Naar De Hemel Gaan

Naar De Hemel Gaan

 - Ga Jij?
U bent hier: God >> Naar De Hemel Gaan

Naar De Hemel Gaan – Is de Hemel een echte plaats?
Het naar de Hemel gaan is iets wat alleen bereikt kan worden als de hemel een echte plaats is. Het woord hemel wordt vaak gebruikt om een extreem plezierige smaak, gevoel, of ervaring te beschrijven. Maar is het een feitelijke plaats? De Bijbel stelt dat er een werkelijke plaats is die hemel wordt genoemd. Deze heeft een locatie, deze is bevolkt, en er is er Eén die er over heerst. Jesaja 6:1-2a zegt: “In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels. . .” 1 Koningen 22:19 zegt: “Micha zei: ‘Luister naar wat de HEER te zeggen heeft. Ik zag de HEER op zijn troon zitten, en aan weerszijden van hem stonden alle hemelse machten opgesteld’”. De Hemel is de plaats waar God woont; de hemel wordt ook bevolkt door een hemelse macht van engelen. Deze engelen zijn God's boodschappers die Zijn opdrachten uitvoeren, in het bijzonder voor God's eigen kinderen. Psalm 91:11 zegt: "Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat...”

De Hemel bestaat aan de andere zijde van de sluier die het zichtbare koninkrijk scheidt van het onzichtbare koninkrijk. De mens kan micro-organismen niet met het blote oog onderscheiden, maar toch weten we dat deze onder ons bestaan en dat zij eigenschappen en karakteristieken hebben. Op dezelfde manier weten we, in ons geloof, dat de hemel bestaat en dat dit de plaats is van waaruit God regeert.

Naar De Hemel Gaan – Wie Mag er naar Toe Gaan?
Naar de hemel gaan is de zekerheid voor allen die in Jezus als hun Heer en Verlosser geloven. Maar er zijn ook veel mensen die niet in Christus geloven maar die toch dromen over het naar de hemel gaan. Het is de natuurlijke gedachte van de mens terwijl hij op deze aarde vertoeft.

Job heeft dit correct verwoord: “Een mens, geboren uit een vrouw – kort zijn zijn dagen, doordrenkt van onrust.” (Job 14:1). Als gevolg hiervan bestaat er in alle schepsels een verlangen naar een betere plaats waar vrede en rust heersen. Maar God heeft de hemel gereserveerd voor hen die van Hem houden, voor hen die gedurende hun leven hier op aarde hun levens aan Hem hebben gewijd.

1 Petrus 1:3-5 zegt: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.”
Voor de ongelovigen bestaat een dergelijke hoop niet. Het uiteindelijke noodlot voor hen die niet van God houden is de hel. Lucas 16:22b-23 zegt: “. . .Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.”

Naar De Hemel Gaan – Hoe Kan Een Persoon Daar Terechtkomen?
Naar de hemel gaan is een reis die in de toekomst voor eenieder die een relatie met Jezus Christus heeft zal plaatsvinden. De gelovige treedt na zijn dood binnen in de aanwezigheid van de Heer. 2 Korintiërs 5:1 zegt: “Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.”

De gelovige heeft deze hoop vanaf het moment dat hij Christus accepteert. Gelovers realiseren zich dat het verblijf op aarde slechts een moment is in het licht van een eeuwigheid die met God in de Hemel zal worden doorgebracht; dit is de reden waarom we lijden en tegenspoed doorstaan, wetend dat de dag zal komen waarop God ons naar huis zal roepen.

1 Tessalonicenzen 4:14-18 zegt: “Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.”

Als jij begrijpt dat je een zondaar bent, en als je gelooft dat Jezus Christus tot ons kwam als de enige echte Verlosser van zonde, dan begrijp je hoe je naar de hemel kunt gaan. De vraag is - ben je er klaar voor om God's geschenk, Zijn Zoon Jezus Christus, te ontvangen? Als dat zo is, geloof dan in Christus, heb berouw van je zonden, en wijd de rest van je leven aan Hem als je Heer:

    “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb gebroken en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt, en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft, en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft, en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen en te regeren. Zend alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen, en om voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”
"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden." (Handelingen 2:38).

Als je vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in God's familie! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om onze verbintenis voort te zetten.
  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.

  • Vertel iemand anders over je nieuwe vertrouwen in Christus.

  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je overtuiging te versterken en om je begrip van de Bijbel te vergroten.

  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen die je vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.

  • Vind een lokale kerk waar je God kan aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? klik alsjeblieft JA! of NEE

Was je al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Evangelisatie

De Passie van Christus
Verlossingsgebed
Gebed van Vergeving
De Passie van Christus
Word Een Christen
Plan van Verlossing
Gebed van Verlossing
God Help Me
Wat is het Evangelie
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
Discipelschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Naar De Hemel Gaan
Add Naar De Hemel Gaan to My Google!
Add Naar De Hemel Gaan to My Yahoo!
XML Feed: Naar De Hemel Gaan


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.