Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan

Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan

 
U bent hier: God >> Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan

Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan – De Bijbelse Redenering
Om het Bijbelse antwoord op deze vraag te kunnen vinden, zullen we twee verhalen uit het Nieuwe Testament bekijken die ons in staat zullen stellen om op basis van de Schrift te "redeneren". We zullen hier de waarheid vinden die op dit onderwerp kan worden toegepast.

Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan – De Rijke Man en Lazarus
Het eerste verhaal vinden we in Lucas hoofdstuk 16. Het is het verhaal over de rijke man en de bedelaar Lazarus. "Toen kwam de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf, en werd begraven” (Lucas 16:22). Merk op dat hier geen doop noodzakelijk was om "Abraham's schoot" voor deze bedelaar beschikbaar te maken. Dit vond natuurlijk vóór de dood en de wederopstanding van de HEER Jezus plaats, maar de doop was een rite die door de Joden al lang vóór de komst van Jezus naar de aarde al werd uitgevoerd. De doop van Johannes de Doper was feitelijk voor de Joden en had niet de verlossing tot doel, maar boetvaardigheid. Omdat dit een verhaal is dat door Jezus werd verteld zou Jezus ons zeker verteld hebben als het voor de bedelaar noodzakelijk zou zijn geweest om naar deze rustplaats te kunnen gaan. De rite van de doop werd in het Nieuwe Testament gebruikt om de gelovige te identificeren en om hem of haar "apart te zetten" als een onderdeel van de "weg" van Christus.

Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan – De Crimineel
Het andere verhaal kunnen we vinden in het verslag over Jezus aan het kruis. Dit is het verhaal over één van de misdadigers die naast Jezus werden opgehangen. Eén van deze twee misdadigers schold op Jezus maar de ander veranderde van gedachten. "Maar de ander wees hem terecht: ‘Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon. Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’ Daarop zei hij: ‘Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’ Hij zei tegen hem: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.’" (Lucas 23:40-43). Merk hier op dat Jezus niet zegt: "Vandaag nog zul je bij Mij zijn nadat je gedoopt wordt". Nee, in plaats daarvan zien we een bevestiging van de gedachte "vertrekken uit dit lichaam en intrekken bij de Heer" (2 Korintiërs 5:8).

Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan – De Conclusie
De doop is een gebruik ter identificatie, niet voor de verlossing, en daarom is dit geen vereiste om de hemel te kunnen binnengaan. Wat is dan wel een vereiste om de hemel te kunnen binnengaan? Het bovenstaande verhaal over de misdadiger geeft ons het antwoord. Hij herkende dat hij was waar hij was door de dingen die hij zelf had gedaan en hij had daarom berouw en vroeg om genade. De genade van het kruis is wat een kwaadsprekende zondaar ogenblikkelijk in een ander mens veranderde: iemand die zijn zonde bekende en een reddend geloof had. Dat geloof is wat ons verlost en dat geloof is wat de zondaar toegang tot de hemel verschaft.

De berouwvolle dief begon in te zien dat zijn straf rechtvaardig was, maar hij zag ook het zondeloze karakter van Christus en hij zag in dat alleen Christus in staat was om hem te redden. De dief werd gered omdat hij via Christus op God's mededogen vertrouwde. Op eenzelfde manier moeten zondaars in onze tijd herkennen dat God's oordeel over ons rechtvaardig is, dat we onszelf niet kunnen redden en dat we er vervolgens voor moeten kiezen om het geschenk van genade te ontvangen; het geschenk dat God door middel van de HEER Jezus Christus voor ons beschikbaar heeft gemaakt en dat de enige vereiste is voor onze verlossing en de enige vereiste om het eeuwige leven in de hemel te kunnen binnentreden. "Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het; u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn" (Efeziërs 2:8-9). Als de doop vereist zou zijn, dan zou dat een dergelijke "prestatie" zijn en we kunnen met onze daden niets aan Zijn genade toevoegen.

Leer Meer over de Doop!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Annihilationisme
Verleiding Weerstaan
Goliat
Geschiedenis van Satan
Is de Duivel Echt
De Opname
Christelijk Discipelschap
Tien Geboden
Jozef in de Bijbel
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan
Add Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan to My Google!
Add Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan to My Yahoo!
XML Feed: Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.