Open The´sme

Open The´sme

 ľ Voorkennis
U bent hier: God >> Open The´sme

Open The´sme ľ De Definitie
Open The´sme is een theologische positie die het concept van God's voorkennis probeert te verklaren. De essentiŰle vraag van het Open The´sme is: ôKent God de toekomst?ö In bijna 2000 jaar kerkgeschiedenis is het antwoord altijd bijna universeel het volgende geweest: "Ja! Natuurlijk kent God de toekomst." Maar, de tegenwoordige Open The´sten beweren dat dit standpunt ten opzichte van God's voorkennis meer op filosofie is gebaseerd dan op de feitelijke leer van de Schrift.

Open The´sme ľ De Schriftteksten
Een vers uit de Schrift waar het Open The´sme vaak op wijst is Genesis 6:6: ôHij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetstö. Hun argument gaat als volgt -- God wist niet hoe slecht de mensheid zou worden, daarom "kreeg Hij spijt" en wenste Hij dat Hij de mens noot had gemaakt. Deze interpretatie heeft met het volgende probleem te maken: het feit dat God gekwetst was door de boosaardigheid van de mensheid betekent niet dat Hij niet wist dat dit zou gebeuren. Het is volledig logisch dat God kon weten dat een bepaald iets zou gaan gebeuren, en er toch bedroefd over was toen dit inderdaad ook gebeurde. Bovendien: als God niet wist hoe slecht de mensheid zou worden, waarom zou Hij dan al "vanaf het begin van de wereld" in Jezus als offerlam hebben voorzien (Openbaring 13:8)?

Een ander vaak gebruikt vers van het Open The´sme is Genesis 22:12: ôRaak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.ö In Genesis 22:2 had God Abraham geboden om zijn zoon Isaak op te offeren. In vers 12 lijkt God niet te weten of Abraham wel of niet zou gehoorzamen. Is dit nauwkeurig? Als God niet wist dat Abraham bereid zou zijn om Isaak op te offeren, waarom zou Hij dan de engel gestuurd hebben om hem hiervan te weerhouden (Genesis 22:11)? Waarom zou God dan van te voren een ram hebben gereed gezet (Genesis 22:13)? Abraham had God gehoorzaamd in alle dingen die hem waren opgedragen. Waarom zou God twijfelen aan Abraham's gehoorzaamheid aan dit gebod? God wist ongetwijfeld wat Abraham zou doen. God gebood Abraham om Isaak op te offeren zodat zijn geloof zou worden "opgerekt" en om een krachtig voorbeeld te geven van het offer waarvan God wist dat Hij dit zou aanbieden -- Zijn Zoon, Jezus Christus.

Een derde "bewijstekst" voor het Open The´sme is Jeremia 7:31 (zie ook Jeremia 19:5 en Jeremia 32:35): ôen [ze hebben] in het Hinnomdal de offerplaats Tofet gebouwd om er hun zonen en dochters te verbranden. Ik heb dat nooit geboden, ik heb dat nooit gewildö. De Statenvertaling zegt: "...hetwelk Ik niet heb geboden, noch in Mijn hart is opgekomen". Volgens het Open The´sme wist God dus niet dat de IsraŰlieten deze boosaardige praktijken zouden uitvoeren. Maar dat is niet wat Jeremia zegt. De betekenis is de volgende -- God gebood de IsraŰlieten nooit om dergelijke dingen te doen. Als God dit niet van te voren zou hebben geweten, waarom zou Hij dit dan ongeveer 800 jaar eerder hebben verboden (Deuteronomium 18:10)?

De overkoepelende stelling van het Open The´sme is de volgende --

  1. God gaf mensen een werkelijke vrije wil.
  2. Als God de toekomst kent, dan kunnen mensen niet werkelijk vrij zijn.
  3. Daarom kan God de toekomst niet kennen.
Het is een veel voorkomende misvatting dat het Open The´sme God's soevereiniteit en/of alwetendheid zou ontkennen. Hoewel enkele extremere elementen binnen het Open The´sme Godĺs soevereiniteit wel ontkennen, doen de meeste Open The´sten dit niet. Het Open The´sme beweert in God's alwetendheid te geloven door te stellen dat de toekomst onkenbaar is en dat God daarom toch alles weet wat Hij ook maar zou kunnen weten.

Open The´sme ľ De Juistheid
De belangrijkste fout van het Open The´sme is dat het een poging is om een oneindige God met een eindig verstand te begrijpen. Jazeker, God heeft de mensheid inderdaad een "vrije wil" gegeven. Jazeker, God is soeverein en kent de toekomst. Deze twee waarheden lijken tegenstrijdig, maar in het verstand van God zijn ze dat niet. De enige tegenstrijdigheid bestaat uit ons onvermogen om God en Zijn plan te bevatten.

Hier volgen enkele Schriftteksten en concepten die duidelijk aantonen dat het Open The´sme onbijbels is:

Schriftteksten:

Psalm 139:4, ôGeen woord komt over mijn tong of U kent het, HEER, U kent het volkomenö

Psalm 139:16, ôIk was nog vormloos, maar uw oog zag mij; al mijn dagen stonden in uw boekrol gegrift, gevormd en wel, maar nog niet ÚÚn was begonnen.ö

Concepten:

Hoe kon God zo veel precieze voorspellingen over Jezus Christus doen als Hij de toekomst niet zou kennen?

Hoe kon God onze verlossing garanderen als Hij de toekomst niet zou kennen?

Hoe kon Jezus beloven dat Hij zou terugkeren als Hij de toekomst niet zou kennen?

Leer Meer Over God's Voorkennis!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Is Homosexualiteit een Zonde
Volgeling van Christus
Voorbestemming
Engelen
Gebedsgenezing
De Opname
Definitie van Zonde
De Christelijke Doctrine
Annihilationisme
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Open The´sme
Add Open The´sme to My Google!
Add Open The´sme to My Yahoo!
XML Feed: Open The´sme


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.