5)...

Кликнете тук да продължите

Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2018 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.