Waterdoop

Waterdoop

 - Het Doel Ervan
U bent hier: God >> Waterdoop

Waterdoop - Veel Mensen Vragen of Het Noodzakelijk is voor Verlossing
De doop is niet een handeling die ons toegang tot de hemel verschaft - die verzekering wordt ons geboden door te vertrouwen in Jezus Christus als onze Verlosser en Heer. De doop (door volledig in water ondergedompeld te worden zoals de Bijbel ons leert) is een handeling van gehoorzaamheid, die een onmiddelijk onderdeel zou moeten zijn van onze acceptie van het geschenk van gratie, dat door Jezus Christus wordt aangeboden. Maar dat betekent niet dat iemand die oprecht zijn hart aan Jezus overdraagt op een sterfbed, op een slagveld, of in een neerstortend vliegtuig, uit de hemel geweerd zal worden omdat hij of zij zich niet liet dopen. De dief aan het kruis naast dat van Jezus had geen tijd om gedoopt te worden voor hij stierf, maar hij had wel de mogelijkheid om in Jezus te geloven en zijn vertrouwen in Hem te stellen, en Jezus antwoordde door te zeggen, "Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn." (Lucas 23:43).

Een oprecht vertrouwen in Jezus Christus en Zijn werk aan het kruis voor onze zonden is voldoende voor verlossing. Christus heeft alles al gedaan. Per definitie verlangt zijn gratie geen verdere "werken" van onze kant. Nu dat gezegd is, moeten we verder gaan en zeggen dat Jezus ons wel opdroeg om gedoopt te worden (Matteüs 28:18-20), en daarom zouden alle gelovigen gedoopt moeten worden. Onmiddelijk volgend op het gebod van Jezus, beschrijft het Boek Handelingen hoe bijna alle groepen of individuen die geloofden in het prediken van het Evangelie door de apostelen werden gedoopt (Handelingen 2:37-41; 8:5-13; 8:35-39; 9:10-18; 10:34-48; 16:13-15; 16:30-33; 18:8; en 19:1-6).

Waterdoop - Wat is de Symboliek er van?
Volgens de Bijbel verklaart de symboliek van de doop dat drie dingen gebeuren voor gelovigen die gedoopt zijn: (1) hun oude zelf sterft met Christus; (2) ze herrijzen met Christus om een nieuw wezen te worden; en (3) ze worden in hun nieuwe leven in een levende gemeenschap opgenomen die uitkijkt naar de terugkeer van de Heer (Romeinen 6:1-11). Tegengesteld aan wat sommige kerkelijke groeperingen onderwijzen, lijkt het duidelijk dat een Christelijke doop noodzakelijk is om een verantwoorde beslissing te maken om Jezus Christus te accepteren als Verlosser en Heer, en dat deze beslissing daarom moet worden uitgesteld tot een leeftijd waarop voldoende rede of begrip is bereikt (het kennen van goed en kwaad binnen God's perspectief).

Samengevat: Jezus Christus gebiedt de doop voor Zijn volgelingen. Hoewel de daad van de doop zelf niet leidt tot eeuwige verlossing, lijkt het wel zo te zijn dat elke gelovige, die weigert gedoopt te worden, zijn of haar bekering nog eens eerlijk onder de loep zou moeten nemen.

"Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’" (Matteüs 28:18-20).

Geef Meer Diepgang aan je Relatie met God!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

God's Namen
De Prijs van Discipelschap
Gap Theorie
Het Boek Genesis
Open Theïsme
Bestaat de Hel
Is de Duivel Echt
Engelen
Goliat
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Waterdoop
Add Waterdoop to My Google!
Add Waterdoop to My Yahoo!
XML Feed: Waterdoop


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.