Jozef in de Bijbel

Jozef in de Bijbel

 - Integere Mannen
U bent hier: God >> Jozef in de Bijbel

Jozef in de Bijbel De Jozef uit het Oude Testament
En van de Jozefs in de Bijbel was de stoutmoedige jongere zoon van Jakob. Zijn broers kenden hem als de favoriete zoon van hun vader. Daarom zweerden zijn 10 oudere broers tegen de jongen samen en verkochten zij hem aan slavenhandelaren, terwijl ze hun vader vertelden dat de jongen door een wild dier was verscheurd. Jozef had dromen gehad over God's plan voor zijn leven; daarom doorstond hij dit avontuur in het boek Genesis vol kracht en vertrouwen.

De slavenhandelaren namen hem mee naar Egypte en verkochten hem aan Potifar, n van de hovelingen van de Farao. Jozef diende zijn meester getrouw en stond hoog in aanzien. Maar de vrouw van zijn meester probeerde Jozef, een jongeman met een onberispelijke integriteit, te verleiden. Nadat hij haar avances afwees stapte zij met valse beschuldigingen naar haar echtgenoot. Hierdoor kwam Jozef in het gevang terecht. Nogmaals liet God Zijn aanwezigheid en Zijn beschermende hand aan Jozef zien. Hij kwam in de gunst bij zijn gevangenbewaarder, die vernam dat Jozef een goddelijk vermogen had om dromen te interpreteren.

Vanwege deze reputatie werd Jozef's hulp ingeschakeld toen de Farao een droom had gehad die hem enorm dwars zat. Geen enkele van de wijze adviseurs van de Farao kon de droom ontraadselen. Maar Jozef legde de symbolen in de droom nauwkeurig uit: hij vertelde de Farao dat er een tijd van overvloed zou komen die gevolgd zou worden door een grote hongersnood. De Farao beloonde Jozef door hem opziener over heel Egypte te maken. In deze welvarende periode liet hij overvloedige oogsten opslaan voor de tragische tijden die zouden volgen. Gedurende de jaren van de hongersnood kwamen Jozef's broers naar Egypte, op zoek naar granen en ander voedsel zodat hun mensen niet zouden verhongeren. Zij herkenden hun jongere Hebreeuwse broer niet omdat hij nu volwassen was en een vooraanstaand Egyptenaar was geworden. Hij beval hen om naar huis te gaan en om met hun jongste broer Benjamin terug te komen. Toen zij allen terugkeren onthulde hij zijn ware identiteit aan hen. De broers hadden een enorm schuldgevoel over wat ze gedaan hadden en Jozef vergaf hen. Het was een vreugdevolle hereniging van een verdrietige vader en een verloren zoon. Jozef's jaren waarin hij op God vertrouwde brachten hem niet alleen deze hereniging maar ook zijn hoge functie in Egypte zodat hij een land van de hongerdood kon redden.

Jozef in de Bijbel De Jozef uit het Nieuwe Testament
Jozef, bekendst als de echtgenoot van Maria en de aardse vader van Jezus, kan in de Nieuw-Testamentische boeken van Mattes en Lucas worden gevonden. Jozef was een man met een sterk geloof. Hij streefde er niet alleen naar om te doen wat goed was, maar ook om deze dingen goed te doen. Toen zijn verloofde Maria hem vertelde dat ze zwanger was, wist hij dat het kind onmogelijk van hem kon zijn.

Jozef besloot de verloving te verbreken maar was vastbesloten om het op een zodanige manier te doen dat dit Maria niet zou beschamen. Hij wilde rechtvaardig zijn, maar tegelijkertijd op een eerlijke en liefdevolle manier handelen. Hij had een enorm respect voor Maria's karakter maar haar verhaal dat ze op een miraculeuze manier door God's Heilige Geest zwanger zou zijn gemaakt was moeilijk te geloven. Terwijl hij deze dingen overpeinsde, werd hij door een boodschapper van God bezocht die Maria's verhaal bevestigde en Jozef er van overtuigde Maria hem niet ontrouw was geweest. God droeg Jozef op om de jonge vrouw te huwen en om haar maagdelijkheid in ere te houden tot de baby werd geboren. Jozef gehoorzaamde de Heer.

Het moet aanvankelijk erg moeilijk voor Jozef zijn geweest om deze dingen verstandelijk met elkaar te doen rijmen. Maar Jozef moet een zeer geestelijk, trouw en integer man geweest zijn. We weten niet hoe lang Jozef een rol speelde in het leven van Jezus, maar toen hij door de engel werd bezocht realiseerde Jozef zich al dat Jezus zeer bijzonder zou zijn. De laatste keer dat Jozef in de Bijbel wordt genoemd was toen Jezus 12 jaar oud was. Omdat Jozef zo'n respectabel mens was, kunnen we aannemen dat hij zijn rol als aardse vader zo goed mogelijk uitvoerde - met zo veel liefde als een man voor zijn zoon kan hebben. Jozef werd de rol gegeven van beschermer, kostwinnaar en leraar en hij nam deze rol op zich. Hij voedde de jongen zonder bedenkingen op. God gaf Jozef de zekerheid, de kracht en de vermogens om een goed leider te zijn, zodat hij het kind kon opvoeden dat werd geboren om de Verlosser van de mensheid te zijn.

Jozef in de Bijbel Lessen van de Twee Jozefs
Door de verhalen over deze twee mannen te lezen ontdekken we dat zij enorm integere mannen waren. Beide mannen werden door de gebeurtenissen in hun levens op de proef gesteld. Zij hadden hierdoor boos of bitter kunnen worden. Maar dat gebeurde niet omdat zij een hechte relatie met God hadden, waar zij standvastig in volhardden, ook al zagen zij zich gedwongen om onverdiende tegenslagen en beproevingen te doorstaan. Beide mannen hadden een zeer sterk geloof en stonden open om in hun geest te horen wat God voor hen en voor hun toekomst in gedachten had. God bewees via hen dat een sociale positie voor God weinig waarde heeft. Hij bracht hen allebei van een laag aanzien tot rollen waarin zij zeer belangrijk waren en een voorbeeldfunctie vervulden.

God eert integriteit, gehoorzaamheid en trouwhartigheid. Onze gehoorzaamheid aan Hem zal leiden tot een toename van Zijn raadgevingen en zegeningen. Met God's hulp kunnen alle situaties of schijnbaar slechte omstandigheden gebruikt worden om er iets goeds uit voort te brengen. We hoeven slechts standvastig te zijn en een persoonlijke relatie met God te hebben. Als jij naar Hem op zoek gaat en naar Zijn advies luistert, dan zal Hij je beantwoorden door in je behoeften te voorzien en door er ook voor jou uiteindelijk een zegening uit te voort te brengen.

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Genade of Daden
Sex en de Bijbel
De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde
Bewijs voor het Christelijk Geloof
Genade of Daden Video
Slavernij in de Bijbel
Het Vinden van God
Wat is Bidden?
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Jozef in de Bijbel
Add Jozef in de Bijbel to My Google!
Add Jozef in de Bijbel to My Yahoo!
XML Feed: Jozef in de Bijbel


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.