Stamboom van Jezus

De Chronologische Bijbel
Oktober


19 Oktober (Dag 292) – De stamboom van Jezus.
Het verslag van Matteüs heeft geen officiële inleiding, maar begint met een genealogie die de afkomst van Jezus terugleidt naar Zijn voorouder Abraham via de koninklijke familielijn van koning David. Matteüs vermeldt 42 van de ons bekende generaties en verdeelt deze in drie groepen van veertien. De genealogie volgt de stamboom via Jozef, de wettelijke vader van Jezus en de echtgenoot van de maagd Maria uit wie Jezus geboren werd.

De genealogie van Matteüs bevat enkele mooie verrassingen. In het verre verleden van Jezus' voorouders vinden we niet alleen vermeldenswaardige rechtschapen mensen zoals Abraham en David, maar ook enkele mensen die een opvallende plaats in de geschiedenis innemen vanwege hun slechtheid, zoals de boosaardige koning Manasse...

Lees hier de volledige tekst:Terug naar de lezingen van de maand OktoberNadruk en reproductie verboden. Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaarden.
Met dank aan Biblica. Bezoek deze websites van Biblica eens:
www.Biblica.com -- www.BiblicaDirect.com
www.BibleServer.com


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen