Waar Is God?

Waar Is God?

 Ontdek Dit Nu!
U bent hier: God >> Waar Is God?

Waar is God? De Ultieme Vraag
Waar is God? Heb jij die vraag ooit gesteld? De meesten onder ons hebben dat wel ooit gedaan. Het antwoord heeft meer te maken met Zijn aanwezigheid in onze levens dan met het geloof in Zijn bestaan. We willen weten: waar is God wanneer ik pijn lijd, of waar is God wanneer er iets vreselijk mis gaat in mijn leven? Onze conclusies zijn afhankelijk van wat we als de graadmeter voor de waarheid in onze levens zien.

Geloof jij dat de Bijbel waar is, en dat deze is wat deze beweert te zijn? Als dat zo is, dan herken jij dat de Bijbel het Woord van God zelf is. Wat een prachtige plaats om op zoek te gaan naar Zijn aanwezigheid.

Waar is God? Hoe Kan Ik Weten dat Hij Bestaat?
Waar is God? Als deze vraag in jouw hoofd nog steeds onbeantwoord is, denk dan eens na over het bewijs voor God in Zijn schepping. Genesis 1:1 zegt: In het begin schiep God de hemel en de aarde. Geloof jij dat? Kijk eens om je heen naar het bewijs. Psalm 19:1-2 vertelt ons: De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. God wil dat we weten dat Hij bestaat. Waar is God? We zien Hem in wat Hij geschapen heeft.

Geloof jij dat God wil dat je Hem ziet? De Bijbel zegt dat dat zo is. Hij openbaart Zichzelf aan ons. Psalm 98:2 zegt: De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

God openbaart Zichzelf door middel van Zijn schepping (zie Romeinen 1:20) en door middel van Zijn Woord: Elke schrifttekst is door God ge´nspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven (2 TimoteŘs 3:16).

Tenslotte verlangt God er naar dat we Hem zo goed kennen dat Hij de gedaante van een mens aannam, in de persoon van Zijn Zoon Jezus Christus. Bekijk deze woorden van Paulus eens in Filippenzen 2:6-8: Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood ľ de dood aan het kruis.

Johannes, een andere apostel, helpt ons te begrijpen dat Jezus dezelfde God is die het universum schiep, wanneer hij in Johannes 1 het volgende zegt: In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen... Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

We kunnen God zien in wat Hij heeft geschapen; we kunnen Hem zien wanneer we Zijn Woord lezen; we kunnen Hem zien in de persoon en het karakter van Jezus Christus. Jezus kwam om ons te helpen om God te begrijpen en om ons er van te verzekeren dat God ons begrijpt. Johannes gaat verder met te zeggen: Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen (Johannes 1:18). Jezus verkondigde Zijn bestaan en openbaarde bovendien de waarheid over God.

Waar is God? Hoe Kan Ik een Relatie met Hem Aangaan?
Waar is God? Er bestaat een populair liedje dat zegt dat God van een afstand toekijkt. Of misschien heb je wel eens gehoord dat mensen het over Hem hebben als een "hogere macht", "de grote man hierboven" of een "goddelijke eminentie". Maar de Bijbel vertelt ons dat Hij een persoon is en dat Hij dicht bij ons is. Jakobus, een man waarvan de geschiedenis ons vertelt dat hij de broer van Jezus was, vertelt ons dat als we dichter tot God proberen te komen, dat Hij dan dichter tot ons zal komen (Jakobus 4:8). Wat zouden we nog meer willen? Geeft dat je niet het gevoel dat je een knuffel krijgt? Dat zou misschien wel zo moeten zijn - God verlangt er naar om je in Zijn armen te houden.

Heb jij altijd geloofd dat God er op zit te wachten om je te veroordelen? De Bijbel zegt dat Hij er naar smacht om je te vergeven. Door de bladzijdes van de Schriftteksten heen lezen we steeds maar weer over Zijn ontzagwekkende geduld. Van Genesis tot Openbaring zien we een consequente afbeelding van een God die almaar doorgaat met het aanbieden van vergeving, tot het eind der tijden. De Bijbel zegt dat Hij niet wil dat er ook maar iemand vergaat, maar dat iedereen gered wordt. De reden dat Hij Jezus naar de wereld stuurde is dat wij zo allemaal gered zouden kunnen worden! (Johannes 3:17). Religies leren ons dat we God's gunsten moeten verdienen. De Bijbel vertelt ons dat God's gunst een geschenk is. Het enige waar Hij op wacht is dat we toegeven dat we hier behoefte aan hebben. Zodra we onze zonden bekennen, is Zijn vergeving er voor ons (1 Johannes 1:9).

Waar is God? Wat Nu?
Waar is God? In de wereld van vandaag is het gemakkelijk voor ons om te denken dat we in ons eentje pijn lijden. Maar als je je hebt afgevraagd waar God is, dan ben je ook niet de enige. Nu je weet wie Hij is en waar Hij is kun je ook iemand anders helpen om te weten waar God is.

Aan het einde van het Evangelie van Johannes, vlak voor Jezus werd gekruisigd, vertelde Hij Zijn discipelen over een trooster die Hij zou sturen om hen te herinneren aan alle dingen die Hij hen had geleerd. Die trooster, de Heilige Geest van God, kwam ten tijde van het Pinksterfeest, slechts een korte tijd nadat Jezus naar de hemel was opgestegen. In het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen lezen we over die gebeurtenis waarin Zijn discipelen met Zijn Geest vervuld werden en begonnen met het verkondigen van de Evangelie-boodschap.

Wat dit voor jou en mij betekent is dat we, zodra we onze zonden hebben bekend, God's vergeving hebben ontvangen en het geschenk van de verlossing door Christus hebben aanvaard, dat we dan ook de aanwezigheid van die Trooster kunnen kennen. En met die Heilige Geest die in ons leeft, neemt Zijn aard geleidelijk onze eigen natuur over. En wanneer dat gebeurt zullen anderen beginnen te ontdekken waar God is door jou te leren kennen.

Zoek Nu Verder!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Bekijk Deze Korte Video!

De Tovenaar van Oz Video
Wie Is God?

Eigenschappen van God
Beschermengelen
God is Liefde
Heilige Geest
De Namen Voor God
Waarom zijn we hier
Wie is God?
God's Liefde
Ontzag voor God Video
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Podcast Feed: Waar Is God?
Add Waar Is God? to My Google!
Add Waar Is God? to My Yahoo!
XML Feed: Waar Is God?


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.