Wonderen van Jezus

De Chronologische Bijbel
Oktober


30 Oktober (Dag 303) Ė De wonderen van Jezus.
Het is nogal wat wanneer iemand beweert de waarheid te onderwijzen; maar het is heel wat anders wanneer iemands gezag om die waarheid op te eisen daadwerkelijk wordt aangetoond. Daarom vormen de wonderen die Jezus verricht zo'n cruciaal onderdeel van Zijn bediening. Deze wonderen worden niet verricht als vermaak of als Goddelijk machtsvertoon en zelfs niet om de sceptici te overtuigen. Noch geneest Jezus de zieken en wekt Hij doden weer tot leven alleen omdat Hij zo'n enorm mededogen heeft voor de lijdende mens.

De betekenis van deze wonderen gaat veel verder: zij zijn een middel waarmee de boodschap wordt bevestigd dat het koninkrijk van God nu met Zijn macht wordt gesticht! God grondvest Zijn heerschappij via Christus en bewijst dit met de wonderbaarlijke macht van Jezus over de natuurkrachten, over de geestelijke wereld en over ziekte en dood. Het verslag van Markus laat zien hoe Jezus na Zijn onderricht door middel van gelijkenissen door Galilea reist en het gezag hiervan bevestigt met miraculeuze daden...

Lees hier de volledige tekst:Terug naar de lezingen van de maand OktoberNadruk en reproductie verboden. Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaarden.
Met dank aan Biblica. Bezoek deze websites van Biblica eens:
www.Biblica.com -- www.BiblicaDirect.com
www.BibleServer.com


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen