Rechterstoel

Rechterstoel

 - Beloningen
U bent hier: God >> Rechterstoel

Rechterstoel - Wat Is Dit en Wanneer Zal Dit Plaatsvinden?
Het concept van de rechterstoel, in het Grieks 'Bema' genoemd, komt uit de oude Olympische Spelen, waar een jury of rechter op de Bema-zetel aan de finishlijn zat. Het doel van de rechter was om de volgorde te bepalen waarin de lopers de finish bereikten - wie eerste was, wie tweede was, enzovoorts - en om vervolgens de bijbehorende prijzen uit te reiken. Dit is de beeldspraak achter wat we nu kennen als de Rechterstoel.

Deze zetel, voluit ook bekend als de Rechterstoel van Christus, wordt in 1 Korintiërs 3:12-15 beschreven: "Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen." Je goud, zilver en edelstenen zijn je werkzaamheden die voor de glorie van God zijn uitgevoerd, met het juiste motief, en afhankelijk van de kracht van de Heilige Geest.

Er bestaan verschillen in de interpretatie over het exacte moment waarop de Rechterstoel zal plaatsvinden. Sommigen denken dat dit plaatsvindt op het moment waarop elke gelovige sterft. Anderen geloven dat de Rechterstoel zal plaatsvinden tijdens de eindtijd, waarin dan alle gelovigen tegelijkertijd zullen worden beoordeeld. In werkelijkheid doet het er niet echt toe wanneer de Rechterstoel zal plaatsvinden. Het is veel belangrijker dat we er op voorbereid zijn.

Rechterstoel - Wat Dit Niet is
De Rechterstoel is niet bepalend voor verlossing. In plaats daarvan is dit het moment waarop gelovigen zich tegenover Christus voor hun levens moeten verantwoorden. Het is ontzettend belangrijk dat we de Rechterstoel niet verwarren met het oordeel voor de Grote Witte Troon. Openbaring 20:11-15 beschrijft dit oordeel: "Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid." De Grote Witte Troon is waar zij die niet in Jezus Christus geloven worden beoordeeld en veroordeeld.

In contrast hiermee is de Rechterstoel bestemd voor gelovigen wiens verlossing reeds is veilig gesteld door hun geloof in Jezus Christus (Johannes 3:16; Romeinen 10:9-10). We moeten ons niet op de Rechterstoel concentreren alsof het een oordeel van Christus over onze zonden zou zijn, maar veeleer het door God beloond worden voor onze levens. Jazeker, we zullen ons zonder twijfel voor onze levens moeten verantwoorden. Romeinen 14:10-12 legt dit uit: "Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan, want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden." Een deel van deze veroordeling zal bestaan uit het verantwoording afleggen voor de zonden die we hebben begaan. Maar tegelijkertijd ben ik van mening dat veroordeling niet het zwaartepunt van de Rechterstoel zal zijn.

In 2 Korintiërs 5:10, geeft Paulus de kerk van Korinte een illustratie van de Rechterstoel: "Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht." Paulus leert ons dat alle Christenen voor de Rechterstoel van Christus zullen staan. Tijdens deze gebeurtenis zal Jezus Christus elke daad -goed of slecht- aan het licht brengen die door elke gelovige is uitgevoerd sinds hij of zij een Christen werd. Elke Christen zal op basis van zijn woorden, daden en trouwhartigheid beloond worden.

Lees Nu Rechterstoel Pagina 2!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Christelijke Apologetiek
Geschiedenis van Satan
Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden
Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan
Bestaat de Hel
Wat is Zonde
Waterdoop
God's Namen
Jozef in de Bijbel
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Rechterstoel
Add Rechterstoel to My Google!
Add Rechterstoel to My Yahoo!
XML Feed: Rechterstoel


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.