Hof van Eden

Hof van Eden

 - De Genesis-Verslagen
U bent hier: God >> Hof van Eden

Hof van Eden - Voor de Mensheid Geschapen
De Hof van Eden wordt in hoofdstukken 2 en 3 van het boek Genesis beschreven. De Heer schiep de Hof specifiek voor Adam, de eerste mens, die door God was geschapen. In Genesis 2:8-9 lezen we: "Daarna legde de HEER God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had. De HEER God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten". Sommige mensen geloven dat de Hof zich op een bergtop bevond of dat het wellicht een plaats was waar zoetwaterbronnen ontsproten, omdat we het volgende kunnen lezen: "In Eden ontspringt de rivier die water geeft aan de tuin; zij splitst zich in vier armen" (Genesis 2:10) .

De Hof van Eden was perfect. Deze bood zowel schoonheid als voeding en was de thuisplaats van allerlei bomen die "aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten" waren. De Hof was een bron van zoet rivierwater om van te drinken. God plaatste de mens "in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren" (Genesis 2:15).

Hof van Eden - Een Bijbelse Tegenstrijdigheid?
De Hof van Eden, zoals deze in het Genesis verslag wordt beschreven, wordt door critici vaak aangehaald omdat deze een schijnbare tegenstrijdigheid bevat. Critici vergelijken de "scheppingsweek" in Genesis hoofdstuk 1 (de schepping van planten op Dag 3 en van dieren en mensen op Dagen 5 & 6) met de schepping van de Hof van Eden in Genesis hoofdstuk 2 (de hof werd voor de mens geschapen nadat de mens reeds door God was voortgebracht). We lezen: "Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn. Toen de HEER God aarde en hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want de HEER God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen" (Genesis 2:1-5) .

Critici wijzen er op dat Genesis 1 verkondigt dat planten op Dag 3 werden geschapen, terwijl de mens op Dag 6 werd geschapen. Waarom lezen we dan in Genesis 2 dat er geen planten waren omdat de mens nog niet gevormd was? De sleutel tot het antwoord is dat we Genesis 1 en Genesis 2 in de juiste context moeten lezen. Genesis 2:1-4 beŽindigt de "scheppingsweek" terwijl Genesis 2:5 begint met het verslag over de Hof van Eden. Dit wordt duidelijk uit de gehele context van Genesis hoofdstuk 2 en het feit dat de Hof nog niet door God was aangelegd. Hij had de mens nog niet geschapen die de Hof moest "bewerken en beheren" (Genesis 2:15). We lezen dat God in de Hof van Eden, die Hij voor de mens had geschapen, elk dier uit de aarde boetseerde en elk dier naar Adam bracht om van hem een naam te krijgen. Critici stellen dat dit een tegenstrijdigheid is, omdat we lezen dat God de dieren op Dagen 5 & 6 van de scheppingsweek schiep (voordat de hof door God was geschapen). Deze schijnbare tegenstrijdigheid kan gemakkelijk verklaard worden. God schiep de wereld en alle dieren in de wereld. Daarna schiep Hij de mens. En daarna toonde Hij elk dier aan de mens zodat de mens elk dier een naam kon geven (en waarschijnlijk ook om de mens te laten zien dat God inderdaad de dieren had geschapen, omdat de mens later werd geschapen dan de dieren en er dus geen getuige van was geweest). "De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren" (Genesis 2:20). Het afzonderlijk lezen van de twee verslagen (de schepping van de aarde als een biosfeer in Genesis 1 en de schepping van een enkele hof en wat daarin gebeurde in Genesis 2) en het vervolgens aanhalen van de verschillen tussen deze twee verslagen als een tegenstrijd getuigt van een zwakke hermeneutiek (bijbelse interpretatie).

Lees Nu Hof van Eden Pagina 2!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Wie Is God?

Wie is God?
Waarom zijn we hier
Zin van het Leven
God's Liefde
Hof van Eden
De Namen Voor God
Absolute Waarheid
Situationisme
Het Probleem van het Kwaad
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Podcast Feed: Hof van Eden
Add Hof van Eden to My Google!
Add Hof van Eden to My Yahoo!
XML Feed: Hof van Eden


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.