Onvergeeflijke Zonde

Onvergeeflijke Zonde

 - Heb Ik Deze Begaan?
U bent hier: God >> Onvergeeflijke Zonde

Onvergeeflijke Zonde - Waar in de Bijbel is Deze te Vinden?
De Bijbelpassages die over de onvergeeflijke zonde gaan worden hier beneden opgesomd:

MatteŁs 12:31-32 zegt: "Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de Heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende."

Lucas 12:10 zegt: "En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest zal niet worden vergeven."

Onvergeeflijke Zonde - Wat is Dat?
De onvergeeflijke zonde wordt soms ook wel de "lastering van of tegen de Heilige Geest" genoemd. Laten we eens beginnen met de definitie van het woord "lastering". Dit kan gedefinieerd worden als een "hoogmoedige oneerbiedigheid" en zou kunnen bestaan uit het vervloeken of degraderen van God. Het kan ook bestaan uit het leggen van een relatie tussen God en het kwaad.

MatteŁs 12:31-32 gaat over Jezus die in de macht van de Heilige Geest wonderen verricht. Door deze mirakels is het duidelijk dat Jezus de beloofde Messias is. In deze passage beweren de FarizeeŽn dat Jezus deze macht had gekregen van een demon met de naam BeŽlzebul (MatteŁs 12:24). Zij verbonden zo Jezus en de macht van de Heilige Geest met de hel, en niet met de hemel. Jezus zei feitelijk dat dit de lastering van de Heilige Geest was (zie bijvoorbeeld de Statenvertaling) - deze was onvergeeflijk. Zij hadden hem afgewezen.

Onvergeeflijke Zonde - Kan Ik Deze Begaan?
Het idee van de onvergeeflijke zonde heeft al veel mensen in de geschiedenis bedroefd. Misschien is het schuldgevoel en de angst wel onnodig. Als jij bang bent dat je de onvergeeflijke zonde hebt begaan, dan is dat ongetwijfeld bewijs voor het feit dat je dat niet hebt gedaan! De mensen die de onvergeeflijke zonde begingen hadden hiervan geen God-erend berouw. Ze waren niet geÔnteresseerd in God's vergeving. Vergeet niet dat Petrus tot drie maal toe ontkende dat hij Jezus kende, en toch werd hij door Jezus vergeven.

Het lijkt zo te zijn dat de toestand van deze onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest alleen bestond in de tijd waarin Christus Zijn bediening op aarde uitvoerde. De onvergeeflijke zonde, zoals in MatteŁs 12, kan tegenwoordig niet meer worden begaan. We zijn niet in staat om de mirakels van God, zoals die door Jezus Christus werden verricht, aan Satan toe te kennen.

Maar, wanneer mensen Jezus Christus en Zijn geschenk van het eeuwige leven afwijzen, dan begaan zij in zekere zin de onvergeeflijke zonde van het ongeloof. Eenieder die er naar verlangt om door God's genade gered te worden heeft de onvergeeflijke zonde niet begaan. Maar, iemand die tot aan zijn dood in ongeloof en afwijzing van Jezus leeft zal niet vergeven worden. Een dergelijk mens zal de eeuwigheid in de hel doorbrengen, afgezonderd van God. 2 KorintiŽrs 7:10 zegt: "Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood." Mensen die oprecht naar God's vergeving verlangen zullen deze vergeving ook ontvangen!

Leer Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

God's Wil Kennen
Definitie van Zonde
DrieŽenheid
Annihilationisme
Doop in de Heilige Geest
Open TheÔsme
Tien Geboden
Christelijk Discipelschap
Leven na de Dood
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Onvergeeflijke Zonde
Add Onvergeeflijke Zonde to My Google!
Add Onvergeeflijke Zonde to My Yahoo!
XML Feed: Onvergeeflijke Zonde


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.