Liefde van God

Liefde van God

 - God van Liefde
U bent hier: God >> Liefde van God

Liefde van God: Is de Schepper een God van Liefde?
Bestaat er zoiets als de "Liefde van God?" Is de Schepper een God van liefde? Of is Hij een boze God? Is Hij passief en zelfvergenoegd? Heeft Hij zijn houding Łberhaupt aan ons onthuld? Christenen geloven in een God van Liefde. Ze zijn van mening dat God Zijn liefde voor de mens heeft bewezen door middel van Zijn Zoon, Jezus Christus, die aan het kruis leed als boete voor onze zonden. Het sterven voor iemand anders is werkelijk bewijs van je liefde. "Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden" (Johannes 15:13). Maar, representeerde Christus God in Zijn dood aan het kruis? Stierf Jezus wel ooit aan een kruis? Bestond Hij ook wel echt als een historisch figuur? Of is Hij slechts een mythe -- een goed verhaal over een goed mens?

Liefde van God: Zijn Liefde Onthuld
Christenen beweren dat Jezus Christus de Liefde van God openbaart. Bestond Christus ook wel op deze aarde? Een stellingname van John Murray, president van de American Atheist Society (het Amerikaanse AtheÔsten Genootschap), over de historiciteit van Christus wordt als volgt geciteerd : "Er was geen persoon als Jezus Christus in de geschiedenis van de wereld. Er bestond geen historisch, levend, ademend, voelend wezen met die naam. De Bijbel is een fictief, onhistorisch vertelsel. De mythe is goed voor de zaken". (Life Magazine, December 1994, "Who was He?", oftewel Wie Was Hij? p. 67-82). Maar miljoenen gelovigen beweren dat Hij bestond en nog steeds bestaat. Nou, wat heeft de geschiedenis dan werkelijk voor ons vastgelegd? Volgens de getuigenis van historische autoriteiten uit de oudheid zoals Cornelius Tacitus en Flavius Josephus lijkt het zo te zijn dat Murray zich wel eens vergist zou kunnen hebben. Beide mannen documenteerden onafhankelijk de kruisiging van Jezus Christus in de 1e eeuw. Deze mannen, die beiden in de 1e eeuw leefden, worden buiten de Bijbel als historische autoriteiten beschouwd. Naast hun verslagen en die van de schrijvers van het Nieuwe Testament hebben de Joden zelf in hun geschriften de executie van Jezus in de 1e eeuw als een historische gebeurtenis vastgelegd.

Liefde van God: Zijn Liefde Voorspeld
De dood van deze man, Jezus Christus, bewijst nog niet de Liefde van God, tenzij Hij inderdaad de Zoon van God was. Als Christus slechts een mens was die voor misdaden tegen de staat werd geŽxecuteerd, dan heeft dit helemaal niets met God te maken. Opnieuw moeten we naar de historische verslagen kijken om dit te bevestigen. Het Oude Testament, dat over een periode van meer dan 1500 jaar werd geschreven, werd ongeveer 400 jaar voor Christus voltooid. De oudste ons bekende kopieŽn die de tand des tijds hebben overleefd dateren terug tot ongeveer 200 jaar voor Christus (de Dode Zee Rollen). Een groot gedeelte van het Oude Testament beweert de komst van Christus te voorspellen. Er zijn meer dan 300 profetieŽn over een komende Messias die voor de verlossing van de mensheid zou sterven en zo God's liefde voor de gevallen mens zou bewijzen. Jezus Christus vervulde deze profetieŽn volledig en consequent. Christus vervulde feitelijk meer dan 30 profetieŽn alleen al op de dag van Zijn moord. Deze voorspellingen waren ongelooflijk gedetailleerd en nauwkeurig, inclusief de wijze van zijn terechtstelling en zelfs Zijn laatste woorden (Psalm 22).

Als een voorbeeld van deze duizelingwekkende vooruitziende blik voorspelt het boek DaniŽl (hoofdstuk 9, vers 25) precies de dag waarop Christus Jeruzalem zou binnengaan vůůr zijn berechting en kruisiging. De profetie stelt: 69 weken van jaren (69 x 7 = 483 jaar) zouden voorbijgaan tussen de verordening om Jeruzalem te herbouwen en de komst van de Messias (dit is volgens de Babylonische 360-daagse kalender, omdat het boek DaniŽl tijdens de Joodse gevangenschap in Babel werd geschreven). 483 jaar x 360 dagen is dus gelijk aan 173880 dagen. Volgens de verslagen die door Sir Henry Creswicke Rawlinson in het Shushan (Susa) Paleis werden gevonden, en die worden bevestigd in Nehemia 2:1, werd deze verordening op 14 Maart, 445 voor Christus, door Artaxerxes Longimanus uitgevaardigd. Precies 173880 dagen later, op 6 April, 32 na Christus, reed Jezus op een hengstveulen Jeruzalem binnen (hiermee Zacharia 9:9 vervullend). De wereld viert deze dag als Palmzondag. Vier dagen later werd Christus vermoord aan het kruis, en drie dagen na Zijn dood herrees Hij uit de dood. Nadat Hij Zichzelf aan Zijn discipelen had vertoond en hen had gemaand om ondanks de vervolging van deze slechte wereld te volharden, steeg Hij op naar de Hemel om het einde van dit tijdperk af te wachten.

Liefde van God: Zijn Liefde Gemanifesteerd Door Zijn Enige Zoon
Jezus Christus is de Liefde van God. "En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden" (1 Johannes 4:9-10).

Leer Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


Social Media
Follow Us:

Share Us:


Wie Is God?

God's Liefde
Liefde van God
De Namen Voor God
Absolute Waarheid
Zin van het Leven
Het Probleem van het Kwaad
Situationisme
Hof van Eden
Waarom zijn we hier
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Podcast Feed: Liefde van God
Add Liefde van God to My Google!
Add Liefde van God to My Yahoo!
XML Feed: Liefde van God


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.