Is Homosexualiteit een Zonde

Is Homosexualiteit een Zonde

 
U bent hier: God >> Is Homosexualiteit een Zonde

Is Homosexualiteit een Zonde? En wie geloven we?
God is de ultieme, de uiteindelijke en de soevereine rechter over zonde. Homosexualiteit is een zonde in Zijn orde; dit wordt noch door de publieke opinie noch door bedrogen/valse geestelijkheid gedefinieerd. Veranderingen in de samenleving kunnen niet voorschrijven hoe God's standaarden er uit zien. Zonden worden voor ons door God in de Bijbel gedefinieerd. Het is de bron voor wat God heilig en rechtschapen vindt, maar ook voor wat hij zondig en verachtelijk vindt. Hebreeën 13:8 stelt dat God altijd hetzelfde is: gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid; hij golft niet op en neer met de modetrends.

God's Woord zegt dat homosexualiteit onnatuurlijk is en dat het gaat om een perversie, een gruwel, overspel, een schunnige welwillendheid en een grote zonde tegenover Hem. Hij zegt dat sexuele handelingen buiten het huwelijk overspel zijn (heterosexueel en homosexueel). Sex hoort tussen een man en een vrouw binnen het huwelijk plaats te vinden.

Is Homosexualiteit een Zonde? Wat Betekent Dat?
God's ontwerp voor natuurlijke sexuele relaties is een onderwerp van Zijn plan. Homosexualiteit vervalst wat God heeft ontworpen. Zonde is niet alleen een afwijzing van God maar ook een ontkenning of afwijzing van hoe en waarom wij zelf gemaakt zijn. Hoewel sommige mensen dit tegenwoordig acceptabel vinden -- zelfs in sommige kerken -- is dit voor God niet acceptabel. En we moeten dat niet te licht opvatten.

Sexuele zonden vonden in de steden Sodom en Gomorra op een ongebreidelde manier plaats (hier komt het woord "sodomie" vandaan). Ondanks diverse waarschuwingen weigerden zij om berouw te tonen. God vernietigde deze steden en dit werd als een waarschuwing voor alle toekomstige generaties in de Bijbel vastgelegd (Genesis 18:20-21, Genesis 19:4-5, 2 Petrus 2:6). Enkele andere Schriftteksten over homosexualiteit kunnen we hier aantreffen:

De prijs die voor homosexualiteit en andere vormen van echtbreuk betaald wordt kunnen we hier vinden: Ondanks de groeiende seculiere trend die zegt dat "het oké is om een homo te zijn" is het geen moreel juiste leefstijl. De meeste Christenen die zich hierover uitspreken zijn geen homofoben, maar proberen om de liefde van Christus met homosexuelen te delen en te voorkomen dat zij een afgrijselijk oordeel tegemoet zullen zien.

Is Homosexualiteit een Zonde? Is er Hoop op Vergeving?
Er is absoluut hoop voor homosexuelen. God kan alle mensen van hun zonden reinigen en heiligen. Er zijn nog meer Schriftteksten die over vergeving en verlossing gaan dan er verzen zijn die over zonden gaan. Hij is in staat om iedereen te redden die oprecht op zoek gaat naar vrijheid en verlossing. Zoals in 1 Korintiërs 6:11 wordt aangetoond: "Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar nu bent u schoon gewassen; u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God". Dit vers zegt “Sommigen van u zijn dat wel geweest”: dit betekent dat dit daden uit het verleden werden.

God biedt ons Zijn machtige Geest die ons in staat stelt om ons van onze zonden af te keren. Het is niet altijd gemakkelijk om je los te rukken van drugsverslavingen, homosexualiteit, pornografie en andere zonden, maar God zal ons de weg laten zien. Christenen moeten die mensen het koninkrijk binnen helpen, hen "naar binnen liefhebben", de mensen die naar berouw verlangen en er naar verlangen om volgens Zijn natuurlijke plan te leven.

Jezus Christus stierf aan het kruis voor al onze zonden en op de derde dag stond Hij op uit de dood. Hij verlangt er naar dat we allemaal berouw tonen en dat al onze zonden vergeven worden doordat we een persoonlijke relatie met Hem aangaan.

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Doop in de Heilige Geest
Christelijke Verantwoording
Gebedsgenezing
God's Wil Kennen
Jozef in de Bijbel
Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan
Leven na de Dood
Engelen
Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Is Homosexualiteit een Zonde
Add Is Homosexualiteit een Zonde to My Google!
Add Is Homosexualiteit een Zonde to My Yahoo!
XML Feed: Is Homosexualiteit een Zonde


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.