Intimiteit in het Huwelijk

Intimiteit in het Huwelijk

 - De Verbinding
U bent hier: God >> Intimiteit in het Huwelijk

Intimiteit in het Huwelijk – Wat Is Dat Werkelijk?
Wanneer we het over “intimiteit in het huwelijk” hebben, dan denkt men in de tegenwoordige cultuur vaak meteen aan geslachtsgemeenschap. Maar als je eens een conferentie voor getrouwde stellen bijwoont, dan hoor je dat deze term vaak in een veel bredere context wordt gebruikt die te maken heeft met de relatie tussen een echtgenoot en een echtgenote.

Het idee van intimiteit impliceert een verbinding tussen twee personen, in dit geval tussen twee huwelijkspartners. De schrijver van het boek Prediker heeft het over twee individuen die warmte aan elkaar geven door bij elkaar te slapen (Prediker 4:11). Dezelfde passage geeft ons een visuele voorstelling van een koord dat uit drie strengen is gevlochten, als een symbolisatie van de intieme verbinding die bestaat in een huwelijk dat door God wordt versterkt. Uit deze verzen in de Bijbel kunnen we inzien dat intimiteit in het huwelijk zeker te maken heeft met een lichamelijke verbinding, maar toch veel meer is dan dat. De Apostel Paulus schrijft in Efeziërs 5:31 over een mysterieuze vereniging van een man die één lichaam wordt met zijn vrouw, door zich met haar te verbinden.

Wanneer we het belang van intimiteit in het huwelijk bestuderen, dan kunnen we het potentieel begrijpen van een diepe en belonende verbintenis tussen een man en een vrouw die vier aspecten omhelst: emotioneel, mentaal/sociaal, spiritueel en lichamelijk.

Intimiteit in het Huwelijk – Hoe Ervaren We Dat?
Als intimiteit in het huwelijk werkelijk een diepe en belonende verbinding is tussen een man en een vrouw, wie zou dat dan niet willen? Maar hoe kunnen we dit ervaren? Intimiteit in het huwelijk wordt bereikt wanneer een echtgenoot en zijn echtgenote elkaar op een opofferende manier liefhebben door te leren om binnen het huwelijk in elkaars behoeften te voorzien. Natuurlijk kan van een huwelijkspartner niet verwacht worden dat hij of zij in alle behoeften van de ander kan voorzien. Desalniettemin vormen man een vrouw een team dat uit twee grote puzzelstukken bestaat. Wanneer deze stukken in elkaar passen, dan zal dat een prachtige panoramische voorstelling geven van wat intimiteit in het huwelijk eigenlijk betekent.

Intimiteit in het huwelijk kan volledig worden bereikt als beide partners leren om zich met elkaar op vier verschillende gebieden te verenigen en door op deze vier gebieden met elkaar te delen -- emotioneel, mentaal, spiritueel en lichamelijk. Omdat God, de Schepper van de mensheid, mannen en vrouwen uniek heeft ontworpen, zijn deze vier aspecten van intimiteit niet helemaal hetzelfde voor de beide partners. Vrouwen streven in het algemeen naar de bevrediging van de emotionele verbinding en willen weten dat gevoelens in een intieme relatie niet alleen gewaardeerd maar ook met elkaar gedeeld worden. Ze genieten er ook van om het samenzijn door middel van mentale vormen van intimiteit te communiceren en om zich "verbonden te voelen" door middel van wederzijdse gedachtenwisselingen. Dit maakt het voor hen mogelijk om de dagelijkse wereld binnen te stappen waarin hun echtgenoten leven en denken.

Mannen zitten iets anders in elkaar en hebben de neiging om de hoogste niveaus van intimiteit te bereiken via kameraadschap, dingen doen en vormen van lichamelijke intimiteit, zoals geslachtsgemeenschap. Terwijl de behoeften van vrouwen op het gebied van intimiteit omschreven kunnen worden als "zijn", kunnen deze behoeften van mannen het beste als "doen" worden omschreven.

Intimiteit in het Huwelijk – Hoe Past God in Dit Plaatje?
Een vrouw ervaart de diepste intieme verbinding met haar echtgenoot door middel van emotionele validaties en mentale uitwisselingen. Een man bereikt datzelfde gevoel van intimiteit door middel van een betrokkenheid bij zijn vrouw wat betreft gedragspatronen die elkaars nabijheid bevorderen. Lichamelijke intimiteit is een significant onderdeel van het bereiken van die nabijheid. Een man en vrouw kunnen dus op een intieme manier bij elkaar betrokken zijn door in elkaars emotionele, mentale en lichamelijke behoeften te voorzien.

Maar hoe zit het dan met het geestelijke aspect van de intimiteit in het huwelijk? Hoe past God in dit plaatje? Hij wacht op ons om uitgenodigd te worden om die derde streng in het koord te zijn waar het boek Prediker het over heeft in hoofdstuk 4. God openbaart Zichzelf in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel, als de Schepper van het heelal en van de mensheid. Hier ontdekken we dat God de menselijke wezens naar Zijn gelijkenis heeft gemaakt. Dat betekent dat mannen en vrouwen "ziel-achtige" mensen zijn. Met andere woorden, we hebben een menselijke geest die gemaakt is om zich te verbinden met de Geest van de levende God. Het is God's bedoeling dat wij onze geesten ook in het verbond van het huwelijk met elkaar verbinden.

Hoe kunnen we dan geestelijke intimiteit bereiken? We moeten eerst erkennen dat God Degene is die ons heeft geschapen en een geestelijk leven voor ons heeft ontworpen. Wanneer we een persoonlijke relatie met Hem zijn aangegaan, zijn we er klaar voor om onze geestelijke reis met onze huwelijkspartner te delen, omdat we dan streven naar alles wat God voor ons in huis heeft binnen het prachtige verbond van een God-erend huwelijk.

Leer Meer over Hulp voor je Huwelijk!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Is Orale Sex een Zonde
Ouderschap
Bijbelvragen
Intimiteit in het Huwelijk
Pasen voor de Christen
Christelijk Ouderschap
Verleiding Weerstaan
Christelijke Verantwoording
Bijbelverhalen voor Kinderen
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Intimiteit in het Huwelijk
Add Intimiteit in het Huwelijk to My Google!
Add Intimiteit in het Huwelijk to My Yahoo!
XML Feed: Intimiteit in het Huwelijk


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.